På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Ellen och Emilias examensarbete vann pris

”Är det möjligt att avstycka ett bostadshus som är uppfört utan bygglov och i strid med detaljplan, som kallas komplementbyggnad och som omfattar en area om endast 25 kvm?” Så inleds examensarbetet som i år har vunnit Samhällsbyggarnas pris inom kategorin fastighetsrätt.

Foto på Emilia Nyhage och Ellen Walleij.
Emilia Nyhage och Ellen Walleij är glada för att
deras arbete har uppmärksammats.

Det examensarbete som Ellen Walleij och Emilia Nyhage skrivit handlar om attefallshus i samband med fastighetsbildning. Ellen och Emilia har i sitt arbete undersökt samordningen mellan plan- och bygglagen (PBL) och fastighetsbildningslagen (FBL), och genom sitt arbete visat på vilka konsekvenser uppförandet av sådana hus kan få för eventuella avstyckningar.

De studerade båda vid den femåriga civilingenjörsutbildningen i Lantmäteri vid Lunds tekniska högskola (LTH) och tog i somras examen. Sedan slutet av augusti har Lantmäteriet förmånen att ha de båda pristagarna anställda som förrättningslantmätare på Göteborgskontoret.

Ofullständig lagstiftningsprocess

– Attefallshusen får, i likhet med de undantagsregler som redan fanns för friggebodarna, byggas i strid mot detaljplaner och områdesbestämmelser. Under framtagandet av lagen gjordes ingen riktig kontroll över hur fastighetsbildningslagen och plan- och bygglagen samverkar i frågan. Den enda kommentaren som lämnades var att avstyckning av attefallshus inte bör vara möjlig utöver vad detaljplanen medger, säger Ellen och Emilia och fortsätter:

– Vi blev upprörda över hur remissvaren hanterades då attefallspropositionen togs fram. Hela lagstiftningsprocessen kändes ofullständig och vi ville peka på vilka konsekvenser en lagändring som inte är tillräckligt utredd kan få. Det känns oansvarigt att inte ta till vara på den expertis som finns inom området säger Ellen och Emilia.

Stora tolkningsutrymmen

Att examensarbetet har varit en intressant utmaning vittnar både Ellen och Emilia om.

– Vi gjorde en kvantitativ undersökning där vi vände oss till samtliga kommunala lantmäterier och ställde frågan om avstyckningar av attefallshus faktiskt genomförts. Vi gjorde också en kvalitativ undersökning där vi tog fram tre scenarier för avstyckning av komplementbostadshus och ställde frågan om en avstyckning var genomförbar. Utöver scenariostudien har vi genomfört intervjuer med sakkunniga samt en rättsfallsstudie.

Ellen och Emilia visar i sitt examensarbete att det finns stora tolkningsutrymmen i lagen vilket bidrar till en eventuell rättsosäkerhet.

"Arbetet ger praktisk vägledning"

Juryns motivering till priset för bästa examensarbete inom kategorin fastighetsrätt är som följer:
I examensarbetet "Attefallshus och fastighetsbildning" undersöker författarna samordningen mellan de regler som styr byggnation av attefallshus och fastighetsbildningslagstiftningen. Med hjälp av drivkrafterna inspiration, irritation och engagemang uppmärksammar de oss på viktiga frågor och problem mellan byggande, planering och fastighetsbildning. Arbetet ger även praktisk vägledning i hur lagstiftningen kan tolkas i såväl aktuella som framtida situationer.

Linda Sabel, Industridoktorand vid Lantmäteriet och ordförande i den jury som varje år utser det bästa fastighetsrättsliga examensarbetet, berättar att det som avgjorde utfallet var den fastighetsrättsliga tyngden i examensarbetet tillsammans med den praktiska nyttan. Regelverket kring attefallshusen är ännu så länge ganska nytt och detta examensarbete ger bland annat vägledning för hur lagstiftningen ska tolkas om någon kommer till Lantmäteriet och vill stycka av en komplementbostad.

Förutom Linda består juryn även av Cecilia Undén, tekniskt råd vid Svea hovrätt och Sofia Forsling, bolagslantmätare på JM.

Lantmäteriet sponsrar priset

Samhällsbyggarnas pris i kategorin fastighetsrätt sponsras av Lantmäteriet och prissumman på 10 000 kronor delas av pristagarna. Ellen Walleij och Emilia Nyhage uppskattar att deras arbete uppmärksammats och hoppas att slutsatserna i arbetet kan öka fokus på problematiken med en bristfällig lagstiftningsprocess och lagens faktiska följder och ge underlag för fortsatta diskussioner.

Värt att nämna är också att det i år var knivskarp konkurrens mellan inkomna bidrag till kategorin fastighetsrätt, och att juryn även valde att lämna ett hedersomnämnande till Gustav Davidsson, studerande vid Kungliga tekniska högskolan, för hans examensarbete "Överklagande av detaljplaner i praktiken".

Foto på Emilia Nyhage och Ellen Walleij när de tar emot priset för bästa examensarbete.


Relaterade länkar

Dela den här sidan med andra

Driftinformation

Den 26-27 maj utför vi arbete på vår webbplats

Webbplatsen kommer vara begränsad då merparten av våra system och e-tjänster inte är tillgängliga.

Läs mer

Kartor

Kartsök och ortnamn

Vill du titta på kartor, söka efter ett ortnamn eller behöver du ta reda på en fastighetsbeteckning?

Använd tjänsten

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Vi tänker städa Fastighetsregistret. Begär förnyelse om du vill ha kvar ditt gamla servitut.

Läs mer

Samfälligheter

Årsmöte i din samfällighetsförening?

Har ni ändrat styrelsemedlemmar eller fastställt nya stadgar? Ändringar i föreningen ska anmälas till oss.

Läs mer

Planera i samverkan - spara resurser

Redovisa era planer för Flygfoto och laserskanning

Kommuner och övriga organisationer - Varför dubbeljobba om vi kan samarbeta?

Läs mer om tjänsten där ni kan bidra.