På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Många frågor om samfällighetsföreningar

I Roslagens famn på den blommande ö. Sol, bad, midsommar och goda grannar. Men också buskröjning, årsmöte och styrelsemöten. I en samfällighetsförening tar man solidariskt ansvar för en gemensamhetsanläggning eller marksamfällighet. Samverkan mellan grannar kan ge förutsättningar för hållbara lösningar. Och som bonus uppstår gemenskap och trevnad.

Att ansvara för en gemensamhetsanläggning skapar nytta för flera fastigheter. Det kan handla om att sköta vägar, grönytor, båtbryggor och badplatser. Särskilt under perioden mars-juni, då många årsmöten genomförs, får Lantmäteriet många frågor om samfällighetsföreningar. Kundcenters chef Eva Wilhelmson exemplifierar: 

– Vad gör vi när ingen vill vara ordförande? Jag vill inte vara med och betala för någonting jag inte använder. Hur bildar man en samfällighetsförening?

SkärgårdsbildIbland finns önskemål om att Lantmäteriet ska ”ryta till” mot en enskild styrelses agerande. Myndigheten utövar dock inte denna sortens tillsyn och ger inte service vid allmänt föreningsanknutna frågeställningar. Lantmätare Peter Wiström förklarar att detta är en resursfråga som dessutom ligger utanför myndighetens egentliga ansvar. Däremot ges information när det gäller frågor kring bildandet av samfällighetsföreningar. Frågeställningar kan också ha anknytning till normalstadgar och kommentarer kring dessa (framtagna av myndigheten och publicerade på webben) eller till SFR, Samfällighetsföreningsregistret.

Vissa frågor slussas vidare

Vart vänder man sig då med allmänna frågor som kan gälla oenighet kring beslut och överhuvudtaget frågor av juridisk karaktär? Beroende på frågans art rekommenderar Peter Wiström kontakt med REV (Riksförbundet Enskilda Vägar), Villaägarnas Riksförbund eller jurister specialiserade på föreningsanknutna frågor. Uppstår missnöje med ett årsmötesbeslut går det att vända sig till Mark- och miljödomstolen.

En del frågor som kommer in till Lantmäteriets Kundcenter i Gävle slussas vidare och hanteras av något av Lantmäteriets fastighetsbildningskontor runt om i landet. På myndighetens hemsida finns allmän information om samfällighetsföreningar och en pdf med ”vanliga frågor och svar”.

Hög trivselfaktor ger bra förening

–Vår förening fungerar mycket bra. Det säger Björn Uddevik, ordförande för Nolsterbystrands Samfällighetsförening i Östhammars kommun.

Föreningen bildades i slutet av 70-talet, består av 117 medlemmar och förvaltar de tre samfälligheterna vägar, park/grönområden/hamn och vatten (ledningar och pumpar).  Sommarstugeområdet är indelat i fem delområden med var sitt arbetslag. Man firar midsommar tillsammans och höst och vår ordnas gemensamma arbetsdagar. Någon av arbetslagen ansvarar då för organisering av jobbet och ordnar fika.

–Genom åren har ibland tvistefrågor uppstått, men dessa har alltid gått att lösa, säger Björn Uddevik.

Han menar att den väl fungerande föreningen beror på hög trivselfaktor och nöjda medlemmar.

­–Vi försöker få alla delaktiga genom våra områdesansvariga och anordnar regelbundet möten då vi stämmer av det arbete som genomförs. Vi anpassar också våra mötestider för att så många som möjligt ska kunna ha möjlighet att delta.

 Viktigt uppdatera styrelseuppgifterna

En samfällighetsförening är en juridisk person. Den ger styrelsen starkt juridiskt stöd till exempel för att medlemmarna ska betala sina avgifter. Dessutom har styrelsen möjlighet att ta lån för större investeringar.

Vid förändringar i styrelsen och vid eventuella stadgeändringar är det viktigt att uppdaterad information skickas till Lantmäteriet och redovisas i Samfällighetsföreningsregistret.

Det möjliggör för Lantmäteriet att komma i kontakt med styrelsen i olika fastighetsbildningsärenden.

I samhällsplaneringen kan också kommunen ha behov av att komma i kontakt med styrelsen för yttrande över planer.

I ett examensarbete från 2013 (Lunds Universitet) framkommer att ett stort antal föreningar som förvaltar vägar inte har lämnat eller uppdaterat någon information till SFR sedan 2005.

 

Dela den här sidan med andra

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Vi tänker städa Fastighetsregistret. Begär förnyelse om du vill ha kvar ditt gamla servitut.

Läs mer

DRK-avtal

Träffar om nya DRK-avtal

Lantmäteriet bjuder in kommunföreträdare till informationsmöten om nya avtalen kring digital registerkarta.

Läs mer om var du träffar oss

Samfälligheter

Årsmöte i din samfällighetsförening?

Har ni ändrat styrelsemedlemmar eller fastställt nya stadgar? Ändringar i föreningen ska anmälas till oss.

Läs mer

Taxeringsuppgifter

Dags att deklarera?

Har du sålt en fastighet under 2017? Så här tar du reda på fastighetens ingångsvärde.

Läs mer

Planera i samverkan - spara resurser

Redovisa era planer för Flygfoto och laserskanning

Kommuner och övriga organisationer - Varför dubbeljobba om vi kan samarbeta?

Läs mer om tjänsten där ni kan bidra.