På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Forskning ska ge Lantmäteriet ny roll

Lantmäteriet satsar på forskning – minst fyra av myndighetens medarbetare kommer att forska på heltid.
– Vår ambition är att lägga grunden för en ny roll för Lantmäteriet, där myndighetsutövningen sker utifrån en modern uppfattning om vad markägare respektive myndigheter ska råda över, som drar fördel av ny teknik och som ger Lantmäteriet en modern samordningsroll i informationssamhället, säger Roger Ekman på Lantmäteriet.

Lantmäteriet har länge gått på sparlåga när det gäller forskning, men nu ska det bli ändring. Myndigheten kommer att ha minst fyra anställda så kallade industridoktorander knutna till olika lärosäten. De ska forska inom Lantmäteriets verksamhetsområden: fastigheter, geodesi och informationsförsörjning. Under hösten 2014 utsågs tre industridoktorander, två inom fastighetsområdet och en inom geodesiområdet.

– Under 2015 utses med stor sannolikhet en fjärde med inriktning mot geodata, berättar Roger Ekman, senior advisor och ansvarig för Lantmäteriets forskningssatsning.

Från vita rockar till smarta telefoner

Lantmäteriet specificerar i sin forskningsstrategi vilka ämnen och områden myndigheten ska satsa på. Ett forskningsområde står för sig självt – geodesi. Huvuduppgifterna för geodesin är att bestämma punkters läge på jordytan, deras höjd över havet och deras tyngdkraftsvärden.

Samhällets användning av positioneringstjänster ökar stadigt. Det som igår främst var ett intresse för forskare i vita rockar finns idag i varje smart telefon. Med ökad användning följer ökade krav på noggrannhet och kvalitet på den geodetiska informationen.

– Här bedriver Lantmäteriet redan forskning, eftersom det ingår i myndighetsuppdraget. Men geodesiområdet är brett och forskningsstrategin ger besked om vilka delar av området vi ska satsa på, förklarar Roger Ekman.

Gammal lagstiftning styr fastighetsfrågor

För fastighetsområdet anges tre frågor som särskilt viktiga att forska kring. En gäller samhällets styrning av fastighetsindelningen, manifesterad i fastighetsbildningslagen. En andra fråga inom fastighetsområdet gäller samhällets styrning av överlåtelse av fast egendom och av rättighetsupplåtelser. Styrningen syftar bland annat till att säkerställa ägandet och att informera fastighetsmarknaden.

- De lagar och förordningar som styr har många år på nacken och den fråga vi ställer oss är om de fortfarande är relevanta, eller om det kanske finns andra behov idag.

Den tredje frågan rör regelverken kring exploatering av mark för olika ändamål. Med tiden har lag lagts till lag för att reglera olika uppkommande behov, och det samlade systemet är idag svårt att överblicka. Det hänger inte heller samman rent systematiskt, så samma fråga kan behöva prövas många gånger.

– Vår fråga är ungefär den här: om vi idag inte haft någon reglering alls av exploatering av mark, hur skulle vi då ha byggt upp ett idealt system? Frågeställningen är mycket komplex och den inger respekt, men det känns nödvändigt att börja arbeta med den.

Snabb utveckling för geodata

Lantmäteriet har i uppdrag att förse samhället med så kallade geodata, till exempel kartor, flygbilder och annan lägesbunden information. Här är situationen en annan, med en teknisk utveckling som hela tiden ändrar förutsättningarna.

- Utvecklingen går nästan skrattretande fort. Det vi kunde leverera mot avgift igår, kan hämtas gratis på nätet idag och är irrelevant i morgon. Om Lantmäteriet ska kunna utföra sitt uppdrag inom området på ett uthålligt sätt måste vi vara med och driva forskningen på området. Vi tror att vår roll är samordnarens, att få helheten att fungera. Information finns i övermängd, men den ska vara tillgänglig och fungera tillsammans med annan information.  Dessutom förändras kraven på informationen hela tiden, säger Roger Ekman.

Ny kunskap ska ge utveckling

Roger Ekman är senior advisor och ansvarig för Lantmäteriets forskningssatsning.
Roger Ekman är senior
advisor och ansvarig för
Lantmäteriets forsknings-
satsning.

Startpunkten för Lantmäteriets satsning var insikten om forskningens betydelse för grundutbildningen och myndighetens kompetensförsörjning, som varit en utmaning under lång tid.

– Den insikten finns kvar men har fått sällskap av en insikt om behovet av att bygga ny kunskap inom lantmäteriområdet generellt i samhället. Utan kunskapsuppbyggnad stagnerar utvecklingen och vi alla som verkar inom lantmäteriområdet får svårt att leverera det som förväntas av oss av våra uppdragsgivare, säger Roger Ekman.

För mer information: kontakta Roger Ekman,
telefon: 026–63 30 80, e-post förnamn.efternamn@lm.se.

Ladda ner pressmeddelandet (pdf)


Om Lantmäteriet

Lantmäteriet producerar geografiska databaser och kartor och har till uppgift att bidra till en effektiv och långsiktigt hållbar användning av Sveriges mark och vatten och ett tryggt ägande av fastigheter. Vi utför fastighetsbildning och erbjuder information om landets 3,2 miljoner fastigheter. Vi beslutar om lagfarter och tar fram underlag för finansiering. Lantmäteriet har omkring 2 000 medarbetare fördelade på cirka 70 orter. Huvudkontoret ligger i Gävle.

Dela den här sidan med andra

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Vi tänker städa Fastighetsregistret. Begär förnyelse om du vill ha kvar ditt gamla servitut.

Läs mer

DRK-avtal

Träffar om nya DRK-avtal

Lantmäteriet bjuder in kommunföreträdare till informationsmöten om nya avtalen kring digital registerkarta.

Läs mer om var du träffar oss

Samfälligheter

Årsmöte i din samfällighetsförening?

Har ni ändrat styrelsemedlemmar eller fastställt nya stadgar? Ändringar i föreningen ska anmälas till oss.

Läs mer

Taxeringsuppgifter

Dags att deklarera?

Har du sålt en fastighet under 2017? Så här tar du reda på fastighetens ingångsvärde.

Läs mer

Planera i samverkan - spara resurser

Redovisa era planer för Flygfoto och laserskanning

Kommuner och övriga organisationer - Varför dubbeljobba om vi kan samarbeta?

Läs mer om tjänsten där ni kan bidra.