På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

EU-förslag om bredbandsutbyggnad får kritik

Hett, hetare, bredband. Det gäller idag inte bara för IT-landet Sverige utan hela Europa. Europakommissionen lämnade strax före sommaren ett förslag till gemensam reglering av den europeiska bredbandsutbyggnaden. Lantmäteriet har analyserat förslaget på uppdrag av regeringen och ser några problem.

Europakommissionen har uppmärksammat att bredbandsutbyggnaden inte går så fort som man kan önska. Dessutom möter aktörerna olika förutsättningar i de olika medlemsländerna vilket anses hämma utbyggnadstakten. Av den anledningen har kommissionen utarbetat ett förslag till förordning. Näringsdepartementet har bett Lantmäteriet att analysera förslaget och särskilt belysa hur förslaget förhåller sig till skyddet för äganderätten.

Fastighetsägare kan inte påverka

Genom förordningen ska en ägare av fysisk infrastruktur, exempelvis en teleoperatör men också Trafikverket med flera, vara tvungna att släppa in andra teleoperatörer i sina anläggningar. Det kan till exempel gälla i befintliga rör, kanalisationer och master.

–Förslaget är vällovligt. Särskilt som det idag går att tvinga sig in i en fastighet men inte i befintlig fysisk infrastruktur. Konsekvensen blir en suboptimering där befintliga nät inte används till sin fulla potential, samtidigt som konkurrenterna tvingas bygga parallella nät, säger Tomas Vesterlin som har utrett frågorna i Lantmäteriets analys. Han tillägger dock att även om syftet är gott anser Lantmäteriet att förslaget medför betydande problem. Detta särskilt beroende på att förslaget inte tar hänsyn till den underliggande fastigheten.

–Fastighetsägaren har enligt förslaget inte någon möjlighet att påverka upplåtelsen och inte heller rätt till ersättning.

Nya skyldigheter

Enligt förslaget ska den som äger till exempel rör, master och kanalisationer tillhandahålla viss teknisk och geografisk information till övriga aktörer. Bland annat vilken typ av infrastruktur man äger och var den är belägen. Syftet är att underlätta ett gemensamt användande.

–Förslaget exkluderar inte mindre ägare – som exempelvis samfällighetsföreningar – varför även sådan måste lämna upplysningar. Förordningen innebär vidare en skyldighet för den som med statligt stöd ska utföra ett anläggningsarbete att samordna projektet med intresserade teleoperatörer. Syftet är att begränsa anläggningskostnaden för bredband genom att etablera sig i öppna schakt, säger Tomas Vesterlin.

Förslaget bör omarbetas

Han betonar att flera av förslagen har vällovliga syften, men anser att flera leder till betydande problem.

–Lantmäteriet har därför framfört viss kritik mot förslaget och förordar att det omarbetas. Vi tycker också att det omarbetade förslaget bör utformas som ett direktiv och inte en förordning. Därigenom blir det lättare att anpassa denna nya ordning till Svensk rätt.

Dela den här sidan med andra

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Vi tänker städa Fastighetsregistret. Begär förnyelse om du vill ha kvar ditt gamla servitut.

Läs mer

DRK-avtal

Träffar om nya DRK-avtal

Lantmäteriet bjuder in kommunföreträdare till informationsmöten om nya avtalen kring digital registerkarta.

Läs mer om var du träffar oss

Samfälligheter

Årsmöte i din samfällighetsförening?

Har ni ändrat styrelsemedlemmar eller fastställt nya stadgar? Ändringar i föreningen ska anmälas till oss.

Läs mer

Taxeringsuppgifter

Dags att deklarera?

Har du sålt en fastighet under 2017? Så här tar du reda på fastighetens ingångsvärde.

Läs mer

Planera i samverkan - spara resurser

Redovisa era planer för Flygfoto och laserskanning

Kommuner och övriga organisationer - Varför dubbeljobba om vi kan samarbeta?

Läs mer om tjänsten där ni kan bidra.