På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Johannas arbete kan leda till en förenklad planprocess

I slutet av december överlämnade Planprocessutredningen betänkandet ”Bättre samarbete mellan stat och kommun – vid planering för byggande” till regeringen. Johanna Dahlin, jurist vid Sektionen för fastighetsrätt, har tillsammans med övriga deltagare i utredningen författat det 448 sidor tjocka betänkandet.
–Det har varit lyxigt att få fokusera så totalt på ett område.

Foto på Johanna Dahlin
Johanna Dahlin.

Under 1,5 år har Johanna Dahlin varit tjänstledig från Lantmäteriet för att arbeta i den statliga utredningen som nu har gått i mål.

Det betänkande som lämnades över till bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan innehåller en rad förslag som ska förenkla kommunernas arbete med detaljplanering och plangenomförande.

Planprocessen kritiseras ofta för att vara krånglig, lång och oförutsägbar. Dessutom är det många aktörer inblandade. Utredningen har tittat på vad lagstiftningen kan göra för att förenkla processen.
–Även om förslagen inte kommer att revolutionera bostadsbyggandet bör de kunna bidra till förbättra och förenkla planprocessen i vissa delar, säger Johanna.

Kontroversiella förslag

Hon tror att vissa av förslagen kan ses som kontroversiella och nämner bland annat förslaget om att detaljplaner inte bör vara för detaljerade när det gäller exempelvis färgsättning, byggnadsmaterial och byggnaders tekniska egenskaper.

Ett annat förslag är att kommunerna ska kunna begära ett så kallat planeringsbesked från länsstyrelsen inför och under planprocessen. Förhoppningen är att kommunerna ska våga testa projekt och att beskedet minskar risken för att projekt måste överges i ett sent skede.

För Johanna var det ett tips från en tidigare chef, Linda Sabel, som ledde henne till planprocessutredningen. Som huvudsekreterare har Johanna haft ett övergripande samordningsansvar för texter och för att allt hänger ihop.

En stor del skrivande

Till en början har mycket handlat om att sätta sig in i området. I utredningen har det ingått både enkäter och intervjuer med representanter från kommuner runt om i landet. En av Johannas uppgifter har handlat om att förbereda texter till möten med den grupp sakkunniga och experter som deltagit i utredningen.
–Det har varit jättespännande. Dels för att det är ett nytt område för mig som jag inte arbetat med tidigare här på Lantmäteriet. Dels för att jag tycker att det är väldigt kul att skriva och det har jag verkligen fått göra här.

Utredaren Thomas Kalbro har haft tre sekreterare till sin hjälp; Johanna, Eidar Lindgren och Lars Jansson. Johanna har varit den enda juristen i gruppen medan övriga är lantmätare – en mix som gjort att de kompletterat varandra bra och haft olika ingångar.

Häftigt att se den färdiga boken

Lars Jansson är tidigare ställföreträdande generaldirektör på Lantmäteriet. En dag i veckan har Johanna och Lars haft möten på Lantmäteriet i Gävle men en stor del av tiden har Johanna arbetat hemifrån.

Hur kändes det att lämna över betänkandet efter att ha jobbat så intensivt?

–Det har skett succesivt. Det första steget var att texterna skickades in för redigering och hopsättning inför trycket. Det kändes som det största steget eftersom vi inte fick göra några egentliga ändringar i texterna efter den tidpunkten. Det var även häftigt att se boken klar när den kom från tryckeriet och att lämna över betänkandet till ministern med påföljande presskonferens.

Under utredningstiden har utredningen varit en egen myndighet under regeringskansliet. Myndigheten har nu upphört och handlingarna är arkiverade.

Vad som händer med förslagen är svårt att sia om. Betänkandet ska ut på remiss till ett hundratal instanser, som alla ska få chans att tycka till. Johanna hoppas att några av förslagen kommer att gå igenom. Om de i så fall träder i kraft den 1 juni 2017 som utredningen föreslår är ovisst.

Roligt att vara tillbaka hos kollegorna

Efter arbetet i planprocessutredningen hoppas Johanna kunna arbeta mer med lagutvecklingsfrågor på Lantmäteriet där hon kan använda sig av de erfarenheter och kontakter hon tar med sig från utredningsarbetet.

Har arbetet gett mersmak?

–Ja och nej (skratt). Det har varit jätteroligt men det är också skönt att vara tillbaka i ett sammanhang med kollegor som man träffar varje dag.
–Men jag kan absolut tänka mig att göra något liknande igen, säger Johanna. Det är häftigt att det är på den nivån att det man gör kan få betydelse.

Fakta/Planprocessutredningens förslag i korthet

  • Tydligare besked från staten till kommunerna om riksintressen, strandskydd med mera.
  • Mindre detaljerade detaljplaner.
  • Tidsfrist för länsstyrelsens handläggning efter ett beslut om överprövning.
  • Lantmäteriet ska kunna göra värderingar vid kommunala förvärv av statlig mark.
  • Boverket och länsstyrelserna bör i samverkan med SKL genomföra en kompetensutvecklingsinsats avseende plan- och bygglagstiftningen.
  • Boverket och Lantmäteriet bör ta fram riktlinjer beträffande upphandlingsreglernas tillämpning vid exploateringsavtal.
  • Möjligheter att reglera upplåtelseformen till bostäder i en detaljplan, till exempel hyresrätt, bör utredas närmare.

Sammanfattat av Johanna Dahlin. Vill du läsa mer om varje förslag kan du göra det här (pdf, nytt fönster).

Om du är intresserad av att ta del av hela betänkandet finns det på regeringens hemsida (nytt fönster).

Dela den här sidan med andra

Driftinformation

Den 26-27 maj utför vi arbete på vår webbplats

Webbplatsen kommer vara begränsad då merparten av våra system och e-tjänster inte är tillgängliga.

Läs mer

Kartor

Kartsök och ortnamn

Vill du titta på kartor, söka efter ett ortnamn eller behöver du ta reda på en fastighetsbeteckning?

Använd tjänsten

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Vi tänker städa Fastighetsregistret. Begär förnyelse om du vill ha kvar ditt gamla servitut.

Läs mer

Samfälligheter

Årsmöte i din samfällighetsförening?

Har ni ändrat styrelsemedlemmar eller fastställt nya stadgar? Ändringar i föreningen ska anmälas till oss.

Läs mer

Planera i samverkan - spara resurser

Redovisa era planer för Flygfoto och laserskanning

Kommuner och övriga organisationer - Varför dubbeljobba om vi kan samarbeta?

Läs mer om tjänsten där ni kan bidra.