På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Effektivare arbetssätt och digitalisering ska ge kortare handläggningstider

Lantmäteriet fick i januari i uppdrag av regeringen att redovisa hur handläggningstiderna för avstyckning av tomter och andra typer av ärenden som rör fastighetsbildning ska kunna minskas. I dag lämnar Lantmäteriet sin rapport till regeringen.

Lantmäteriet ser en rad möjliga åtgärder som väsentligt kan bidra till att minska handläggningstiderna för fastighetsbildning. Myndigheten lyfter särskilt fram den tid ett ärende kan bli liggande i avvaktan på att tilldelas en handläggare eller att någon ska komma med ett yttrande.

- Den tiden kan minskas genom att vi jobbar i team och använder fler kompetenser än lantmätarens för att vara mer aktiva i alla faser av ett ärendes gång. Det arbetet provas just nu och vi kan konstatera att det möjliggör för lantmätarna att besluta i fler ärenden, säger Mats Snäll, uppdragsledare på Lantmäteriet.

Kompetensförsörjning och digitalisering viktiga delar

Tidigare har bristen på utbildade och erfarna lantmätare pekats ut som en av huvudorsakerna till att handläggningstiderna är långa.

- Vi kommer att anstränga oss hårt för att attrahera rätt personal, men även om vi lyckas rekrytera och behålla de medarbetare vi behöver så finns en rad åtgärder som vi måste vidta för att hållbart korta handläggningstiderna. På kort sikt handlar det till stor del om att ändra vårt arbetssätt och jobba mer i team, men på längre sikt handlar det främst om att ta tillvara på teknikens möjligheter och digitalisera verksamheten i större utsträckning än idag, säger Mats Snäll.

På kort sikt finns flera åtgärder möjliga åtgärder, men Lantmäteriet konstaterar att målet på en minskning av handläggningstiderna med 15 procent redan till sommaren 2018 blir en utmaning.

- Vi har stort fokus på att nå målet, men många av de åtgärder som behövs medför tidskrävande teknisk utveckling och möjligen förändringar av det juridiska regelverket. Vi har dessutom påbörjat en förändringsresa med nya arbetssätt och den resan tar tid, säger Mats Snäll.

Läs pressmeddelandet och ta del av rapporten

Dela den här sidan med andra

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Vi tänker städa Fastighetsregistret. Begär förnyelse om du vill ha kvar ditt gamla servitut.

Läs mer

DRK-avtal

Träffar om nya DRK-avtal

Lantmäteriet bjuder in kommunföreträdare till informationsmöten om nya avtalen kring digital registerkarta.

Läs mer om var du träffar oss

Samfälligheter

Årsmöte i din samfällighetsförening?

Har ni ändrat styrelsemedlemmar eller fastställt nya stadgar? Ändringar i föreningen ska anmälas till oss.

Läs mer

Taxeringsuppgifter

Dags att deklarera?

Har du sålt en fastighet under 2017? Så här tar du reda på fastighetens ingångsvärde.

Läs mer

Planera i samverkan - spara resurser

Redovisa era planer för Flygfoto och laserskanning

Kommuner och övriga organisationer - Varför dubbeljobba om vi kan samarbeta?

Läs mer om tjänsten där ni kan bidra.