På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Heldag i Ekeby för fastighetsbestämning

- Vad gör niii, ropar pojken som kommit springande från skolan. Det är rast, han står vid gungställningen och iakttar nyfiket de båda männen i gula dräkter som finns på andra sidan staketet. En av dem håller i en lång käpp och rör sig lite mystiskt fram och tillbaka över gräsmattan. Lite längre bort surrar en robot på långa ben. Det stora robotögat rör sig upp och ned och i sidled. En av männen vänder sig om: - Vi mäter upp området här vid huset.

Pojken har bevittnat arbetet med en fastighetsbestämning och avstyckning. Platsen är Ekeby 7:3 ett par kilometer öster om Alunda i Östhammars kommun. Orten heter Ekeby by. De båda männen är lantmätarna Johan Wahlström och Mathias Henning från Uppsalakontoret. Roboten är en så kallad totalstation, ett elektrooptiskt avståndsmätningsinstrument med inbyggd längdmätare som framförallt används i samband med byggprojekt och inom lantmäteri. På ”käppen”, som är en prismastång och GPS-mottagare, sitter en handenhet med vilken totalenheten styrs.


Lantmätarna Johan Wahlström och Mathias Henning är ute på en heldagsförrättning i Ekeby utanför Uppsala.

Gammal lärarbostad ska säljas

Ägaren av området Ekeby 7:3 där lärarbostaden ligger, Östhammars kommun, har ansökt om att göra en fastighetsbestämning och gränsutvisning med avsikt att sedan göra en avstyckning. Man vill sälja den gamla lärarbostaden som de senaste åren har gapat tom. En förbipasserande äldre dam som hämtat posten vid brevlådorna skiner upp med beskedet om försäljning.

– Äntligen, vi behöver verkligen nyinflyttade i byn!

Gränspunkter hamnar i vägbanan

Den tilltänkta avstyckningstomten med den gamla lärarbostaden och ett par äppelträd gränsar på två sidor mot en samfälld väg. Under förmiddagen handlar förrättningsarbetet om att bestämma gränserna mot denna väg. Fastigheten är avsöndrad år 1880 utan att någon karta finns bevarad. Vid den här tiden stod Sverige inför en genomgripande omvälvningsprocess från agrarsamhälle till industriland. Järnvägar, elektricitet och telefonen vidgade vyerna och knöt nya band. Nu skulle grunden läggas för det moderna Sverige.

”Avsöndring” var en äldre privat metod att bilda fastighet i Sverige. Istället för exakt uppmätning av lantmäteriet reglerades ofta gränserna via ett köpekontrakt som godkändes och var grunden till en lagfart. Då gränsen mot den samfällda vägen är oklar ägnas hela förmiddagen åt att staka ut denna gräns. Vissa punkter hamnar ute i vägbanan eftersom denna i äldre tider varit betydligt smalare än dagens moderna asfalterade väg.

Signaler från GPS-satelliter

Johan och Mathias registrerar de nya mätpunkterna med sin GPS-utrustning. Med den moderna teknologin behöver ingen längre sväva i ovisshet om exakt var gränsen ska gå. Byggnader och träd försvårar mottagningen något men envishet och ihärdigt stretande i den bistra kylan resulterar så småningom i endast någon centimeters felmarginal.

– Etableringen baseras på mätpunkter vi får med hjälp av GPS-utrustningen. Sedan kan vi mäta in resten med vinklar och längder.

Det förklarar Johan Wahlström och börjar sedan tillsammans med sin kollega placera ut stakläkt i marken i enlighet med de nya mätpunkterna. Den nya uppmätta gränslinjen mot vägen skiljer sig delvis något från gränsen där dagens staket löper. Något Johan förutspått redan vid ankomsten, efter att på kontoret ha gjort förberedelser med studier av gammalt kart- och arkivmaterial.

Sammanträde utomhus

Sammanträdet med några sakägare, de flesta bönder, är utlyst till halv ett på dagen. Även representanten från Östhammars kommun ska medverka. Delägarna i vägsamfälligheten har kallats för att bli informerade, diskutera och komma överens om var gränsen går. Mötet äger rum utomhus.  Johan hälsar alla välkomna, en dagordning presenteras och bakgrunden till kommunens ansökan förklaras. Han visar var gränsen går utifrån gamla handlingar och frågar om någon möjligtvis har bevarat en avsöndringskarta.

– Enligt en gammal anteckning i avsöndringsakten ska en karta ha upprättats.

Men alla skakar på huvudet, ingen känner till detta.

De går runt på området och får utpekat den nya gränsmarkeringen, under tiden svarar Johan Wahlström på frågor och redogör för relevanta fakta.

Stående mitt ute i vägens t-korsning berättar han om det röda kryss som sprayats på vägbanan för att ange hur långt ut den ursprungliga avsöndringen gränsade mot den gamla samfällda vägen. De församlade ser lättade ut när Johan Wahlström förklarar att man givetvis inte kommer att knacka ner en gränsmarkering mitt i vägbanan.

Alla är överens

Sammanträdet närmar sig sitt slut. Om alla är överens om fastighetsbestämningen är det dags att skriva på en överenskommelse. Alla gör så, utan protester, skakar hand och skyndar huttrande iväg mot sina bilar. Representanten från Östhammars kommun dröjer sig kvar för att peka ut sitt önskemål om var avstyckningen ska gå. För Johan och Mathias återstår ytterligare några timmars arbete med att markera gränspunkterna genom att slå ner rör där den nya gränsen går invid staketet mot vägen.

Dela den här sidan med andra

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Vi tänker städa Fastighetsregistret. Begär förnyelse om du vill ha kvar ditt gamla servitut.

Läs mer

DRK-avtal

Träffar om nya DRK-avtal

Lantmäteriet bjuder in kommunföreträdare till informationsmöten om nya avtalen kring digital registerkarta.

Läs mer om var du träffar oss

Samfälligheter

Årsmöte i din samfällighetsförening?

Har ni ändrat styrelsemedlemmar eller fastställt nya stadgar? Ändringar i föreningen ska anmälas till oss.

Läs mer

Taxeringsuppgifter

Dags att deklarera?

Har du sålt en fastighet under 2017? Så här tar du reda på fastighetens ingångsvärde.

Läs mer

Planera i samverkan - spara resurser

Redovisa era planer för Flygfoto och laserskanning

Kommuner och övriga organisationer - Varför dubbeljobba om vi kan samarbeta?

Läs mer om tjänsten där ni kan bidra.