På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Föroreningar i vattendrag följs upp med nya metoder

Lantmäteriet och SMHI driver sedan maj månad 2012 ett gemensamt projekt som syftar till att ta fram nätverksbildad hydrografi i skala 1:10 000. Det finns idag en efterfrågan från bland annat kommuner och länsstyrelser på mer information om Sveriges sjöar och vattendrag.

Tanken är att informationen ska samlas på ett ställe och att den ska anpassas till andra dataslag. Därigenom effektiviseras och förenklas också arbetet inom framför allt miljöområdet. I dagarna fick projektgruppen ett positivt besked. Projektet får totalt ett finansieringsbidrag från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) på en miljon kronor årligen för åren 2013-2015. 

- Det är naturligtvis något som vi i projektet är glada över. Vårt arbete beräknas pågå till och med 2017. Den stora drivkraften i det arbete vi utför är att vi vet att det här är något som gör skillnad och innebär stor samhällsnytta, säger projektledaren Maria Lundström, Lantmäteriet. 

Ansvaret för kartläggning av de svenska sjöarna och vattendragen är idag uppdelat mellan de båda myndigheterna och det förekommer i viss mån dubbelarbete, vilket kan undvikas i framtiden. SMHI har tidigare använt sig av Lantmäteriets översiktskarta i skala 1:250 000 i sina hydrologiska modeller och kompletterat med egen information. Lantmäteriets grunddata i skala 1:10 000 saknar i dag objektindelning och nätverksindelning (hur olika vattendrag är förenade med varandra) vilket är nödvändigt om man ska kunna kartlägga hur sjöar och vattendrag exempelvis påverkas vid övergödning eller i samband med kemikalieutsläpp.

Unika objekt

Inom projektet har man utvecklat metoder för att indela sjöar och vattendrag i unika objekt och metoder för att skapa nätverk. Därigenom blir det möjligt att följa vattnets väg och de ämnen som transporteras i vattnet. Det blir möjligt att koppla till annan information som exempelvis uppgift om areal, vattendjup, vattenvolym, flödesriktningar, avrinningsområden med mera till varje objekt. Om ett vattendrag drabbas av miljöfarliga utsläpp blir det möjligt att räkna ut spridningshastighet, utspädning med mera. 

En samlad datamängd med detaljerad information av det här slaget kommer att bli till stor nytta inom klimat- och miljöarbetet. Informationen kan användas i samband med framtagning av åtgärdsplaner på lokal och regional nivå samt i samband med internationell rapportering. Den kan också vara till stor nytta vid kartering av översvämningsdrabbade områden.

Illustration hur vattendrag och sjöar binds samman med stomlinjer genom sjöarna
Bilden visar hur vattendrag och sjöar binds samman med stomlinjer genom sjöarna.
(stomlinjen = rosa linje, bäck = ljusblå linje).

Dela den här sidan med andra

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Vi tänker städa Fastighetsregistret. Begär förnyelse om du vill ha kvar ditt gamla servitut.

Läs mer

DRK-avtal

Träffar om nya DRK-avtal

Lantmäteriet bjuder in kommunföreträdare till informationsmöten om nya avtalen kring digital registerkarta.

Läs mer om var du träffar oss

Samfälligheter

Årsmöte i din samfällighetsförening?

Har ni ändrat styrelsemedlemmar eller fastställt nya stadgar? Ändringar i föreningen ska anmälas till oss.

Läs mer

Taxeringsuppgifter

Dags att deklarera?

Har du sålt en fastighet under 2017? Så här tar du reda på fastighetens ingångsvärde.

Läs mer

Planera i samverkan - spara resurser

Redovisa era planer för Flygfoto och laserskanning

Kommuner och övriga organisationer - Varför dubbeljobba om vi kan samarbeta?

Läs mer om tjänsten där ni kan bidra.