På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Inga pengar i budgetpropositionen till öppna geodata  – förberedelsearbetet fortsätter

Inga pengar i budgetpropositionen till öppna geodata – förberedelsearbetet fortsätter

I regeringens budgetproposition för 2018 finns inga medel avsatta för att öppna mer av Lantmäteriets geodata.

Lantmäteriet redovisade i maj ett regeringsuppdrag som handlade om nyttor och kostnader kring satsningar på öppna geodata. Lantmäteriet föreslog i sitt budgetäskande att ett årligt anslag ska ersätta avgiftsfinansieringen av bland annat höjd- och bildinformation, kartdata, adresser och fastighetsgränser (129 miljoner kronor för 2018).

– Vår rapport mottogs mycket positivt och vi uppfattar att det finns ett politiskt stöd för öppna data, såväl generellt som för våra geodata. Därför hade vi förhoppningar om att redan nu få besked som gjort det möjligt att öppna upp en stor del av myndighetens geodata, säger chefen för Lantmäteriets geodatadivision Anders Sandin.

I budgetpropositionen refereras en forskningsstudie om de samhällsekonomiska effekterna av öppna geodata som bland annat Lantmäteriet initierat och som ingick i rapporteringen. Studien visar att en reform som ger öppna geodata från offentlig sektor är samhällsekonomiskt lönsam, konstaterar regeringen.

 

Regeringen aviserar nu liksom i fjolårets budgetproposition att man senast 2018 ska återkomma med besked i frågan. Anders Sandin betonar att myndigheten fortsätter att arbeta för öppna geodata i enlighet med den Nationella geodatastrategin:

– Vårt förberedelsearbete går vidare på den redan inslagna vägen. Vi ska vara redo den dag regeringen avsätter anslagsmedel för öppna geodata. Vi kan själva inte öppna upp mer än vad vi redan beslutat om. Det vi nu ska fokusera på är arbetet med att förbättra hur vi möter våra kunder digitalt.

Lantmäteriet fortsätter därför sitt arbete med att göra myndighetens geodata mer tillgängliga. Det gäller både redan öppna data och de som är belagda med avgifter. Pär Hedén, chef för Geodatadivisionens marknadsenhet, säger att man prioriterar att utveckla tillhandahållandet.

– Det handlar bland annat om att vi förbättrar och utvecklar e-tjänster som riktar sig till medborgare och nya maskingränssnitt, API:er, som vänder sig till professionella användare. 

Foto: Claudio Bresciani/TT

Dela den här sidan med andra

För skogsägare

Nya regler för drönarbilder

Nya regler för skogsägare som vill publicera drönarbilder över egen skog

Nya regler för drönarbilder

Fastigheter

Upphävande av förordnande enligt plan- och bygglagen, PBL

Har du fått brev från oss gällande en ändring i Plan- och bygglagen? Vill du veta vad det innebär för dig?

Läs mer

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Vi tänker städa Fastighetsregistret. Begär förnyelse om du vill ha kvar ditt gamla servitut.

Läs mer

Kartor

Har du upptäckt ett fel i våra kartor?

Vi vill gärna att du hjälper oss att förbättra kartan, så hör av dig till oss!

Skicka synpunkt

Öppna data

Ladda ner historiska ortofoton gratis

Nu släpper vi ett rikstäckande lager av historiska ortofoton som öppna data.

Ladda ner bilderna