På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Historiska ortofoton blir öppna data 1 september

Den 1 september kommer du kostnadsfritt att kunna ladda ner skalriktiga flygbilder (ortofoton) ur ett rikstäckande lager från 50- och 60-talet samt ur ett påbörjat lager från 70- och 80-talet. Dessa bilder blir då öppna data.En detalj från en av alla bilder som blir gratis att ladda ner: Västra hamnen i Malmö 1959.

Bygglovsprövning och tillsyn för byggnader, miljöövervakning i klimatarbete och skötsel av skyddade områden. Det är några användningsområden för Lantmäteriets historiska ortofoton.

– Det innebär en fantastisk möjlighet att göra förändringsanalyser. Bilderna har också ett historiskt värde för den som vill veta mer om sin hembygd eller till exempel se hur timmer flottades, säger Bibbi Fyrberg, produktchef för bild och höjdinformation på Lantmäteriets geodatadivision.

Hela flygbildsarkivet digitaliseras för närvarande, och från ett urval av dessa framställs ortofoton för att kunna tillhandhålla några rikstäckningar från olika tidsepoker. Och nu är alltså hela Sverige i "sextiotalsserien" komplett, från flygbilder huvudsakligen tagna 1955-1965.

Totalt är idag 400 000 av drygt en miljon bilder från 1920-talet och framåt skannade - fram till 2006, då Lantmäteriet började använda digitala kameror.

De historiska bilderna används av kommuner, länsstyrelser, konsulter och enskilda medborgare. Andra användare är Trafikverket, Naturvårdsverket, Sveriges Geologiska Undersökningar och Sveriges Lantbruksuniversitet.

– De har ett brett användningsområde även här på Lantmäteriet , eftersom de går att mäta i och använda tillsammans med andra dataskikt. Det är till hjälp för fastighetsbildning eftersom det går att hitta till exempel gamla fastighetsindelningar, säger Bibbi Fyrberg.

Efterfrågan på de äldre ortofotona är stor bland kommunerna, bland annat för att lokalisera tidigare industrimark, gamla soptippar och bensinstationer. Det blir lättare att bedöma risken att föroreningar frigörs vid exempelvis översvämningar. Informationen används också vid bygglovsärenden, eller när grävning eller muddring planeras.

– Ett bra exempel på nytta finns i Motala kommun. Olja började plötsligt läcka ut i Vättern och med hjälp av bilderna kunde man identifiera källan genom att spåra möjliga flödesvägar via ett gammalt igengrävt dike som gjort att oljan tagit helt oanade vägar berättar Bibbi Fyrberg.

Fram till 2028 har Lantmäteriet som mål att digitalisera den kvarvarande delen av bildarkivet i en takt ungefär 70 000 bilder per år samt ta fram tre till fyra rikstäckningar av ortofoton. I första skedet krävs ett antal manuella moment för att kunna ladda ner ortofotona, men en mer utvecklad tjänst kan komma att tas fram kommande år.

Mer information om Historiska ortofoton hittar du på produktsidan.

Dela den här sidan med andra

Driftinformation

Den 26-27 maj utför vi arbete på vår webbplats

Webbplatsen kommer vara begränsad då merparten av våra system och e-tjänster inte är tillgängliga.

Läs mer

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Vi tänker städa Fastighetsregistret. Begär förnyelse om du vill ha kvar ditt gamla servitut.

Läs mer

DRK-avtal

Träffar om nya DRK-avtal

Lantmäteriet bjuder in kommunföreträdare till informationsmöten om nya avtalen kring digital registerkarta.

Läs mer om var du träffar oss

Samfälligheter

Årsmöte i din samfällighetsförening?

Har ni ändrat styrelsemedlemmar eller fastställt nya stadgar? Ändringar i föreningen ska anmälas till oss.

Läs mer

Taxeringsuppgifter

Dags att deklarera?

Har du sålt en fastighet under 2017? Så här tar du reda på fastighetens ingångsvärde.

Läs mer

Planera i samverkan - spara resurser

Redovisa era planer för Flygfoto och laserskanning

Kommuner och övriga organisationer - Varför dubbeljobba om vi kan samarbeta?

Läs mer om tjänsten där ni kan bidra.