På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 
[2016-08-24]

Lantmäteriet har tittat på blockkedjetekniken

Under våren har Lantmäteriet varit involverat i ett projekt tillsammans med företagen Kairos Future, ChromaWay och Telia. Syftet har varit att titta lite närmare på blockkedjetekniken och vad den kan innebära om den används i samband med processen för fastighetsöverlåtelser.

Foto på Mats Snäll
Anledningen till att vi tittar på just
blockkedjetekniken är att den är
mycket säker samtidigt som den kan
stödja processer på flera sätt och
erbjuder transparens, säger Mats
Snäll, utvecklingschef på division
Fastighetsinskrivning.

– För att Lantmäteriet ska kunna fortsätta med att ge en enkel, snabb, riktig och säker samhällsservice är det viktigt att vi tar reda på vilka tekniska alternativ som står till buds om något år, säger utvecklingschef Mats Snäll, som ansvarar för uppdraget "digital utveckling" på Lantmäteriet.

–Anledningen till att vi tittar på just den här tekniken är att den är mycket säker samtidigt som den kan stödja processer på flera sätt och erbjuder transparens.

Blockkedjetekniken har funnits i några år och den kan användas på olika sätt, den är kanske mest omtalad i media tack vare bitcoin – en digital valuta som möjliggör betalningar direkt över Internet mellan användare utan inblandning av tredje part.

Säkerheten äventyras inte

– Genom att tillämpa blockkedjetekniken i våra system möjliggörs säkra transaktioner med öppenhet för den fastighetsinformation som ska vara öppen. Om någon försöker påverka informationen på ett felaktigt sätt kan alla aktörer som är delaktiga i kedjan se detta, vilket skapar trygghet, säger Mats Snäll och fortsätter:

– Man har kallat tekniken "the trust machine". Jag ser att det finns en möjlighet att föra samman alla delar i processen och ersätta papper med digitala kontrakt, kontroll av personer genom e-id samt att ersätta vittnen och offentlig tillgänglighet till publika register genom att driva hela processen och dess dokumentation, verifierat och säkert, genom blockkedjan.

Genom blockkedjan kan verifikationer av dokument och registerinformation läggas ut utanför brandväggar utan att säkerheten för ursprungsdokumenten eller grunddatat äventyras. Om någon databas skulle försvinna eller skadas så finns informationen på flera ställen.

Ledtiderna försvinner

Mats Snäll påpekar att även om vi anser att nuvarande process kring ett fastighetsköp är säker och tydlig kan man se att den tar tid och att många transaktioner sker analogt. De involverade parterna i en fastighetsaffär: köpare, säljare, banker, mäklare och Lantmäteriet tar alla del i en tidskrävande och komplicerad process. En fastighetsaffär är idag i princip inte färdig förrän ett fastighetsavtal skickas in till Lantmäteriet för registrering. Blockkedjetekniken skulle ersätta alla ingående steg med en digital process. Det kan innebära att ledtider försvinner och att processen som idag kan ta månader att genomföra kan ske vid sittande bord.

– I dagsläget finns inte några beslut om att vi ska införa blockkedjetekniken inom Lantmäteriet. Det finns inte någon teknisk mognad för detta ännu. Men det skulle kanske vara möjligt inom en treårsperiod. Slutmålet skulle kunna vara en enkel tjänst där alla parter kan sköta transaktionerna i en fastighetsöverlåtelse på distans exempelvis via en app i telefonen. Alla ingående aktörer har då möjlighet att logga in och godkänna sina respektive delar i processen, säger Mats.

Stort intresse för tekniken

Lantmäteriets samarbete med Kairos Future med flera resulterade i en rapport och en pressträff i början på sommaren.

– Det är överraskande hur stort intresse detta har fått både från intressenter i Sverige och utomlands. Allt från små företag till statliga myndigheter har hört av sig och ställt frågor till oss om tekniken och projektet. Det vi har åstadkommit är inte så mycket tekniskt att bygga vidare på, men samarbetet har gett mycket kunskap och erfarenhet som är värdefull inför framtiden, säger Mats, som bland annat har blivit tillfrågad om att delta i ett möte i Nederländerna för att delge sina erfarenheter om blockkedjetekniken.

Han berättar att det finns planer för en fortsättning av projektet.

– Vi planerar att ta fram en testbädd för blockkedjan där olika intressenter får möjlighet att prova och testa tekniken. Men det återstår en del formella beslut innan projektarbetet kan återupptas, säger Mats.

Läs rapporten som togs fram av projektet (pdf, nytt fönster).

Fakta
En helt digital fastighetsöverlåtelse med blockkedja innebär att endast de som kan avtala om fastigheten, exempelvis säljare och köpare, samt den som godkänner den, exempelvis Lantmäteriets Fastighetsinskrivning kan skapa rätt innehåll i fastighetsregistret och att bevittning i princip kan ske av "alla" som får tillgång till överlåtelseinformationen. Fastighetsregistret blir en offentligt hållen loggbok över fastighetstransaktioner som alltid har en bevakningskamera på sig så att ingen kan komma åt den utan att det upptäcks.

Dela den här sidan med andra

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Vi tänker städa Fastighetsregistret. Begär förnyelse om du vill ha kvar ditt gamla servitut.

Läs mer

DRK-avtal

Träffar om nya DRK-avtal

Lantmäteriet bjuder in kommunföreträdare till informationsmöten om nya avtalen kring digital registerkarta.

Läs mer om var du träffar oss

Samfälligheter

Årsmöte i din samfällighetsförening?

Har ni ändrat styrelsemedlemmar eller fastställt nya stadgar? Ändringar i föreningen ska anmälas till oss.

Läs mer

Taxeringsuppgifter

Dags att deklarera?

Har du sålt en fastighet under 2017? Så här tar du reda på fastighetens ingångsvärde.

Läs mer

Planera i samverkan - spara resurser

Redovisa era planer för Flygfoto och laserskanning

Kommuner och övriga organisationer - Varför dubbeljobba om vi kan samarbeta?

Läs mer om tjänsten där ni kan bidra.