På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 
[2015-02-06]

Hårdare villkor för att få starta kommunalt lantmäteri

39 av Sveriges kommuner har ansökt om och fått starta egen lantmäteriverksamhet sedan lagen om kommunal lantmäterimyndighet kom år 1995. De flesta ansökningarna gjordes i ett tidigt skede, därefter kom de mer sporadiskt och på senare år har det varit stiltje. 

– Det har inte kommit någon ansökan alls under de första fem åren som jag har varit chefsjurist på Lantmäteriet, fram till för något år sedan då Haninge lämnade in en ansökan till regeringen säger Tomas Öhrn. 

Haninge är en stor kommun, som fick ja eftersom de uppfyllde alla krav. Kort därefter ansökte även Höganäs, men de fick nej. Vad är det egentligen som gäller?

Enligt Tomas Öhrn finns det några huvudpunkter – en slags ram – som ska kunna prickas av, bland annat: storlek, tillräckligt med personal, relevant kompetensnivå samt nödvändiga tekniska system.

Verksamheten måste stå fri

– En viktig sak är också att det kommunala lantmäteriet måste ha hela kommunen inom sitt område. Det måste även vara en självständig verksamhet, som står fri från kommunen i övrigt. Chefer eller politiker i en kommun ska inte kunna påverka en förrättning.

Uttalanden i en ansökan som "kommunen ser en möjlighet att påverka" sågas direkt.
"Politiskt inflytande" är inte heller möjligt, då förloras rättssäkerheten. Tomas Öhrn berättar att just ett sådant uttalande gick en politiker i Höganäs ut med i lokalpressen.

– Det var i sig inte avgörande för avslaget på deras ansökan men det var förvisso ett "självmål" som påverkade.

Tuffare krav än tidigare

Regeringen fattar beslut om kommunalt lantmäteri, men Lantmäteriet får yttra sig.
– Vi ansåg att Höganäs kommun var för liten för att verksamheten skulle kunna bedrivas effektivt. Regeringen lyssnade på detta, säger Tomas Öhrn och tillägger att kraven har blivit tuffare jämfört med tidigare, det har regeringen tydligt visat.

Grundkraven i lagtexten är allmänt hållna och kan därför anpassas efter samhällsutvecklingen. I lagen från 1995 fanns inte direkt några förbehåll om storlek. Lantmäteriutredningen från 2003 slår däremot fast att personalstyrkan i snitt bör vara 9 årsarbetare och som minst 5.

– Regeringen har, bland annat mot bakgrund av detta, bedömt att kontoren måste vara tillräckligt stora för att kunna vara effektiva, förklarar Tomas Öhrn.

Lantmäteriet har också sett att det uppstår problem med för små kontor – bland annat är det svårare att rekrytera personal dit – och har därför lagt ner några av de minsta.

En tredje kommun har ansökt

Alldeles nyligen har ytterligare en ansökan kommit in som Lantmäteriet tittar på: Även Ängelholms kommun vill starta eget lantmäteri.

– Den kommunen ligger mitt emellan Höganäs och Haninge i storlek, det blir tillfälle att pröva gränserna. Tror vi att det kommer att fungera säger vi naturligtvis ja, säger Tomas Öhrn och fortsätter:

– Lantmäteriets yttrande håller på att utarbetas och våra slutsatser är ännu inte riktigt klara.

Rättigheten kan inte hävas

Lantmäteriet kan inte ta ifrån en kommun rättigheten att ha kommunalt lantmäteri, när den har tilldelats, däremot bedriver Lantmäteriet tillsyn regelbundet.

– Vi tittar på om kommunerna uppfyller kraven. Den yttersta konsekvensen skulle i och för sig kunna vara att vi skriver till regeringen och rekommenderar den att häva beslutet. Men det har aldrig hänt. Vi ger råd och stöd. Om vi ser problem kollar vi upp efter hand och gör flera besök, säger Tomas Öhrn.

Dela den här sidan med andra

Driftinformation

Den 26-27 maj utför vi arbete på vår webbplats

Webbplatsen kommer vara begränsad då merparten av våra system och e-tjänster inte är tillgängliga.

Läs mer

Kartor

Kartsök och ortnamn

Vill du titta på kartor, söka efter ett ortnamn eller behöver du ta reda på en fastighetsbeteckning?

Använd tjänsten

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Vi tänker städa Fastighetsregistret. Begär förnyelse om du vill ha kvar ditt gamla servitut.

Läs mer

Samfälligheter

Årsmöte i din samfällighetsförening?

Har ni ändrat styrelsemedlemmar eller fastställt nya stadgar? Ändringar i föreningen ska anmälas till oss.

Läs mer

Planera i samverkan - spara resurser

Redovisa era planer för Flygfoto och laserskanning

Kommuner och övriga organisationer - Varför dubbeljobba om vi kan samarbeta?

Läs mer om tjänsten där ni kan bidra.