På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Lantmäteriet positivt till gemensam digital blåljuskarta

Lantmäteriet har under det senaste året bedrivit ett projekt tillsammans med bland andra Polisen, Trafikverket, SOS Alarm och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) för att se över blåljusaktörernas kartanvändning och hur deras tillgång till gemensamma, aktuella och enhetliga geografiska data kan förbättras. Alla parter i projektet är positiva till att en nationell digital blåljuskarta tas fram för att underlätta utryckningar för samtliga blåljusaktörer i Sverige.

AmbulansFör att ambulans, polis och brandkår ska hitta till rätt plats under utryckning krävs en kvalitetssäkrad och aktuell kartfunktion med uppdaterade geografiska data. För optimalt samarbete bör dessutom samma kartunderlag användas av alla inblandade aktörer.

Nyligen släppte Riksrevisionen en rapport som visade att SOS Alarm har problem med att många byggnader saknar adress i det nationella adressregistret. Det är inte bara SOS Alarm som behöver bättre geografiska data. Förhållandet gäller i varierande grad alla svenska blåljusaktörer beroende på vilka geodata man idag använder.

Under det senaste året har Lantmäteriet och representanter för Trafikverket, MSB, kommunerna, SOS Alarm, räddningstjänster och ambulansverksamhet samarbetat för att förbättra möjligheterna för blåljusaktörerna att få tillgång till gemensamma, enhetliga geodata med hög kvalitet och aktualitet.

- Det är helt avgörande att de olika aktörerna har uppdaterade kartor av god kvalitet och att alla använder samma kartunderlag. För Lantmäteriet är det också viktigt att nå ut till alla kommuner och andra geodataleverantörer så att vi kan utveckla processen för uppdatering av viktiga geodata. En väl fungerande tillgång till uppdaterade kartor och adresser är nyckeln för att blåljusaktörerna ska kunna lyckas väl i sitt uppdrag att rädda liv och egendom, säger Ulrika Johansson, projektledare och regional geodatasamordnare på Lantmäteriet.

I dagsläget finns ingen aktör som axlar ett helhetsansvar, vilket även betonades och önskades i Riksrevisionens rapport.

- Lantmäteriet avser därför fortsätta sitt engagemang i frågan utifrån sin samordningsroll på geodataområdet och tillsammans med blåljusaktörerna och berörda myndigheter diskutera vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas i samverkan mellan parterna. Hit hör ju även den viktiga frågan om öppna data, säger Anders Sandin, divisionschef på Lantmäteriet.

Läs mer om projektet

Dela den här sidan med andra

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Vi tänker städa Fastighetsregistret. Begär förnyelse om du vill ha kvar ditt gamla servitut.

Läs mer

DRK-avtal

Träffar om nya DRK-avtal

Lantmäteriet bjuder in kommunföreträdare till informationsmöten om nya avtalen kring digital registerkarta.

Läs mer om var du träffar oss

Samfälligheter

Årsmöte i din samfällighetsförening?

Har ni ändrat styrelsemedlemmar eller fastställt nya stadgar? Ändringar i föreningen ska anmälas till oss.

Läs mer

Taxeringsuppgifter

Dags att deklarera?

Har du sålt en fastighet under 2017? Så här tar du reda på fastighetens ingångsvärde.

Läs mer

Planera i samverkan - spara resurser

Redovisa era planer för Flygfoto och laserskanning

Kommuner och övriga organisationer - Varför dubbeljobba om vi kan samarbeta?

Läs mer om tjänsten där ni kan bidra.