På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Gränslöst kartseminarium Sverige – Norge

Den 13-14 oktober samlades 58 deltagare från Norge och Sverige i Trondheim för att diskutera gränsöverskridande kartsamarbete. Peter Nylén, enhetschef på Lantmäteriet, berättar om seminariet.

Det här var det andra seminariet sedan Lantmäteriet och det norska Kartverket i mars 2015 tecknade ett gemensamt avtal för att främja den gränsöverskridande kartanvändningen mellan länderna för blåljus, krisberedskap, samhällsplanering samt miljö-och naturvårdsverksamhet.

Syftet med seminariet var bland annat att genom presentationer och övningar öka kunskapen om vilka grundläggande kartor och tematiska geodata som är tillgängliga på båda sidor gränsen för det gränsöverskridande samarbetet.

Genom workshops kring två olika teman – krisberedskap och natur-/miljöplanering - ville Lantmäteriet, Kartverket och medarrangörerna från Dalarnas län och Hedmark Fylke också stimulera det tvärorganisatoriska samarbetet över gränsen. Av betydelse här är ju också att knyta och stärka de professionella kontakterna över gränsen.


Bland deltagarna fanns företrädare för cirka 20 olika offentliga verksamheter. Förutom de nationella kartverken
deltog flera olika nationella aktörer (från Sverige bland annat SGU, SMHI, MSB, Polisen, SOS Alarm) och
regionala intressenter (kommuner, länsstyrelser, Fylken, räddningstjänster, ambulansverksamheter, universitet).

Viktigt samarbete

På Kartverkets hemsida finns en motsvarande artikel kring konferensen med länkar till de olika presentationer som hölls under seminariet. Jag delar här med mig av mina egna konklusioner efter seminariet:

  • Aldrig tidigare har så många norrmän och svenskar träffats för att diskutera gemensam utveckling av kartförsörjningen! Roligt också att vi tycks ha lätt för att samarbeta!
  • Det är viktigt att Lantmäteriet och Kartverket samarbetar på det här sättet och ger användarna bra möjlighet att uttrycka och diskutera sina behov
  • Det är viktigt med övning och ”verkstad” för att verkligen förstå behoven och vad som kan förbättras
  • Avgifterna för geodata är fortfarande ett hinder
  • Mängden olika kartdatakällor i olika skalor kan vara ett problem. Det vore bra med en enhetlig gränsöverskridande ”grundkarta”
  • Vi behöver enhetliga, gränsöverskridande ”kartsymboler” för verksamhetsspecifik information (blåljus, samhällsplanering med mera)
  • Tillgången till onlinetjänster med geodata blir allt viktigare, men nedladdning av data för användning off-line är fortfarande viktigt
  • Vi behöver gemensamma tjänster som även kan visa realtidsdata
  • Vi måste bli överens om vem som gör vad i det fortsatta arbetet

Från svensk sida kunde vi glädja mötesdeltagarna från blåljusverksamheter i grannlandet med att vi redan från årsskiftet 2015/16 gör adresser och den topografiska informationen i Fastighetskartan i närheten av nationsgränsen avgiftsfritt tillgänglig för de blåljusaktörer i alla de nordiska länderna som delar nationsgräns med oss.

På det här området återstår dock att lösa problemet med att vissa blåljusaktörer på svensk sida (bland annat vissa räddningstjänster och ambulansverksamheter), på grund av avgiftsfinansieringen av Lantmäteriets geodata, fortfarande inte ansett sig ha råd att införskaffa motsvarande information för sina respektive geografiska verksamhetsområden på den svenska sidan. Lantmäteriet avser att jobba vidare för att snarast möjligt hitta lösningar på detta problem.

Knyter samman kommunikationssystem

Från det nordiska samarbetet inom blåljus och krisberedskap fick vi också en mycket intressant nyhet. Sverige och Norge knyter samman de säkra nationella kommunikationssystemen Rakel respektive Nødnett. Det här är helt unikt och väcker ett stort internationellt intresse. Tillsammans med målet i den nya nationella geodatastrategin för Sverige, att geodataproducerande myndigheter ska kunna distribuera sina data även via det säkra myndighetsnätet SGSI-nätet, utvecklas en mycket spännande framtidsbild.

Lantmäteriet och Kartverket inriktar sig nu mot att klarlägga förutsättningarna för att genomföra ett tredje gränsöverskridande seminarium på svensk mark hösten 2017.

Läs mer om datadelning Norge-Sverige 

Skribent: Peter Nyhlén

Dela den här sidan med andra

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Vi tänker städa Fastighetsregistret. Begär förnyelse om du vill ha kvar ditt gamla servitut.

Läs mer

DRK-avtal

Träffar om nya DRK-avtal

Lantmäteriet bjuder in kommunföreträdare till informationsmöten om nya avtalen kring digital registerkarta.

Läs mer om var du träffar oss

Samfälligheter

Årsmöte i din samfällighetsförening?

Har ni ändrat styrelsemedlemmar eller fastställt nya stadgar? Ändringar i föreningen ska anmälas till oss.

Läs mer

Taxeringsuppgifter

Dags att deklarera?

Har du sålt en fastighet under 2017? Så här tar du reda på fastighetens ingångsvärde.

Läs mer

Planera i samverkan - spara resurser

Redovisa era planer för Flygfoto och laserskanning

Kommuner och övriga organisationer - Varför dubbeljobba om vi kan samarbeta?

Läs mer om tjänsten där ni kan bidra.