På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Framtidens folkbokföring efter distrikt istället för församling

Svenska kyrkan hade ansvar för folkbokföringen av alla landets invånare ända från kyrkböckernas tid – de äldsta från 1600-talet - fram till 1991, då uppdraget övertogs av Skatteverket. Som en konsekvens av att staten sedan år 2000 inte längre har något inflytande över hur kyrkan inrättar sina församlingar, har riksdagen beslutat att folkbokföringen av individer från 2016 inte längre ska ske efter församling i Svenska kyrkan – utan efter fastighet, kommun och ”distrikt”.

Regeringen har gett Lantmäteriet och Riksantikvarieämbetet i uppdrag att tillsammans, och i samråd med Svenska kyrkan, kvalitetssäkra den lokala församlingsindelning som gällde den 31 december 1999 som underlag till distriktsindelningen.
De nya distrikten ska alltså motsvara den tidigare församlingsindelningen. Detta för att även fortsättningsvis möjliggöra forskning och studier baserad på kyrkans uppgifter som går tillbaka till 1600-talet och i vissa fall till medeltiden.

Namnsättning sker i brett samråd

Lantmäteriet har vidare i uppdrag att lämna förslag om de enskilda distriktens namn. Utgångspunkten ska vara de församlingsnamn som fanns den 31 december 1999. Mot bakgrund av den betydelse socken och församling haft ska förslagen tas fram i ett brett samrådsförfarande med Riksantikvarieämbetet, Skatteverket, Statistiska centralbyrån, Svenska kyrkan, Riksarkivet, Institutet för språk och folkminnen, Sveriges Kommuner och Landsting och Sveriges Hembygdsförbund. 

Träder i kraft 2016

Uppdragen ska slutredovisas senast 16 januari 2015 och förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2016, då ny lagstiftning om distriktsindelning i folkbokföringen börjar gälla.

Snart upphör folkbokföringen i församlingar. I stället införs en distriktsindelning som ska motsvara församlingsindelningen vid tidpunkten då kyrkan skildes från staten.
Snart upphör folkbokföringen i församlingar. I stället införs en distriktsindelning
som ska motsvara församlingsindelningen vid tidpunkten då kyrkan skildes från staten.
Foto: Bengt A Lundberg

 

Dela den här sidan med andra

Öppna data

Ladda ner historiska ortofoton gratis

Nu släpper vi ett rikstäckande lager av historiska ortofoton som öppna data.

Ladda ner bilderna

Spridningstillstånd

Ska du filma eller fotografera från drönare?

Tänk på att du fortfarande behöver spridningstillstånd för att sprida bilder och filmer tagna från luften.

Läs mer och ansök

Kartor

Skriv ut din egen kartbok!

Zooma, panorera, ladda hem och skriv ut din egen kartbok i skala 1:50 000.

Läs mer

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Är det fortfarande aktuellt?
Då kan inskrivningen behöva förnyas senast 2018. Officialservitut berörs ej.

Läs mer

Digitalt först

Smartare samhällsbyggnadsprocess

Se resultatet från Society hack i Almedalen där deltagarna tog sig an utmaningar kring Digitalt först.

Lantmäteriet i Almedalen 2017