På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Lantmäteriets geodata kan användas i Unesco-projekt

Den 21 november bjuder Lantmäteriet in till öppet seminarium om 3D och crowdsourcing på huvudkontoret i Gävle. Medverkar gör Somya Joshi, senior föreläsare och projektledare på Institutionen för data- och systemvetenskap samt Andreas Gazis, PhD Automotive Engineering från eGovlab, vid Stockholms universitet.

Foto på Somya Joshi
Somya Joshi.

Seminariet är öppet för alla intresserade, läs mer om anmälan här.

Somya Joshi är vice direktör för eGovlab. Det är ett center vid Stockholms universitet som ägnar sig åt forskning inom e- förvaltning. Syftet är att effektivisera offentlig verksamhet, och att visualisera och studera samhällseffekter av IT. Centret arbetar också med teknisk innovation med tonvikt på socialt ansvar.

Ett av eGovlabs uppdrag är Ground Truth project, ett Unesco-projekt som bland annat finansieras av Europakommissionen.

– Ground Truth-projektet handlar delvis om data, men det övergripande målet är att medverka till ökad transparens och inkluderande av vanliga människor i samhällsprocesser, säger Somya Joshi som leder projektet.

– Det fokuserar på miljöindikatorer i stads- och landsbygdsområden med anknytning till rumsliga planeringsfrågor, med särskild inriktning på flora och fauna samt vattentillgång och vattenkvalitet. I fallet Sverige är en viktig del medborgarnas egna observationer, som bland annat rapporteras i artdatabanken.

Lantmäteriet kan bidra med mycket

Här passar Lantmäteriets uppdrag att öppna upp sina data för ökad användning och spridning, samt samverkansprojektet för nationella geodata i 3D väl in, menar Somya Joshi. Detta eftersom tanken bakom Lantmäteriets satsningar är att de ska ge bättre underlag för miljöarbete, krisberedskap, samhällsplanering och infrastrukturprojekt samt snabba på byggprocesser. Men också främja innovation och transparens.

– Ett av Ground Truth's teman är öppna data och visualisering, och hur allmänheten ska få bättre tillgång till det. I miljöarbete och samhällsplanering är 3D-modeller till väldigt stor nytta. Lantmäteriet och andra myndigheter uträttar redan väldigt mycket när det handlar om samhällsbyggande, och från Ground Truth's sida vill vi kommunicera det här arbetet på bästa sätt, så att alla utanför myndighetssfären kan kunna dra nytta av den, säger hon.

Demokrati och delaktighet

Ground Truth-projektet handlar alltså om miljöarbete, men även om närdemokrati och "smarta städer", det vill säga städer som försetts med sammankopplade system av sensorer. I en smart stad kopplas allt från kollektivtrafik till vägarbete och avloppsrening ihop.

Projektet verkar i ett antal europeiska länder, men även i Afrika, representerat av Zambia och Kenya.

Olika förutsättningar inte ett hinder

Eftersom det i grunden handlar om medborgarnas engagemang och delaktighet, är skillnaderna när det handlar om teknisk utveckling i Europa och Afrika inte ett problem, menar Somya Joshi. Ground Truth's uppdrag är förbättra myndigheters interaktion med medborgare i bred bemärkelse, bland annat för att kunna visa skillnader mellan länder vad gäller teknikmognad och politisk transparens.

– Vi tror att vi har mycket att lära av varandra. Erfarenheter så här långt visar att vi kan snabba på utvecklingen och därmed kringgå onödiga hinder i utvecklingsländer. Sådana hinder kan faktiskt i myndighetsstrukturer i europeiska länder, säger Somya Joshi.

Tanken är att erfarenheterna ska återrapporteras till Unesco och kunna tillämpas globalt.

Chans att påverka sin vardag

Vad får då människor tillbaka av att rapportera sina observationer och att hålla kontakt med myndigheter?

– Att kunna påverka sin vardag och få feedback på det man observerar är drivkraften. Om man bor i ett översvämningsdrabbat område är man självklart beredd att bidra för att förbättra sina levnadsvillkor. Kan man rapportera sina observationer och bedriva lobbying för att få politiker att agera vill de flesta utnyttja chansen, säger Somya Joshi.

Ground Truth vill även ta hjälp av ideella organisationer.

I Sverige skulle det till exempel bland annat kunna handla om organisationer som Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet och orienteringsklubbar.

I Gävle bedriver Lantmäteriet redan forskning tillsammans med Högskolan i Gävle om nya möjligheter till informationsförsörjning på geodata-området, där 3D-modellering och "crowdsourcing" är prioriterade områden.

– Att Lantmäteriet intresserar sig mer och mer för crowdsourcing relaterar i högsta grad till projektet Ground Truth's arbete, och vi är övertygade om att vi kan skapa ett meningsfullt samarbete framöver. I Sverige finns sedan länge en tradition av medborgardelaktighet som är värd att bygga vidare på, och sprida, säger Somya Joshi.

Dela den här sidan med andra

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Vi tänker städa Fastighetsregistret. Begär förnyelse om du vill ha kvar ditt gamla servitut.

Läs mer

DRK-avtal

Träffar om nya DRK-avtal

Lantmäteriet bjuder in kommunföreträdare till informationsmöten om nya avtalen kring digital registerkarta.

Läs mer om var du träffar oss

Samfälligheter

Årsmöte i din samfällighetsförening?

Har ni ändrat styrelsemedlemmar eller fastställt nya stadgar? Ändringar i föreningen ska anmälas till oss.

Läs mer

Taxeringsuppgifter

Dags att deklarera?

Har du sålt en fastighet under 2017? Så här tar du reda på fastighetens ingångsvärde.

Läs mer

Planera i samverkan - spara resurser

Redovisa era planer för Flygfoto och laserskanning

Kommuner och övriga organisationer - Varför dubbeljobba om vi kan samarbeta?

Läs mer om tjänsten där ni kan bidra.