På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Krafttag för snabbare handläggning av lagfartsansökningar

Lantmäteriets fastighetsinskrivning hade en stark uppgång när det gäller antalet inskrivningsärenden i våras och den har hållit i sig under sommaren. Allra störst var ökningen under semestermånaden juli då ärendemängden var elva procent högre jämfört med samma tid föregående år. Det här har i sin tur inneburit att handläggningstiden har ökat.

I mitten av augusti fanns 55 000 inskrivningsärenden i kö och handläggningstiden som låg på sex dagar vid månadsskiftet mars/april var då uppe i 30 arbetsdagar. Inger Lindhe, chef för inskrivningsverksamheten, berättar att det görs stora insatser för att få ner handläggningstiden på en rimlig nivå.

– Det är framförallt lagfartsärendena som har ökat och det är också de som är mest tidskrävande. Vi hade ingen möjlighet att förutse den här ökningen. En bidragande orsak till ökningen är med all säkerhet Finansinspektionens förslag till att införa amorteringskrav på bolån från augusti 2015. Just detta förslag drogs tillbaka, men införande av amorteringskrav är något som fortfarande diskuteras. Den låga räntenivån är en annan orsak liksom beslutet om sänkta ROT-avdrag från 50 till 30 procent, säger Inger Lindhe.

Förstärkning av personalstyrkan

Även om ärendevolymen ökar drastiskt är det inte alltid självklart eller möjligt för Lantmäteriet att anställa fler medarbetare.

– Vi har en komplex finansieringsform eftersom inskrivningsverksamheten är helt anslagsfinansierad. Lyckligtvis fick vi ett internt tilläggsanslag genom omprioriteringar från andra verksamheter. Vi har rekryterat nio personer som ger förutsättningar att bilda en insatsstyrka för ärendehandläggningen under hösten. Vi har också förstärkt vår ansökningsfunktion för inskrivningsärenden med tre personer och rekryterat ytterligare en jurist, säger Inger Lindhe.

Förbättringsåtgärder

Fastighetsinskrivning har också infört en rad andra åtgärder med syfte att korta handläggningstiderna. Fem fokusveckor kommer att genomföras under hösten då handläggarna helt fokuserar på ärendehandläggning. Beordrad övertid vissa helger bidrar också till att förbättra nuvarande läge. Genom att man arbetar med en gemensam kö finns det inte längre några regionala skillnader i handläggningstid.

En adress in

För att underlätta för kunderna och effektivisera den egna verksamheten har också en gemensam ansökningsfunktion bildats med en adress in. Kunderna behöver inte längre fundera över till vilket kontor som ansökningarna ska skickas.

– Vi valde att genomföra den åtgärden under våren när ärendemängden normalt är som minst. Nu blev det inte så. Vi fick en del inkörningsproblem samtidigt som ärendemängden ökade drastiskt, säger Inger Lindhe.

Första fokusveckan är genomförd med gott resultat. Om allt fortsätter flyta på utan större förändringar är prognosen att handläggningstiden vid årsskiftet kommer att vara cirka 15 arbetsdagar.

Fakta:
Den 14 september var den genomsnittliga handläggningstiden 20 arbetsdagar.

Dela den här sidan med andra

Driftinformation

Den 26-27 maj utför vi arbete på vår webbplats

Webbplatsen kommer vara begränsad då merparten av våra system och e-tjänster inte är tillgängliga.

Läs mer

Kartor

Kartsök och ortnamn

Vill du titta på kartor, söka efter ett ortnamn eller behöver du ta reda på en fastighetsbeteckning?

Använd tjänsten

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Vi tänker städa Fastighetsregistret. Begär förnyelse om du vill ha kvar ditt gamla servitut.

Läs mer

Samfälligheter

Årsmöte i din samfällighetsförening?

Har ni ändrat styrelsemedlemmar eller fastställt nya stadgar? Ändringar i föreningen ska anmälas till oss.

Läs mer

Planera i samverkan - spara resurser

Redovisa era planer för Flygfoto och laserskanning

Kommuner och övriga organisationer - Varför dubbeljobba om vi kan samarbeta?

Läs mer om tjänsten där ni kan bidra.