På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 
[2015-03-12]

FN har antagit en resolution inom geodataområdet

Den 26 februari antog FN:s generalförsamling en resolution med titeln Global Geodetic Reference Frame for Sustainable Development (GGRF). Även om titeln innehåller ord som ”Geodetic” och ”Reference Frame” är resolutionen betydligt både bredare och viktigare än för bara geodeterna.

Resolutionen lyfter fram det kraftigt ökade behovet av positionering och navigation, som gäller allt från användning av smarttelefoner till kunskap om klimatförändringen och för att säkerställa detta behövs ett globalt referenssystem.

För att till exempel studera klimatförändringar görs observationer av diverse slag över hela vårt jordklot. Dessa observationer görs vid en plats vars koordinater skall kunna refereras i ett koordinat- eller höjdsystem. För att kunna utbyta information globalt bör samma referenssystem användas. Detta gäller även för den information som vi har i våra databaser och det utvecklade arbetet vi  har inom exempelvis Europa. Inom Inspire finns det tydligt beskrivet vilka koordinat- och höjdsystem som gäller. Resolutionen syftar till att öka medvetenheten om fördelen med ett gemensamt globalt referenssystem, vad det grundar sig på och hur det tas fram. Hittills inom geodesin har vi arbetar med en ”best-effort”- inställning där länder, organisationer och institut har stöttat utvecklingen efter bästa förmåga. 

Politisk fråga

Lantmäteriet och Sverige har alltid agerat på ett positivt sätt. Dock har det tydligt noterats att det är allt svårare för länder att få gehör för utvecklingsbehoven inom området, detta trots att samhället ställer allt högre krav på noggranna positioner, aktuell information och att information ska finnas tillgänglig i realtid. Det är färre organisationer och länder som har möjligheten att bidra för att säkerställa utvecklingen och det har identifierats att frågeställningen om vikten av ett globala geodetiskt referenssystem behöver lyftas från teknikfokus till samhällsutvecklingsfokus. Med en FN-resolution lyfts frågeställningen till att bli en politisk fråga också. 

Sverige ser positivt på resolutionen

För svensk del har förhoppningsvis resolutionen en positiv påverkan på Chalmers möjligheter att säkerställa en fortsatt utveckling och drift av Onsala Rymdobservatorium, den svenska nationella anläggningen för rymdastronomi. Lantmäteriet har alltid stöttat deras behov men nu finns också en möjlighet att de kan få support från politiskt håll. Lantmäteriet har engagerat sig i arbetet med resolutionen och Sverige var ett av de första länderna som ställde sig positiva till resolutionen när den slutligen lades fram till generalförsamlingen. 

Denna resolution är det första mer handgripliga resultatet av arbetet inom UN GGIM (United Nations Committee on Experts on Global Geospatial Information Management). Värt att notera att generaldirektör Bengt Kjellson är ordförande för UN GGIM Europe. 

För den som vill veta mer kring resolutionen, dess innehåll och arbetet framåt med att skapa en implementationsplan så rekommenderas: http://www.unggrf.org  

För mer information, kontakta:

Mikael Lilje, enhetschef, geodesi

Telefon: 026-63 37 42

E-post: mikael.lilje@lm.se   

Om Lantmäteriet

Lantmäteriet producerar geografiska databaser och kartor och har till uppgift att bidra till en effektiv och långsiktigt hållbar användning av Sveriges mark och vatten och ett tryggt ägande av fastigheter. Vi utför fastighetsbildning och erbjuder information om landets 3,2 miljoner fastigheter. Vi beslutar om lagfarter och tar fram underlag för finansiering. Lantmäteriet har omkring 2 000 medarbetare fördelade på cirka 60 orter. Huvudkontoret ligger i Gävle.

 

 

Dela den här sidan med andra

Driftinformation

Den 26-27 maj utför vi arbete på vår webbplats

Webbplatsen kommer vara begränsad då merparten av våra system och e-tjänster inte är tillgängliga.

Läs mer

Kartor

Kartsök och ortnamn

Vill du titta på kartor, söka efter ett ortnamn eller behöver du ta reda på en fastighetsbeteckning?

Använd tjänsten

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Vi tänker städa Fastighetsregistret. Begär förnyelse om du vill ha kvar ditt gamla servitut.

Läs mer

Samfälligheter

Årsmöte i din samfällighetsförening?

Har ni ändrat styrelsemedlemmar eller fastställt nya stadgar? Ändringar i föreningen ska anmälas till oss.

Läs mer

Planera i samverkan - spara resurser

Redovisa era planer för Flygfoto och laserskanning

Kommuner och övriga organisationer - Varför dubbeljobba om vi kan samarbeta?

Läs mer om tjänsten där ni kan bidra.