På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Omarrondering ger ordning på skogen i Leksand

I Dalarna har mark av tradition delats lika mellan arvingarna, både manliga och kvinnliga. Det har lett till många ägoskiften och ett invecklat ägande. En konsekvens är att en tredjedel av länets produktiva areal fortfarande år 2013 inte kan utnyttjas effektivt. Men saker och ting håller långsamt på att förändras. En omarrondering är en lantmäteriförrättning där man byter mark mellan fastigheter för att skapa större och mer praktiska skogsskiften eller åkermark. Nyligen avslutades en del av den etapp som gett norra och östra Leksand en modern indelning, en av de största lantmäteriförrättningarna i modern tid. – Men mycket återstår att göra, konstaterar David Gunnars, som arbetat med omarronderingen de senaste fyra åren.

Att tre hektar åker har femton delägare är inte ovanligt i norra Dalarna, och de många långsmala skogsskiftena bildar ett nät över kartan. Länsstyrelsen har pekat på hur ägosplittringen bland annat leder till annat en lägre skogstillväxt, sämre tillgång på råvaror och inte minst en negativ utveckling vad gäller arbetstillfällen i länet.

– Den yngre generationen har insett den ekonomiska aspekten i det hela. Det lönar sig inte att ha tio hektar utspridda på flertalet skiften över stor del av socknen där tillgängligheten till farbar väg är dålig. Med ett enda skifte ökar vinsten för markägaren vid en avverkning eftersom bland annat maskintransportkostnaden minskar, säger David Gunnars, funktionschef och tidigare förrättningslantmätare för omarronderingen på Lantmäteriet.
– Men visst kan man stöta på attityder som att ”vi har det bra som vi har det” och då gäller det att förklara nyttan med ändringen.

Markägarens initiativ

Initiativet till en omarrondering måste komma från fastighetsägarna.
– Kan Lantmäteriet konstatera att det finns båtnad, alltså att fördelarna med omarronderingen överväger kostnader och eventuella nackdelar, och att det finns en opinion för förrättningen, så går vi vidare, säger David Gunnars.

I Leksand var de positiva markägarna i knapp majoritet, strax under femtio procent motsatte sig omarronderingen. I efterhand kan Lantmäteriets medarbetare i Leksand konstatera att nästan alla av de över 2000 berörda fastighetsägarna blev nöjda.
– Efter ett personligt möte med markägarna, räknar vi hop dennes areal. Oftast går det att lägga det nya skiftet där hon eller han vill ha det, säger han.
All mark är inte likvärdig, det viktiga är produktionsförmågan. Ett par hektar myr är inte lika värdefull som samma areal täckt av avverkningsbar skog.

Från 13 280 till 1720 skogsskiften

Idag har antalet fastigheter i området krympt från 2 777 till 1 235. Dessa i sin tur är inte längre uppdelade på 13 280 skiften, utan 1 720. Medelarealen för skiftena är 21,1 hektar, istället för som tidigare 2,7 hektar.

– Antalet fastighetsägare har vidare krympt från 2 100 till 1 600, eftersom vissa valt att avstå marken. Vi har totalt nittio mil nya gränser och trettio nya vägar efter omarronderingen, berättar David Gunnars.
Men de imponerande resultaten till trots är han ganska övertygad om att varken han eller hans medarbetare hinner få ordning på fastighetsstrukturen i Dalarna under sin livstid.
– Vi har ett antal inkomna förfrågningar som vi utreder. Men med det tempo vi mäktar med idag behöver vi ytterligare nittio år på oss bara för Dalarna, och då har vi inte räknat in ägosplittringen i Värmland och i kluster på andra håll i Sverige, konstaterar han.

Dela den här sidan med andra

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Vi tänker städa Fastighetsregistret. Begär förnyelse om du vill ha kvar ditt gamla servitut.

Läs mer

DRK-avtal

Träffar om nya DRK-avtal

Lantmäteriet bjuder in kommunföreträdare till informationsmöten om nya avtalen kring digital registerkarta.

Läs mer om var du träffar oss

Samfälligheter

Årsmöte i din samfällighetsförening?

Har ni ändrat styrelsemedlemmar eller fastställt nya stadgar? Ändringar i föreningen ska anmälas till oss.

Läs mer

Taxeringsuppgifter

Dags att deklarera?

Har du sålt en fastighet under 2017? Så här tar du reda på fastighetens ingångsvärde.

Läs mer

Planera i samverkan - spara resurser

Redovisa era planer för Flygfoto och laserskanning

Kommuner och övriga organisationer - Varför dubbeljobba om vi kan samarbeta?

Läs mer om tjänsten där ni kan bidra.