På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Fastighetsfrågor intresserar kinesisk delegation

Just nu besöker en kinesisk delegation på 19 personer Lantmäteriets huvudkontor i Gävle för att gå på kurs. Det är medarbetare från det centrala Ministry for Lands and Resources i Kina, men de representerar också ett stort antal provinser i landet. – Det är stora skillnader i den tekniska utvecklingen i de olika provinserna, berättar senior advisor Stefan Svensson som håller i besöket. Han hoppas på att det ska leda till ett givande erfarenhetsutbyte mellan delegaterna.

Samarbetet mellan Lantmäteriet och systerorganisationen i Kina har pågått i mer än ett decennium. Det handlar mycket om fastighetsfrågor. I Kina finns det inte något enhetligt system för landadministration.

–De manuella processerna är tämligen likartade och komplexa, men det tekniska införandet har kommit olika långt i provinserna. Det är framför allt i de östra delarna som man är tekniskt väl framme, inte minst vad gäller fastighetsbildning i 3d.

–Det är en naturlig utveckling eftersom många områden blir så överbefolkade att det inte längre finns mark kvar att bygga på, utan man är tvungen att bygga på höjden och då måste man tänka i 3d, fortsätter Stefan Svensson.


Rosy Liao är en av representanterna
från det kinesiska ministeriet och
hon fungerar också som tolk för gruppen.

Konflikthantering

Studiebesöket i Sverige kommer att pågå i tre veckor.

–I och med att byggnation och infrastruktursatsningar i Kina nu går med en sådan rasande hastighet är det inte ovanligt att konstruktionerna redan är på plats innan de markrättsliga och ekonomiska förutsättningarna är utredda. Därför är det särskilt intressant för den här gruppen att höra hur vi i Sverige hanterar olika konflikter eller oklarheter vad gäller den fasta egendomen, säger Stefan Svensson som tror att en viktig effekt av kursen också är det interna utbytet mellan deltagarna.

–De kommer från olika miljöer, samlas i en helt annan del av världen och har tid över på helger och kvällar att diskutera och utbyta erfarenheter om hur ett nationsövergripande kinesiskt lantmäteri skulle kunna bli mer effektivt i framtiden, säger han.

Input till fastighetssystem

Rosy Liao är en av representanterna från det kinesiska ministeriet och är även gruppens tolk. Hon hoppas att besöket ska ge viktigt input när ministeriet nu ska bygga upp ett gemensamt fastighetssystem.

–I Sverige ligger ni på toppnivå och dit vill vi också nå, säger hon. 

 
19 delegater från det centrala Ministeriet för Lands and Resources i Kina är på
besök på huvudkontoret i Gävle.  

Dela den här sidan med andra

Driftinformation

Den 26-27 maj utför vi arbete på vår webbplats

Webbplatsen kommer vara begränsad då merparten av våra system och e-tjänster inte är tillgängliga.

Läs mer

Kartor

Kartsök och ortnamn

Vill du titta på kartor, söka efter ett ortnamn eller behöver du ta reda på en fastighetsbeteckning?

Använd tjänsten

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Vi tänker städa Fastighetsregistret. Begär förnyelse om du vill ha kvar ditt gamla servitut.

Läs mer

Samfälligheter

Årsmöte i din samfällighetsförening?

Har ni ändrat styrelsemedlemmar eller fastställt nya stadgar? Ändringar i föreningen ska anmälas till oss.

Läs mer

Planera i samverkan - spara resurser

Redovisa era planer för Flygfoto och laserskanning

Kommuner och övriga organisationer - Varför dubbeljobba om vi kan samarbeta?

Läs mer om tjänsten där ni kan bidra.