På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Berit Wennström och Sofia Stjernlöf visar checklistan som tagits fram som ett stöd för jurister på Sveriges myndigheter, kommuner och landsting.

Checklista för jurister underlättar samverkan

Det blir allt vanligare att myndigheter och kommuner samverkar inom olika områden. Vid samverkan aktualiseras ett flertal juridiska frågor och det är nödvändigt för de samverkande parterna att finna ett gemensamt juridiskt angreppssätt för att kunna lösa olika frågor på ett effektivt sätt.

Inom kort finns en checklista tillgänglig för jurister på Sveriges myndigheter, kommuner och landsting. Två av Lantmäteriets jurister, Sofia Stjernlöf och Berit Wennström leder arbetet med att ta fram checklistan.

Checklistan belyser vilka övergripande frågeställningar som bör beaktas vid samverkan kring e-förvaltningsinsatser. Den ger även viss vägledning till i vilka författningar och styrande dokument det går att finna stöd i arbetet. Sofia och Berit ska hålla ett seminarium om detta på konferensen Offentliga rummet i Karlstad som pågår mellan den 20 och 22 maj. Just nu pågår slutfinishen av listan som förväntas bli godkänd och klar för publicering på E-delegationens webbplats under juni.

Viktigt hamna rätt från start

– Det finns ett behov av en checklista på övergripande nivå, speciellt i samband med arbete i samverkansprojekt och vid verksamhetsutveckling. I de här sammanhangen är det viktigt att vi jurister kommer in i ett tidigt skede i processen. Det gäller att kunna göra rätt bedömningar och ställa rätt frågor så att man som jurist inte missar något, säger Berit Wennström.

En arbetsgrupp har bildats för uppdraget. Förutom Berit och Sofia från Lantmäteriet ingår representanter från Bolagsverket, Skattverket, Riksarkivet, Tillväxtverket och SKL. Tillväxtverket som tidigare fått ett regeringsuppdrag att ta fram mallar och metoder för samverkan kring e-förvaltningsinsatser står som beställare av checklistan.

Komplexa frågor kring den digitala miljön

– Den största utmaningen i uppdraget är att det finns många komplexa rättsområden och många frågor som rör den digitala miljön. Det finns ingen jurist som är expert på alla områden. Ett generellt problem med gällande lagar är att det är gjorda efter ett papperssamhälle och inte ett digitalt samhälle. Checklistan pekar ut de områden där problem kan uppstå, säger Sofia Stjernlöf.

Dela den här sidan med andra

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Vi tänker städa Fastighetsregistret. Begär förnyelse om du vill ha kvar ditt gamla servitut.

Läs mer

DRK-avtal

Träffar om nya DRK-avtal

Lantmäteriet bjuder in kommunföreträdare till informationsmöten om nya avtalen kring digital registerkarta.

Läs mer om var du träffar oss

Samfälligheter

Årsmöte i din samfällighetsförening?

Har ni ändrat styrelsemedlemmar eller fastställt nya stadgar? Ändringar i föreningen ska anmälas till oss.

Läs mer

Taxeringsuppgifter

Dags att deklarera?

Har du sålt en fastighet under 2017? Så här tar du reda på fastighetens ingångsvärde.

Läs mer

Planera i samverkan - spara resurser

Redovisa era planer för Flygfoto och laserskanning

Kommuner och övriga organisationer - Varför dubbeljobba om vi kan samarbeta?

Läs mer om tjänsten där ni kan bidra.