På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 
[2017-05-31]

Kiruna och Slussen – inspirerande exempel på digitala kliv inom byggbranschen

I ombyggnaden av Slussen i Stockholm har datamodeller ersatt merparten av de traditionella pappersritningarna. Digitaliseringen ger oanande möjligheter inom byggbranschen. Men hur länge dröjer det innan 3D-modeller ersätter de tvådimenisonella ritningarna även i mer "normala" projekt?

- Jag tror att vi kommer få se mer och mer av det här, säger Johan Jönsson som är mätchef inom Skanska och som just nu jobbar med den stora ombyggnaden av Slussen.

När regeringsuppdraget Digitalt först anordnade en tredje workshop, den här gången runt markbyggande och exploatering, var Johan Jönsson inbjuden för att berätta om det stora infrastrukturprojektet.

När ambitionen är att hitta goda exempel på digitala lösningar i samhällsbyggnadsprocessen så är Slussen-ombyggnaden ett av de projekt som många följer med intresse.

3D-modellen juridisk bygghandling

I pengar räknat så omfattar de två största entreprenaderna kontrakt på drygt 2 miljarder kronor. Det intressanta är hur beställaren Stockholm stad redan i anbudet sa att man ville bort från traditionella pappershandlingar.

Istället är det 3D-modellen, som tillsammans med andra informationsbärare, är den juridiskt bindande bygghandlingen.

- Enklare ritningar finns också men de innehåller lite information. Normalt skulle de vara väldigt detaljerade. Nu går man istället in i 3D-modellen och hämtar information om hur sponten ska ligga, säger Johan Jönsson.

Färre kontroller


Johan Jönsson på Skanska berättade om hur datormodellen används
istället för traditionella byggritningar i Slussen-ombyggnaden.

En stor fördel är att datormodellerna ger en helt annan överblick än de traditionella bygghandlingarna. När alla hämtar information från samma källa minskar också risken för att det blir fel. Det i sin tur gör att det inte finns lika stort behov av kontroller.

Trots att det har krävts en del för att komma in ett nytt arbetssätt så ser Johan Jönsson bara fördelar med datormodellerna.

- Efterhand så tror jag att alla märker hur mycket mer förståeligt det blir när man kan visualisera på ett helt annat sätt.

Kuben – informationsnavet i Kiruna

Andra exempel på hur det går att få digitaliseringsvinster med ett nytt tänk bjöd Sweco på. I samband med stadsomvandlingen i Kiruna så jobbar bolaget med en modell som man kallar Sweco Cube.

Det som började med ett internt behov av att samordna sig har utvecklats till att alla inblandade aktörer ska ha tillgång till samma information, samlad på ett ställe och ständigt uppdaterad. ”Kuben” blir navet för delning av såväl geodata, 3D-modeller och annan projektdokumentation. Tjänsten innehåller även karttjänster med öppna data från en rad myndigheter som exempelvis Trafikverket och Naturvårdsverket, data som är direkt kopplad till övrig information och som uppdateras automatiskt vid förändringar. En gemensam portal är ingången till projektet och all samlad information.

- Det är lätt att se nyttoeffekterna. Alla har exempelvis tillgång till den senaste informationen när man går in på ett möte. Man slipper förvirringen när man pratar förbi varandra, säger Jenny Carlstedt på Sweco.

Kortare uppstartsfasKristofer Sjöholm och Jenny Carlstedt på Sweco berättade om
hur man jobbar med informationshantering kring
stadsomvandlingen i Kiruna. 

Dokument, handlingar och rapporter länkas till geografiska data och går att få fram genom att klicka på kartan.

Informationen lagras och fylls på över tid, bland annat med öppna data, vilket gör att det blir en ”intelligent samhällsbyggnadsmodell”.

Sweco använder modellen i flera större projekt och menar att det blir en mycket effektivare informationshantering med en kortare uppstartsfas.

- Tidigare när du startade projekt fick du börja med att leta fram olika kartunderlag. Nu kan du gå in i kuben och zooma in det geografiska område som du är intresserad av och få ett ”startkit” som underlättar, berättar Kristofer Sjöholm på Sweco.

Hearing med byggsektorn

I anslutning till workshopen bjöd Lantmäteriet in till en hearing med företrädare från bygg- och exploateringsföretag. Syftet var att få deras medskick till Digitalt först-uppdraget. Slutsatserna överensstämmer ganska väl med det som framkom i workshopen. Dels måste exploatörerna involveras tidigare i byggprocessen, redan vid detaljplaneskedet. Dels bör undersökningar som upphandlas i olika faser av samhällsbyggnadsprocessen standardiseras och "ägas" så att resultaten går att återanvända.

Lantmäteriets utvecklingsdirektör Anna Eriksson och Malin Klintborg, uppdragsledare för Digitalt först, höll i samtalet under hearingen med byggsektorn.

På Stockholm stads hemsida kan du läsa mer om Slussen-projektet 

Kontaktperson på Skanska kring arbetet med utsättningsmodeller i projektet är: 
johan.jonsson@skanska.se

Vill du veta mer om Sweco Cube och Kirunaflytten? Ta del av presentationen här.
Kontaktperson på Sweco är: kent.karlsson@sweco.se

Dela den här sidan med andra

Driftinformation

Den 26-27 maj utför vi arbete på vår webbplats

Webbplatsen kommer vara begränsad då merparten av våra system och e-tjänster inte är tillgängliga.

Läs mer

Kartor

Kartsök och ortnamn

Vill du titta på kartor, söka efter ett ortnamn eller behöver du ta reda på en fastighetsbeteckning?

Använd tjänsten

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Vi tänker städa Fastighetsregistret. Begär förnyelse om du vill ha kvar ditt gamla servitut.

Läs mer

Samfälligheter

Årsmöte i din samfällighetsförening?

Har ni ändrat styrelsemedlemmar eller fastställt nya stadgar? Ändringar i föreningen ska anmälas till oss.

Läs mer

Planera i samverkan - spara resurser

Redovisa era planer för Flygfoto och laserskanning

Kommuner och övriga organisationer - Varför dubbeljobba om vi kan samarbeta?

Läs mer om tjänsten där ni kan bidra.