På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Febril "städning" efter den stora branden i Västmanland

Branden i Västmanland som utbröt den 31 juli förra året fick stora efterverkningar. Efter det omfattande eftersläckningsarbetet återstår ett landskap som på sina håll är svartbränt och liknar Saurons mörka rike i det fiktiva landet Mordor i Sagan om ringen.

Kostnaderna som branden orsakat uppskattas till minst en miljard kronor. Den förra regeringen avsatte 78 miljoner kronor till stödjande insatser. 18 miljoner av dessa har gått till Lantmäteriet för arbete med att återställa gränser och 17 miljoner har avsatts som hjälp till att förstärka vägnätet i de drabbade områdena.

Sedan i höstas pågår en febril verksamhet i det brandhärjade området med att ta reda på så mycket timmer som möjligt medan vägarna är körbara. Allt timmer som går att rädda tas om hand. Flera sågverk i Sverige har ställts om för att kunna hantera det skadade timret och det går även timmer med båt till ett sågverk i Lettland. Bärgningen av timmer bedöms kunna fortgå fram till i maj. Därefter har förmodligen timret torkat allt för mycket och kan då endast användas till brännved vilket innebär lägre ersättning till skogsägarna.

Logistikproblem måste lösas

– All avverkning sker av maskinförare, de sitter säkra i sina hytter även om ett träd skulle ramla ned över maskinen. Det pyrde länge i marken efter branden och rötterna har skadats på träden. När det inte längre finns någon riktig förankring i marken kan det räcka med en kraftig vindpust eller vibrationerna från en skogsmaskin för att ett träd ska falla, säger Josefina Sköld från Skogsstyrelsen.

Den största utmaningen nu är enligt Josefina att lösa logistikproblemen. Vissa skogsbilvägar belastas långt mycket hårdare än de är dimensionerade för. Vägar där det i normala fall kanske går en till två timmerbilar per dygn, kanske trafikeras med upp till 60 fordon per dygn. Det är timmerbilar med släp, lastbilar som transporterar skogsmaskiner och lastbilar med grus till vägarna. Vissa vägar behöver förstärkas och här rycker Skogsstyrelsens vägspecialist in och hjälper till med planeringsarbetet för att kartlägga lämpliga färdvägar och tar ställning till vilka vägar som behöver åtgärdas.

Naturreservat ska bildas

Det finns ett förslag på att bilda ett naturreservat i det brandhärjade området. Staten har köpt in ett skifte på 3 500 hektar från AB Karl Hedin. Dessutom ska avtal skrivas med Västerås Stift som beräknas släppa 400 hektar och Bergvik 1 700 hektar. Det tillkommer även mark från ett antal privata markägare. Vissa växter och svampar såväl som insekter och fåglar gynnas av bränder. I de skyddade områdena kommer ingen avverkning att ske utan träden får vara kvar i det skick de är.

– Här kommer Lantmäteriet att få mycket jobb med att märka ut gränserna för naturreservatet, säger Josefina Sköld

På vissa platser i det drabbade området är det idag lättare att se var gränserna mellan olika skiften går eftersom det inte finns någon växtlighet kvar som döljer gränsmarkeringar. Men på andra håll kan det däremot vara svårt att se vart gränserna går. Skogsmaskiner och nedfallande träd kan ha rubbat gränsmarkeringar och hettan från branden kan ha spräckt råstenar.

Jeanette Väfors, chef för Lantmäteriets kontor i Västerås, berättar att det för myndighetens del först handlar om att göra en inventering av vad det finns för information i arkiven, som kan vara till hjälp i det kommande arbetet. Sedan krävs även inventering i fält.

Förberedelser pågår

Ett möte arrangerades före jul då bland annat Lantmäteriet informerade fastighetsägarna i det berörda området om de pengar som skjutits till från regeringen för ändamålet.

Jeanette Väfors säger att det pågår förberedelser för att bilda en arbetsgrupp inom Lantmäteriet som ska arbeta med att upprätta förstörda gränsmarkeringar. Ett möte kommer att hållas för berörda fastighetsägare i början på året för att höra vilka behov som finns av hjälp från Lantmäteriet.

– Innan mötet ska vi försöka göra en kalkyl som visar en uppskattning på vad de anslagna pengarna kan täcka, säger Jeanette Väfors och fortsätter:

– För vår del kan det dock inte bli tal om fältarbete innan vi vet att det är säkert för våra medarbetare att röra sig i markerna. Först måste vi göra en riskanalys. Vi kan inte riskera att våra medarbetare kan råka ut för olyckor på grund av nedfallande träd.

En annan fara är risk för att ramla ner i "eldgropar" som kan vara flera meter djupa. Det är speciellt farligt när det ligger snö i området som gör att man inte kan se underlaget ordentligt.

– Alla som ska jobba i fält måste först genomgå en ordentlig säkerhetsutbildning, säger Jeanette Väfors. 

Foto: Skogsstyrelsen


Fakta om branden

Den stora skogsbranden i Västmanland bröt ut den 31 juli på ett kalhygge i nordöstra delen av Surahammars kommun, intill gränsen till Sala kommun. En längre tids värmebölja och torka rådde i området när branden uppstod i samband med markberedning. Ett drygt 13 000 hektar stort område omfattades av branden som pågick i veckor innan den var under kontroll. Branden som krävde ett dödsoffer är den största som drabbat Sverige sedan 1950-talet. Över tusen personer och omkring 1700 djur evakuerades under branden och ett antal byggnader brann ner. Totalt beräknas omkring 1,4 miljoner skogskubikmeter virke ha skadats.

 

Dela den här sidan med andra

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Vi tänker städa Fastighetsregistret. Begär förnyelse om du vill ha kvar ditt gamla servitut.

Läs mer

DRK-avtal

Träffar om nya DRK-avtal

Lantmäteriet bjuder in kommunföreträdare till informationsmöten om nya avtalen kring digital registerkarta.

Läs mer om var du träffar oss

Samfälligheter

Årsmöte i din samfällighetsförening?

Har ni ändrat styrelsemedlemmar eller fastställt nya stadgar? Ändringar i föreningen ska anmälas till oss.

Läs mer

Taxeringsuppgifter

Dags att deklarera?

Har du sålt en fastighet under 2017? Så här tar du reda på fastighetens ingångsvärde.

Läs mer

Planera i samverkan - spara resurser

Redovisa era planer för Flygfoto och laserskanning

Kommuner och övriga organisationer - Varför dubbeljobba om vi kan samarbeta?

Läs mer om tjänsten där ni kan bidra.