På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Andreas hjälper till att kartlägga Arktis i 3D

Andreas Berg från Lantmäteriet har just kommit hem från Polar Geospatial Center i amerikanska Minneapolis. Där har han deltagit i arbetet med att se närmare på möjligheterna att ta fram en gemensam 3D-karta över Arktis.

Arktiska kartverken samarbetar för lättillgängliga data

För att komma tillrätta med problemet med svårtillgängliga geografiska data över Arktis beslutade Arktiska Rådet år 2009 att stödja ett samarbete mellan de åtta arktiska ländernas kartverk. Samarbetet kallas Arctic SDI och de nationella kartverken i USA, Kanada, Ryssland och de nordiska länderna arbetar nu tillsammans för att skapa en portal som ger tillgång till standardiserade geografiska data över Arktis.

- Arktis är inte okänt område, tvärtom har massor med information samlats in under historien. Men i de flesta fall har datamängderna använts i specifika projekt och av enskilda nationer, så de är inte alltid lätt tillgängliga, säger Sveriges representant, Fredrik Persäter på Lantmäteriet.

Just nu tittar man på möjligheterna att få fram noggranna höjddata från avancerad fotografering och laserskanning från exempelvis satelliter och flygplan.

- Med hjälp av höjddata kan man bland annat ta fram en detaljerad ytmodell som ger en tredimensionell bild av landskapet, berättar Andreas Berg, som är svenska Lantmäteriets expert på höjddata i Arctic SDI.

Amerikanska Polar Geospatial Center, PGC, samlar just nu in höjddata över Arktis med hjälp av högupplöst satellitfotografering.

- Deras data skulle kunna användas inom Arctic SDI. Men vi diskuterar även möjligheten att använda ländernas egna höjddata, eller möjligen en kombination av de två, säger Andreas Berg.

Smältande isar en het ekonomisk och politisk potatis

Arktis är det område på jorden där effekten av den globala uppvärmningen syns tydligast. De arktiska länderna har såväl politiska som ekonomiska intressen i regionen.

Miljöintresset är naturligtvis stort, eftersom många medborgare bor i området. Från ryskt och kanadensiskt håll pratar man även om möjligheterna att göra bättre sök- och räddningsinsatser i jordens nordligaste farvatten.

Men frågan är om inte det ekonomiska intresset väger tyngst. Smältande isar gör det möjligt att exploatera nya platser i Arktis och utvinna gas eller olja, såväl till havs som på land. Det förändrade landskapet kan även erbjuda nya sjövägar mellan Atlanten och Stilla Havet. Här finns alltså stora ekonomiska möjligheter för de länder som kan förutspå, förstå och reagera på förändringarna i Arktis.

Aktuella och tillförlitliga geografiska data är en grundläggande ingrediens i sammanhanget, liksom att de är enkelt tillgängliga.

Fakta om Arctic SDI

Samarbetet Arctic SDI finns avtalat i ett så kallat Memorandum Of Understanding.

Styrelsen för samarbetet utgörs av de deltagande ländernas kartverkschefer. Varje kartverk har dessutom en nationell kontaktperson. För Lantmäteriets vidkommande tog Fredrik Persäter över den rollen från Owe Palmér den 1 januari i år.

De nationella kontaktpersonerna och arbetsgruppsledare träffas i början av april på United States Geological Survey (USGS) för att bland annat sammanställa resultaten från höjddatamötet i Minneapolis och förbereda information och frågeställningar till styrelsen, som möts i Anchorage i juni för diskussioner och beslut för det fortsatta samarbetet.

Dela den här sidan med andra

Driftinformation

Den 26-27 maj utför vi arbete på vår webbplats

Webbplatsen kommer vara begränsad då merparten av våra system och e-tjänster inte är tillgängliga.

Läs mer

Kartor

Kartsök och ortnamn

Vill du titta på kartor, söka efter ett ortnamn eller behöver du ta reda på en fastighetsbeteckning?

Använd tjänsten

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Vi tänker städa Fastighetsregistret. Begär förnyelse om du vill ha kvar ditt gamla servitut.

Läs mer

Samfälligheter

Årsmöte i din samfällighetsförening?

Har ni ändrat styrelsemedlemmar eller fastställt nya stadgar? Ändringar i föreningen ska anmälas till oss.

Läs mer

Planera i samverkan - spara resurser

Redovisa era planer för Flygfoto och laserskanning

Kommuner och övriga organisationer - Varför dubbeljobba om vi kan samarbeta?

Läs mer om tjänsten där ni kan bidra.