På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Lantmäteriet föreslår tydligare styrmedel för informationen i grundkarta

I december fick Lantmäteriet regeringens uppdrag att utreda om det behövs tydligare styrmedel för att reglera vilken standard som ska gälla för informationen i en grundkarta till detaljplan. Nu är rapporten färdig och den bekräftar svaret på frågan.

– Målet är att öka takten i standardiseringsarbetet och genom tvingande regler kan vi skapa tydliga förutsättningar för implementeringen av det arbetet, säger Malgorzata Drewniak, jurist på Lantmäteriet och den som författat rapporten.

Det som Lantmäteriet föreslår är att plan- och bygglagen kompletteras så att den ger Lantmäteriet rätt att meddela föreskriftsrätt om innehållet i grundkartan, standarder eller liknande krav för informationen i grundkartan, samt grundkartans utseende.

Grundkartan – beslutsunderlag till detaljplanen

Grundkartan är ett beslutsunderlag till detaljplanen och beskriver gällande förutsättningar beträffande mark, fastigheter, rättigheter, anläggningar etc.

Begreppet grundkarta är författningsreglerat men regleringen anger inte vilken information den ska innehålla. Det finns inte heller några andra detaljregler kring grundkartan.

När målet är att hela samhällsbyggnadsprocessen ska digitaliseras blir det här problematiskt. Gemensamma standarder och nationell samverkan är förutsättningar för ett digitalt informationsutbyte som fungerar smidigt.

– Alternativet är att fortsätta som hittills, med frivillig samverkan. Det går men det tar alldeles för lång tid, säger Malgorzata Drewniak.

– Genom förslaget så ringar vi in informationen och informationsansvaret. På det kan man bygga en nationell, digital samverkan.

Svensk geoprocess ett led i arbetet

Att det är hos Lantmäteriet som föreskriftsrätten ska ligga är inte konstigt, menar hon. Det är Lantmäteriet som idag ansvarar för den nationella informationsförsörjningen av berörd information.

Dessutom har en hel del arbete redan gjorts genom Svensk Geoprocess. I och med förslaget så ökar vi takten och ambitionen i det arbetet, säger Malgorzata Drewniak.

Uppdraget om föreskriftsrätten är en delfråga till regeringsuppdraget Digitalt först – för en smartare samhällsbyggnadsprocess som Lantmäteriet fick redan i februari 2016. Synpunkter från landets kommuner har hämtats in genom bland annat studiebesök och workshops som genomförts under våren.

Ökade kostnader i kommunerna

Responsen från kommunerna har hittills mest handlat om varför man ska sätta en föreskriftsrätt på den begränsade del som grundkartan utgör. Viss rädsla för hur det kommunala självstyret påverkas finns också liksom vad förslaget kommer att leda till i form av ökade kostnader.

– Men i rapporten föreslår vi att det ska utgå medel till kommunerna. Dessutom bedömer vi att det här inte kommer att påverka kommunernas självstyre, säger Malin Klintborg som är uppdragsledare för Digitalt först.

Anledningen till att förslaget begränsas till grundkartan beror på att det är så uppdraget ser ut.

– Men vi ser ju att det behövs göras mer och det tar vi också upp i rapporten, säger Malin Klintborg.

Flera av de frågor som berörs i rapporten om föreskriftsrätten kommer också tas vidare i arbetet med uppdraget Digitalt först som ska slutredovisas i januari 2019.

Läs mer om Digitalt först

Dela den här sidan med andra

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Vi tänker städa Fastighetsregistret. Begär förnyelse om du vill ha kvar ditt gamla servitut.

Läs mer

DRK-avtal

Träffar om nya DRK-avtal

Lantmäteriet bjuder in kommunföreträdare till informationsmöten om nya avtalen kring digital registerkarta.

Läs mer om var du träffar oss

Samfälligheter

Årsmöte i din samfällighetsförening?

Har ni ändrat styrelsemedlemmar eller fastställt nya stadgar? Ändringar i föreningen ska anmälas till oss.

Läs mer

Taxeringsuppgifter

Dags att deklarera?

Har du sålt en fastighet under 2017? Så här tar du reda på fastighetens ingångsvärde.

Läs mer

Planera i samverkan - spara resurser

Redovisa era planer för Flygfoto och laserskanning

Kommuner och övriga organisationer - Varför dubbeljobba om vi kan samarbeta?

Läs mer om tjänsten där ni kan bidra.