På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Fokuserad geodatastrategi ska möta Sveriges utmaningar

Peter Nyhlén har arbetat som chef i olika roller på Lantmäteriet i över trettio år, senast som chef för enheten marknad på Geodatadivisionen. Nu har han tagit sig an ett nytt viktigt uppdrag – att driva arbetet med den nya geodatastrategin som sträcker sig fram till år 2020.

Geodatastrategin pekar ut fem viktiga samhällsutmaningar där Geodatarådet bedömt att geodata är viktiga för att finna bra lösningar. Det handlar om innovation och tillväxt, digitaliseringen av de offentliga processerna, effektiviseringen av samhällsbyggnadsprocessen, arbetet med klimatanpassningen och miljöhoten samt Sveriges försvar och samhällsskydd.

Bild på Peter Nylén, Lantmäteriet
Peter Nylén

– Lantmäteriet stöds i det här arbetet av de mycket engagerade myndigheter och organisationer som ingår i Geodatarådet. Vi kommer att vidareutveckla vår samverkan kring hur geodata kan bidra till lösningar på viktiga samhällsutmaningar för Sverige, säger Peter Nyhlén.

Viktiga huvudmål

De tre målen att geodata är öppna, tillgängliga och användbara är en grundläggande förutsättning för alla nämnda samhällsutmaningar, menar han.

– Sedan kommer vi inte att nå de önskade resultaten utan en välutvecklad samverkan där alla berörda organisationer samarbetar för Sveriges bästa.

– Vi har hamnat efter våra grannländer när det gäller datadriven innovation och tillväxt inom den privata sektorn, eftersom deras kartmyndigheter har varit snabbare att öppna sina databaser för användare. Utvecklingen av den offentliga verksamheten behöver precis samma förutsättningar för innovation när det gäller tillgång och spridning av geodata. Ett exempel är den nu pågående digitaliseringen av offentlig förvaltning och i arbetet med utvecklingen av en modernare samhällsbyggnadsprocess. När geodata är öppna blir det enklare för såväl medborgare och företag att delta i planering, bebyggande och hantering av markfrågor, säger Peter Nyhlén.

En bättre och säkrare livsmiljö för alla

Klimat- och miljöarbete samt försvar, samhällsskydd och beredskap är andra viktiga verksamheter som strategin ska stödja.

– Geodatamyndigheterna kan på ett avgörande sätt bidra till att vi som medborgare har en god, säker och hållbar livsmiljö. Förutom tillgången till öppna geodata är bland annat enhetliga och uppdaterade kartor viktiga i sammanhanget säger Peter Nyhlén och fortsätter:

– I arbetet med geodatastrategin har flera myndigheter pekat på behovet av en gemensam karttjänst med basdata från offentliga geodataproducenter. Den här frågan finns med för djupare analys i geodatarådets handlingsplan för 2017 och kan vara en av flera viktiga åtgärder för att förenkla och skapa enhetlighet, i en fragmenterad värld.

Fyra år går snabbt

Fyra år är en förhållandevis kort tid, och därför måste medverkande myndigheter redan från början satsa på ”verkstad” och konkreta handlingsplaner som löpande följs upp, menar Peter Nyhlén.

– Strategin är omfattande, men inte för omfattande. Geodatarådet har definierat en egen handlingsplan för ett tiotal frågor i strategin som är av gemensamt intresse. Lantmäteriets geodatadivision har lagt geodatastrategin som en grund för verksamheten under de närmaste åren. I teamuppdragen på Geodatadivisionen återfinns målen bland de ”Önskade tillstånden” medan åtgärderna under 2017 finns med under ”Saker på plats”. Strategin är en fantastisk möjlighet för hela Lantmäteriet att på ett strukturerat sätt möta samhällets behov.

Vill du veta mer? Se hela Geodatastrategin i sin helhet (pdf)

Dela den här sidan med andra

Driftinformation

Den 26-27 maj utför vi arbete på vår webbplats

Webbplatsen kommer vara begränsad då merparten av våra system och e-tjänster inte är tillgängliga.

Läs mer

Kartor

Kartsök och ortnamn

Vill du titta på kartor, söka efter ett ortnamn eller behöver du ta reda på en fastighetsbeteckning?

Använd tjänsten

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Vi tänker städa Fastighetsregistret. Begär förnyelse om du vill ha kvar ditt gamla servitut.

Läs mer

Samfälligheter

Årsmöte i din samfällighetsförening?

Har ni ändrat styrelsemedlemmar eller fastställt nya stadgar? Ändringar i föreningen ska anmälas till oss.

Läs mer

Planera i samverkan - spara resurser

Redovisa era planer för Flygfoto och laserskanning

Kommuner och övriga organisationer - Varför dubbeljobba om vi kan samarbeta?

Läs mer om tjänsten där ni kan bidra.