På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Inga pengar i budgetpropositionen till öppna geodata  – förberedelsearbetet fortsätter

Inga pengar i budgetpropositionen till öppna geodata – förberedelsearbetet fortsätter

I regeringens budgetproposition för 2018 finns inga medel avsatta för att öppna mer av Lantmäteriets geodata.

Lantmäteriet redovisade i maj ett regeringsuppdrag som handlade om nyttor och kostnader kring satsningar på öppna geodata. Lantmäteriet föreslog i sitt budgetäskande att ett årligt anslag ska ersätta avgiftsfinansieringen av bland annat höjd- och bildinformation, kartdata, adresser och fastighetsgränser (129 miljoner kronor för 2018).

– Vår rapport mottogs mycket positivt och vi uppfattar att det finns ett politiskt stöd för öppna data, såväl generellt som för våra geodata. Därför hade vi förhoppningar om att redan nu få besked som gjort det möjligt att öppna upp en stor del av myndighetens geodata, säger chefen för Lantmäteriets geodatadivision Anders Sandin.

I budgetpropositionen refereras en forskningsstudie om de samhällsekonomiska effekterna av öppna geodata som bland annat Lantmäteriet initierat och som ingick i rapporteringen. Studien visar att en reform som ger öppna geodata från offentlig sektor är samhällsekonomiskt lönsam, konstaterar regeringen.

Regeringen aviserar nu liksom i fjolårets budgetproposition att man senast 2018 ska återkomma med besked i frågan. Anders Sandin betonar att myndigheten fortsätter att arbeta för öppna geodata i enlighet med den Nationella geodatastrategin:

– Vårt förberedelsearbete går vidare på den redan inslagna vägen. Vi ska vara redo den dag regeringen avsätter anslagsmedel för öppna geodata. Vi kan själva inte öppna upp mer än vad vi redan beslutat om. Det vi nu ska fokusera på är arbetet med att förbättra hur vi möter våra kunder digitalt.

Lantmäteriet fortsätter därför sitt arbete med att göra myndighetens geodata mer tillgängliga. Det gäller både redan öppna data och de som är belagda med avgifter. Pär Hedén, chef för Geodatadivisionens marknadsenhet, säger att man prioriterar att utveckla tillhandahållandet.

– Det handlar bland annat om att vi förbättrar och utvecklar e-tjänster som riktar sig till medborgare och nya maskingränssnitt, API:er, som vänder sig till professionella användare. 

Foto: Claudio Bresciani/TT

Dela den här sidan med andra

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Vi tänker städa Fastighetsregistret. Begär förnyelse om du vill ha kvar ditt gamla servitut.

Läs mer

DRK-avtal

Träffar om nya DRK-avtal

Lantmäteriet bjuder in kommunföreträdare till informationsmöten om nya avtalen kring digital registerkarta.

Läs mer om var du träffar oss

Samfälligheter

Årsmöte i din samfällighetsförening?

Har ni ändrat styrelsemedlemmar eller fastställt nya stadgar? Ändringar i föreningen ska anmälas till oss.

Läs mer

Taxeringsuppgifter

Dags att deklarera?

Har du sålt en fastighet under 2017? Så här tar du reda på fastighetens ingångsvärde.

Läs mer

Planera i samverkan - spara resurser

Redovisa era planer för Flygfoto och laserskanning

Kommuner och övriga organisationer - Varför dubbeljobba om vi kan samarbeta?

Läs mer om tjänsten där ni kan bidra.