På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Mer samsyn och förståelse skulle underlätta utbyggnaden av bredband

Lantmäteriet har slutredovisat regeringsuppdraget angående markåtkomst i samband med bredbandsutbyggnad. I slutrapporten redogörs för de problem som identifierats genom ett stort antal intervjuer och en serie seminarier samt lämnas förslag på hur problemen ska lösas.

Det har visat sig att de vanligaste hindren beror på olika tillämpningsproblem. Framförallt utgör parternas bristande förståelse för varandras verksamheter och processer ett hinder mot en effektiv utbyggnad. Kunskapshöjande åtgärder behövs såväl hos bredbandsaktörer och fastighetsägare som hos myndigheter och andra organisationer.

Branschen behöver samla sig och få en samsyn kring flera frågor. Genom en branschorganisation skulle bredbandsaktörerna kunna verka för mer ändamålsenliga markupplåtelseavtal och driva nödvändiga förändringsarbeten. Bredbandsaktörerna kan dessutom själva skynda på utbyggnaden genom väl genomarbetade ansökningar till exempelvis kommunerna, Trafikverket, lantmäterimyndigheterna och länsstyrelserna. Samtidigt bör myndigheterna försöka hitta effektivare samverkansformer och sträva efter det som brukar kallas ”en väg in”. Många lösningar går med andra ord att finna inom ramen för de befintliga reglerna.

Några hinder beror på lagstiftningens utformning och de behandlas översiktligt i rapporten inför framtida överväganden. Bland annat föreslås att delar i ledningsrättslagen bör ses över.

Lantmäteriet fick i november 2012 i uppdrag av Näringsdepartementet att utreda vilka problem som finns kring utbyggnaden av bredbandsinfrastruktur i landet och föreslå lösningar på dessa. Resultatet av arbetet redovisades för Näringsdepartementet den 12 juni 2014.

Läs hela rapporten "Markåtkomst i samband medbredbandsutbyggnad" (pdf)

Dela den här sidan med andra

Kartor

Ge bort en historisk karta i julklapp!

Välj ut en riktigt fin karta ur vårt historiska arkiv. Beställ före den 15 december så får du kartan före jul.

Historiska kartor

Nya höjddata

Har du behov av uppdaterade höjddata?

Nu finns vår nya produkt - Ytmodell från flygbilder.

Läs mer om produkten

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Är det fortfarande aktuellt?
Då kan inskrivningen behöva förnyas senast 2018. Officialservitut berörs ej.

Läs mer

Tidning

Nytt nummer av Gränssnittet

Du kan bland annat läsa om digitalisering inom offentlig sektor och effektivare bredbandsutbyggnad.

Till tidningen

Lediga jobb

Erfaren lantmätare? Välkommen till oss!

Vi söker dig som gillar att fatta beslut och som vill utveckla din spetskompetens. Hos oss får du det.

Läs mer