På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

”Digitaliseringen kommer att förändra samhället”

Mycket av nationens effektivitet och tillväxt kommer att bero på vår förmåga att utvinna och förädla data. Dessutom behöver vi kunna använda data för att ha en fungerande välfärd. Det menar Darja Isaksson. Här pekar hon ut de viktigaste trenderna som myndighetssverige måste hålla koll på i dagens digitala revolution.

Darja IsakssonFörutom att Darja Isaksson jobbar som digital strateg och är en ofta anlitad föreläsare i ämnet, så sitter hon i statsministerns innovationsråd. Tidigare i år utsågs hon dessutom av Veckans Affärer till Sveriges mäktigaste kvinnliga opinionsbildare.

Det är inte konstigt att folk lyssnar när hon pratar om den digitala revolution som vi befinner oss i och vad den medför.

– Digitaliseringen kommer att innebära minst lika genomgripande förändringar av samhället som industrialiseringen. Ja, kanske ännu mer, säger Darja.

Digitaliseringen förändrar hur vi producerar, distribuerar, kommunicerar, hur vi sprider kunskap och hur vi hittar varandra – ja, alla led.

Ingen organisation eller samhällsfunktion kommer att undgå att påverkas.

Men vad innebär det mer konkret?

Vi har bett Darja Isaksson formulera ett par av de viktigaste trenderna som det offentliga Sverige måste ha koll på:

Infrastrukturen i en digital demokrati. Det handlar om hur vi förädlar råvaran data. Där är geodata bland de viktigare när det gäller innovation och tillväxt. En viktig del i infrastrukturen är kombinationen av öppna data och standarder som gör att data kan flöda mellan olika system. De regelverk och processer som får det att hända är också viktiga och påverkar myndigheters sätt att arbeta.

Estland är ett land som sticker ut som ett av de mest digitaliserade i Europa, menar Darja. Det finns ett tydligt digitalt först-perspektiv som bland annat säger att om en myndighet samlat in data från en medborgare så får ingen annan myndighet fråga om samma data.

– Det ställer jättehöga krav på digitalisering! De säger själva att det är lättare att säga vilka medborgartjänster som idag inte är digitala. Det enda du inte kan göra digitalt är att gifta dig, skilja dig och köpa och sälja fastigheter.

Darja Isaksson

Att ge namn till ditt barn, förnya körkortet och ansöka om medborgarskap är exempel på digitala tjänster. Alla har samma typ av e-legitimation vilket är resultatet av ett tydligt ledarskap.

– I Sverige har inte alla tillgång till e-legitimation. Det är en väldig skillnad. Estland har byggt en infrastruktur och den används även av företag.

Automatisering, artificiell intelligens och beslutsstöd, är en annan stark trend. Med det menar Darja Isaksson vad vi kan göra när vi kopplar ihop den fysiska och den digitala världen och får data som visar hur saker och ting faktiskt fungerar. Som exempel tar hon projektet Trash Track som drivits av MIT labs i USA. Genom att montera gps på elektronikskrot var det möjligt att få en visualisering av hur sophanteringssystemet faktiskt fungerade. Det visade att visst avfall färdades tre gånger över kontinenten. Att göra analysen ”pappersvägen” hade varit svårt, eller omöjligt.

– Om du skulle lyckas med det omöjliga uppdraget så hade du fortfarande inte haft en aning om det speglar verkligheten, menar Darja.

Den nya möjligheten att kombinera data med både visualisering och automatisk analys gör det möjligt att optimera sådana flöden.

– Det händer just nu i de flesta produktionskedjor världen över men behöver också komma till användning i det offentliga.

Nya arbetssätt, är en tredje viktig trend. I Sverige, och i resten av världen, har vi varit duktiga på att bygga effektiva silo-organisationer. Många av de samhällsutmaningar som vi står inför går inte att lösa var för sig. Här måste myndigheter börja samarbeta mer, bland annat för att få problembilden klar för sig och framför allt analysera den ur ett medborgarperspektiv. Hur användarvänliga är våra tjänster? Vad måste vi prioritera?

Skalbarhet. Darja Isaksson ser det egentligen inte som en trend utan som ett akut behov. När vi hittar lösningar som fungerar måste vi också kunna skala upp dem.

– Jag tror att vi måste hitta sätt att tänka nytt och jag vet att SKL (Sveriges kommuner och landsting) tittar på det. Att varje sugrör i varje stuprör – varje enskild kommun – ska göra de här resorna själva tror jag är väldigt ineffektivt, säger Darja och menar att vi behöver bli bättre på verklig samverkan i praktiken.

Högt förändringstempo

När det gäller hur bra det offentliga är på att ta till vara på digitaliseringens möjligheter, så tycker Darja att nulägesbilden är splittrad. Det finns framgångsrika exempel och hon nämner Skatteverket som gjort en resa till att bli en av de mest omtyckta myndigheterna. E-tjänster bidrar till en hög servicegrad och gör det enkelt att bland annat deklarera.

Samtidigt visar flera internationella mätningar att vi tappar mark när det gäller digitalisering. Darja tror att ”sjukdomsbilden” har funnits hos medarbetare inom alla myndigheter. Däremot har det inte funnits ett tydligt ledarskap, på alla nivåer, som har prioriterat digitalisering.

– Det har tagit fram tills nu innan polletten trillat upp!

En annan förklaring kan vara att våra tidiga framgångar gjort att man har slappnat av i tron om att det kommer att fortsätta vara så. En rädsla för vad som händer med integriteten när vi låter data flöda finns också. Här menar Darja att vi måste använda data för att i förlängningen ha en fungerande välfärd.

Att den digitala revolutionen skulle följas av ett ”efter” i ett lugnare läge – det avfärdar hon.

– Detta efter är ett tillstånd av fortlöpande och ännu snabbare förändring. Det går inte över och det måste vi låta sjunka in. Förändringstempot kommer inte att lugna ner sig. Tvärtom!

Tips på mer läsning

I juni släppte Digitaliseringskommissionen rapporten ”Det datadrivna samhället”. I ett kapitel utvecklar Darja Isaksson vikten av en infrastruktur för ett digitalt samhälle med öppna data som den viktiga pusselbiten för tillväxt.

Till rapporten Det datadrivna samhället (nytt fönster)

Dela den här sidan med andra

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Vi tänker städa Fastighetsregistret. Begär förnyelse om du vill ha kvar ditt gamla servitut.

Läs mer

DRK-avtal

Träffar om nya DRK-avtal

Lantmäteriet bjuder in kommunföreträdare till informationsmöten om nya avtalen kring digital registerkarta.

Läs mer om var du träffar oss

Samfälligheter

Årsmöte i din samfällighetsförening?

Har ni ändrat styrelsemedlemmar eller fastställt nya stadgar? Ändringar i föreningen ska anmälas till oss.

Läs mer

Taxeringsuppgifter

Dags att deklarera?

Har du sålt en fastighet under 2017? Så här tar du reda på fastighetens ingångsvärde.

Läs mer

Planera i samverkan - spara resurser

Redovisa era planer för Flygfoto och laserskanning

Kommuner och övriga organisationer - Varför dubbeljobba om vi kan samarbeta?

Läs mer om tjänsten där ni kan bidra.