På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Lantmäteriet upphör med delar av sin uppdragsverksamhet

Lantmäteriet har beslutat att upphöra med delar av sin uppdragsverksamhet och istället styra över resurser till fastighetsbildningsdivisionens kärnverksamhet, lantmäteriförrättningar.

Bild på hus

Från och med den 1 januari 2017 upphör delar av uppdragsverksamheten. De delar som berörs är följande:

 • Fastighetsförteckningar och fastighets- och arkivutredningar åt privatpersoner, bolag och föreningar
 • Förslag till detaljplaneändringar som krävs för att en sökt förrättning ska vara genomförbar
 • Nybyggnadskartor*
 • Råd och stöd i fastighetsrättsliga frågor och plangenomförande, till privatpersoner och privata bolag
 • Gränsutvisningar för privatpersoner, bolag och föreningar

* med undantag för kommunerna i Norrbotten och Västerbotten där Lantmäteriet bedriver MBK-verksamhet (mätning, beräkning och kartläggning).

Varför upphör Lantmäteriet med delar av sin uppdragsverksamhet?

Lantmäteriet har brist på resurser med kompetens inom lantmäteriförrättningar vilket orsakat långa handläggningstider. För att hantera handläggningstiderna, och på bästa sätt möta kundens behov så väljer vi att styra om resurser från uppdragsverksamhet till förrättningshandläggning.

Varför väljer Lantmäteriet att behålla delar av sin uppdragsverksamhet?

Målet för den förändrade uppdragsverksamheten är att bidra till en effektivisering och förenkling av viss fastighetsanknuten verksamhet för kommuner och statliga myndigheter. I vissa särskilda fall även för att förenkla för enskilda fastighetsägare i anslutning till ärenden som rör fastighetsbildning.

Det innebär att vissa delar inom uppdragsverksamheten behålls. De delar där Lantmäteriet även fortsättningsvis erbjuder sina tjänster är följande:

 • Fastighetsförteckningar samt fastighets- och arkivutredningar åt statliga myndigheter och kommuner
 • Gränsutvisningar åt statliga myndigheter och kommuner
 • Råd och stöd i fastighetsrättsliga frågor och plangenomförande, till myndigheter och kommuner
 • I samband med lantmäteriförrättning erbjuda stöd i upprättande av ansökan om lagfart och värdeintyg för lagfart
 • Bildande av samfällighetsförening
 • Myndighetssamverkan som avser uppdrag åt statliga myndigheter
 • Mätning, beräkning och kartläggning (MBK-verksamhet) i de delar av Sverige där andra lösningar saknas av marknadsskäl
 • Rådgivning och utbildning i geodetiska frågor ombesörjs av Geodetisk infrastruktur, Geodatadivisionen

Vad innebär förändringen för Lantmäteriets kunder?

Lantmäteriet kommer från och med 2017-01-01 inte ta emot nya uppdragsbeställningar inom de områden där uppdragsverksamheten upphör. Efter detta brytdatum kommer vi fortsättningsvis att hänvisa förfrågningar som inte ryms inom ramen för vår verksamhet till marknadens aktörer.

Uppdrag inkomna senast 2016-12-31 kommer att handläggas med målet att vara avslutade senast 2017-06-30.

Allmänhetens terminal

Flera av våra kontor har en besöksdator där du själv kan söka fram fastighetsinformationen. Läs mer om de tjänster som finns tillgängliga och var du kan hitta ditt närmaste kontor: Allmänhetens terminal

Vart vänder jag mig om jag behöver hjälp med några av de tjänster som nu avvecklas i Lantmäteriets regi?

Det finns flera aktörer som kan hjälpa dig med dessa frågor. Vi rekommenderar att ni söker konsulter/bolag knutna till Samhällsbyggarna, Sveriges Advokatsamfund samt intresseorganisationer som REV - Riksförbundet Enskilda Vägar och Sveriges Fiskevattenägareförbund. Ytterligare aktörer kan hittas genom en sökning via någon av de större sökmotorerna.

Vart vänder jag mig om jag har frågor kring förändringarna i uppdragsverksamheten?

Om du inte finner svar på dina frågor på www.lantmateriet.se så är du välkommen att vända dig till Lantmäteriets Kundcenter via vårt webbformulär eller via 0771-63 63 63.

Här kan du läsa mer om Lantmäteriets uppdragsverksamhet och hur den är reglerad.

Dela den här sidan med andra

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Vi tänker städa Fastighetsregistret. Begär förnyelse om du vill ha kvar ditt gamla servitut.

Läs mer

DRK-avtal

Träffar om nya DRK-avtal

Lantmäteriet bjuder in kommunföreträdare till informationsmöten om nya avtalen kring digital registerkarta.

Läs mer om var du träffar oss

Samfälligheter

Årsmöte i din samfällighetsförening?

Har ni ändrat styrelsemedlemmar eller fastställt nya stadgar? Ändringar i föreningen ska anmälas till oss.

Läs mer

Taxeringsuppgifter

Dags att deklarera?

Har du sålt en fastighet under 2017? Så här tar du reda på fastighetens ingångsvärde.

Läs mer

Planera i samverkan - spara resurser

Redovisa era planer för Flygfoto och laserskanning

Kommuner och övriga organisationer - Varför dubbeljobba om vi kan samarbeta?

Läs mer om tjänsten där ni kan bidra.