På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Projektpengar för ökad samhällsnytta inom hydrografiområdet

Hydrografiska produkter klara för användning 2016. Det är ett mål för projektsamverkan "Hydrografi i nätverk" mellan Lantmäteriet, SMHI och Havs- och vattenmyndigheten där Vinnova beviljat två miljoner kronor. Det ska bli rikstäckande data med sjöar och vattendrag i ett nätverk som visar hur vattnet rinner från källorna till havet.

Syftet med projektet är att öka samhällsnyttan inom hydrografiområdet, särskilt gällande miljö och samhällsskydd genom att samverka för att skapa efterfrågade, lättillgängliga och kombinerbara data.

 Maria Lundström från Lantmäteriet är projektledare för projektet "Hydrografi i nätverk" och har tillsammans med kollegor från SMHI skrivit ansökan:

–Det känns väldigt roligt att vi nu har ekonomi att genomföra tjänsteutvecklingen tillsammans med SMHI. Båda myndigheterna kommer att utveckla webbtjänster enligt Inspire och Svensk vattenstandard. Det känns extra positivt att det arbete vi utför verkligen gör nytta och betyder något i samhället, säger hon.

Miljöåtgärder med bättre beskrivna vattenflöden

Det grundläggande behovet bakom projektet är att kunna beskriva vattenflöden på ett logiskt och säkert sätt, detaljerat och mer översiktligt. Då kan korrekta miljöbedömningar göras och effektiva miljöåtgärder tas fram.

När data produceras i kartskala 1:10 000 ges en mer detaljerad beskrivning av vattenflöden och ytvattenförekomster jämfört med befintliga data för Sverige. Data ska kunna användas via standardiserade webbtjänster som utvecklas i projektet. Det är dessa tjänster som Vinnova finansierar.

–Lösningen bygger på innovativa metoder där data är förberett för att även kunna användas på mer översiktliga nivåer. Detta förenklar att knyta lokala data och tillämpningar till regional, nationell eller europeisk nivå, säger Maria Lundström.

Webbtjänster för miljö- och samhällsskydd

Produkter ska anpassas för användning inom miljö- och samhällsskydd, till exempel spridning av föroreningar, analyser av försurning och kalkbehov, beräkning av vattennivåer och översvämningsrisk, påverkan i miljökänsliga områden, skogsbrukets och andra infrastrukturella aktiviteters potentiella påverkan i landskapet, effekter av flödesreglering och påverkan på vattendragens kontinuitet; vandringshinder för fisk och andra organismer samt sedimenttranssport. Visnings- och nedladdningstjänster ska göra nya hydrografiska data och metadata tillgängliga och kombinerbara med andra data som användarnas behöver.

Projektansökan gjordes sedan innovationsmyndigheten Vinnova började med en ny typ av bidragsutlysning, så kallad FRÖN (För ökad information i offentligt finansierad verksamhet). Utlysningen ska täcka det som inte ingår i ordinarie verksamhet.

Dela den här sidan med andra

Driftinformation

Den 26-27 maj utför vi arbete på vår webbplats

Webbplatsen kommer vara begränsad då merparten av våra system och e-tjänster inte är tillgängliga.

Läs mer

Kartor

Kartsök och ortnamn

Vill du titta på kartor, söka efter ett ortnamn eller behöver du ta reda på en fastighetsbeteckning?

Använd tjänsten

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Vi tänker städa Fastighetsregistret. Begär förnyelse om du vill ha kvar ditt gamla servitut.

Läs mer

Samfälligheter

Årsmöte i din samfällighetsförening?

Har ni ändrat styrelsemedlemmar eller fastställt nya stadgar? Ändringar i föreningen ska anmälas till oss.

Läs mer

Planera i samverkan - spara resurser

Redovisa era planer för Flygfoto och laserskanning

Kommuner och övriga organisationer - Varför dubbeljobba om vi kan samarbeta?

Läs mer om tjänsten där ni kan bidra.