På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Startskottet har gått inför nästa småhustaxering

Nu har startskottet gått för arbetet med provvärderingen inför den kommande småhustaxeringen 2015. Upptaktsträffen äger rum på Lantmäteriet under ledning av medarbetare från sektionen Fastighetsekonomi. Under några veckor i mars samlas totalt ett trettiotal värderingstekniker från värderingsbyrån NaiSvefa och 35 personer från Skatteverket på Lantmäteriet för att genomföra arbetet med att lägga fast värdenivåerna för småhus och tomtmark i landets alla värdeområden.

Inför en allmän småhustaxering görs en grundlig genomgång av befintlig värdeområdesindelning. Den kan leda till att ett värdeområde ändras eller nybildas om det visar sig att ett värdeområde inte längre är homogent. Sverige är idag indelat i cirka 9 300 värdeområden.

För Lantmäteriets del påbörjades förberedelsearbetet inför den kommande småhustaxeringen redan i maj 2013. I förberedelserna ingår bland annat arbete med marknadsanalyser, utvärdering av föregående fastighetstaxering, bearbetning av ortsprismaterial, översyn av föreskrifter och rekommendationer, indelning i värdeområden och förslag till nya värdenivåer.

Taxeringshöjningen förväntas stiga mest i norr

Redan nu går det dock att dra vissa slutsatser om vad den kommande småhustaxeringen kan innebära.
– Vi räknar med att taxeringsvärdet räknas upp generellt med cirka fem procent i hela riket. Högst ökning kan förväntas i norr på grund av den påverkan som gruvnäringen haft på småhuspriserna som gått kraftigt uppåt. I till exempel Gällivare, Kiruna och Pajala kan man alltså räkna med en betydligt större höjning av taxeringsvärdena, säger Henrik Roos, säger Henrik Roos, chef för sektionen Fastighetsekonomi på Lantmäteriet

Småhustaxering
Nu pågår ett arbete med att lägga fast värdenivåerna för småhus och
tomtmark i landets alla värdeområden inför den kommande småhustaxeringen 2015 .
Johan Bäckström från Lantmäteriets sektion för Fastighetsekonomi introducerar värderingstekniker från NaiSvefa och representanter från Skatteverket i arbetet.

Flera faktorer påverkar

Försäljningspriserna påverkar taxeringsvärdet. Marknadsvärdet bestäms med utgångspunkt från det sannolika priset för jämförbara fastigheter i samma område. De grunduppgifter om småhuspriserna som tas fram av Lantmäteriet kompletteras sedan med värderingsteknikernas kännedom om den lokala marknaden. Den sammantagna informationen ligger till grund för de nya taxeringsvärdena.

Lantmäteriet förvaltar värderingsmodellen

Lantmäteriet förvaltar den värderingsmodell som används vid småhustaxeringen i Sverige. Det är också Lantmäteriet som förvaltar och vidareutvecklar det IT-stöd som används av Skatteverkets personal och värderingskonsulterna.

– På Lantmäteriets sektion för Fastighetsekonomi har de varit fenomenala på att ta fram det värderingssystem med kartstöd som används under hela förberedelsearbetet och som mest intensivt nu under provvärderingsveckorna i Gävle. Från Skatteverkets horisont upplever vi att Lantmäteriet har en sällsynt förmåga att ta hand om användarnas synpunkter nära inpå produktionssättning och att det går att lösa angelägna ändringar redan till nästa version. En annan positiv sak är att användarna har kunnat fokusera helt på analys och nivåläggning eftersom prestandaproblemen från tidigare år verkar vara ett minne blott, säger Erik Rydelid, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

– Vi har hittat en arbetsform där kravställare från verksamheten och utvecklare från Utveckling och IT kunnat jobba nära varandra i ett väl fungerande team. Framgången beror till stor del på att vi har tillit till varandra och ofta reflekterar över hur vi ska kunna göra saker ännu bättre tillsammans, säger Henrik Roos.

Skatteverket räknar fram preliminära värden

Grunden till värdenivån för 2015 års småhustaxering bygger på alla redovisade och lagfarna småhusköp under åren 2011-2013 som jämförs med värdenivån vid föregående småhustaxering. Skatteverket gör en granskning av alla småhusköp och gallrar bort alla småhus som byter ägare i samband med gåva eller testamente samt där försäljning sker till släkting. Det är viktigt att det endast är köp som skett på marknadsmässiga grunder som används vid nivåläggning och värdering.
Det är också Skatteverket som räknar fram de preliminära taxeringsvärdena som grundar sig på de nya förslag till riktvärden och värdetabeller som Lantmäteriet arbetat fram.

Förslag till husägarna under hösten

Förslagen till preliminära taxeringsvärden skickas ut till alla husägare hösten 2014. Sedan har småhusägarna några veckor på sig att lämna synpunkter och yrkanden. Det kan ju visa sig att informationen om det specifika huset som legat till grund för taxeringsförslaget är felaktig och behöver rättas till. Skatteverket tar det slutgiltiga beslutet om taxeringsvärdena som gäller från 2015. Det nya taxeringsvärdet kan fastighetsägaren överklaga i fem år efter det.

Text och foto:
Britt-Louise Malm

Dela den här sidan med andra

Driftinformation

Den 26-27 maj utför vi arbete på vår webbplats

Webbplatsen kommer vara begränsad då merparten av våra system och e-tjänster inte är tillgängliga.

Läs mer

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Vi tänker städa Fastighetsregistret. Begär förnyelse om du vill ha kvar ditt gamla servitut.

Läs mer

DRK-avtal

Träffar om nya DRK-avtal

Lantmäteriet bjuder in kommunföreträdare till informationsmöten om nya avtalen kring digital registerkarta.

Läs mer om var du träffar oss

Samfälligheter

Årsmöte i din samfällighetsförening?

Har ni ändrat styrelsemedlemmar eller fastställt nya stadgar? Ändringar i föreningen ska anmälas till oss.

Läs mer

Planera i samverkan - spara resurser

Redovisa era planer för Flygfoto och laserskanning

Kommuner och övriga organisationer - Varför dubbeljobba om vi kan samarbeta?

Läs mer om tjänsten där ni kan bidra.