På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Mer samsyn och förståelse skulle underlätta utbyggnaden av bredband

Lantmäteriet har slutredovisat regeringsuppdraget angående markåtkomst i samband med bredbandsutbyggnad. I slutrapporten redogörs för de problem som identifierats genom ett stort antal intervjuer och en serie seminarier samt lämnas förslag på hur problemen ska lösas.

Det har visat sig att de vanligaste hindren beror på olika tillämpningsproblem. Framförallt utgör parternas bristande förståelse för varandras verksamheter och processer ett hinder mot en effektiv utbyggnad. Kunskapshöjande åtgärder behövs såväl hos bredbandsaktörer och fastighetsägare som hos myndigheter och andra organisationer.

Branschen behöver samla sig och få en samsyn kring flera frågor. Genom en branschorganisation skulle bredbandsaktörerna kunna verka för mer ändamålsenliga markupplåtelseavtal och driva nödvändiga förändringsarbeten. Bredbandsaktörerna kan dessutom själva skynda på utbyggnaden genom väl genomarbetade ansökningar till exempelvis kommunerna, Trafikverket, lantmäterimyndigheterna och länsstyrelserna. Samtidigt bör myndigheterna försöka hitta effektivare samverkansformer och sträva efter det som brukar kallas ”en väg in”. Många lösningar går med andra ord att finna inom ramen för de befintliga reglerna.

Några hinder beror på lagstiftningens utformning och de behandlas översiktligt i rapporten inför framtida överväganden. Bland annat föreslås att delar i ledningsrättslagen bör ses över.

Lantmäteriet fick i november 2012 i uppdrag av Näringsdepartementet att utreda vilka problem som finns kring utbyggnaden av bredbandsinfrastruktur i landet och föreslå lösningar på dessa. Resultatet av arbetet redovisades för Näringsdepartementet den 12 juni 2014.

Läs hela rapporten "Markåtkomst i samband medbredbandsutbyggnad" (pdf)

Dela den här sidan med andra

Geodata

Se Gävle på ett nytt sätt

Nu släpper Lantmäteriet ännu högre upplösning över Gävle till datorspelet Minecraft.

Läs mer

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Är det fortfarande aktuellt?
Då kan inskrivningen behöva förnyas senast 2018. Officialservitut berörs ej.

Läs mer

Samfälligheter

Information om befintlig samfällighetsförening

Här kan du läsa om vad en fastighetsförteckning är och hur du beställer en.

Läs mer

Digitalt först

För en smartare samhällsbyggnadsprocess

Lantmäteriet har fått regeringens uppdrag att förenkla byggprocessen. Följ vårt arbete.

Läs mer

Ny lag från 1 maj

Ska du fotografera med drönare och publicera?

Beslut om spridningstillstånd lämnas av Lantmäteriet - som övertar ansvaret från Försvarsmakten.

Läs hela nyheten