På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Galileo utmanar GPS med fler satelliter, bättre noggrannhet och tillgänglighet

GPS, Global Positioning System, utvecklades under sjuttiotalet som ett militärt satellitnavigeringssystem av USA. Idag är systemet öppet för alla, men så sent som år 2000 togs den avsiktliga störsignal bort som skulle förhindra alltför hög noggrannhet. Det europeiska alternativet till GPS – och ryska motsvarigheten Glonass – heter Galileo och lovar ett rejält lyft av både noggrannhet och täckning.– Det är en service avsedd för det civila samhället och kommersiellt bruk, med fördelar de andra systemen inte har, säger Reinhard Blasi, marknadschef för EU-organet GSA, som ansvarar för Galileo.

Däremot är Galileo kompatibelt med de tidigare systemen, vilket innebär att en GPS-mottagare ska kunna användas för att ta emot Galileo-signaler. Systemen är koordinerade så att framtida mottagare kan utnyttja båda systemen parallellt.

Galileos precision ligger på omkring en meter, till skillnad mot GPS där exaktheten varierar mellan tre och åtta meter. Förklaringen är att systemet fullt utbyggt kommer att använda 30 satelliter – varav sex alltid är synliga - mot 24 för GPS-systemet.

Reinhard Blasi
Europa kan och bör vara en aktiv spelare när det handlar om satellitnavigering, menar Reinhard Blasi,
till höger i bild. – Galileo är framför allt ett oberoende system anpassat för en civil marknad, säger han.

Fler satelliter ger bättre tillgänglighet i exempelvis Norrlands inland, men faktiskt också i städer där höga byggnader försämrar kontakten med GPS-satelliterna. Tillförlitligheten ska fullt utbyggt vara så hög att man tillåts instrumentlanda trafikflygplan med en form av autopilot, vilket heller inte är möjligt med GPS.

Stora förbättringar för Sverige

För oss i norr innebar Glonass stora förbättringar, säger Anna Lööf, på Lantmäteriets enhet för Geodesi.
- Sverige kan dra fördel av Galileo när
det handlar om tillgänglighet, säger Anna
Lööf, Lantmäteriets enhet för Geodesi

– Men vi behöver fler satelliter och utbyggnaden av Galileo betyder mycket för kvaliteten, inte minst för att minimera störningar liknande de solstormar vi sett nyligen. Galileo har hittills tio uppe och har dragits med förseningar, men nu ser det ut att snart vara ett fullvärdigt system, säger hon.

Nya satelliter innebär automatiskt fördelar, menar Reinhard Blasi.

– Så är det, det handlar om spjutspetsteknologi. Nästa år kommer att bli viktigt eftersom antalet satelliter ökar, något våra användare kommer att märka, säger han.

Projektet har förutom förseningar drabbats av avhopp och skenande kostnader. Enligt den ursprungliga tidplanen skulle Galileo vara i drift 2011. I dag räknar man med att hela konstellationen om 30 satelliter kommer att vara komplett år 2020.

– I gengäld får användarna ett system med bättre tillgänglighet, högre noggrannhet och nya funktioner. En sån är en inbyggd "search and rescue"-funktion. Om du till exempel är med om en bilolycka kommer din position att automatiskt rapporteras till ambulans och räddningstjänst.

– Det är också viktigt att framhålla att satellitnavigering är en stor och växande marknad. Ett ett icke-militärt system för med sig stora fördelar för hela Europa, inte minst i termer av oberoende, säger Reinhard Blasi.

Dela den här sidan med andra

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Vi tänker städa Fastighetsregistret. Begär förnyelse om du vill ha kvar ditt gamla servitut.

Läs mer

DRK-avtal

Träffar om nya DRK-avtal

Lantmäteriet bjuder in kommunföreträdare till informationsmöten om nya avtalen kring digital registerkarta.

Läs mer om var du träffar oss

Samfälligheter

Årsmöte i din samfällighetsförening?

Har ni ändrat styrelsemedlemmar eller fastställt nya stadgar? Ändringar i föreningen ska anmälas till oss.

Läs mer

Taxeringsuppgifter

Dags att deklarera?

Har du sålt en fastighet under 2017? Så här tar du reda på fastighetens ingångsvärde.

Läs mer

Planera i samverkan - spara resurser

Redovisa era planer för Flygfoto och laserskanning

Kommuner och övriga organisationer - Varför dubbeljobba om vi kan samarbeta?

Läs mer om tjänsten där ni kan bidra.