På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Bidrag till projekt om länkade geodata

”Länkade geodata – att öppna upp guldgruvan av offentliga geodata för innovation”. Det är rubriken på en projektansökan från Lantmäteriet som nyligen beviljades 500 000 kronor från Vinnova. Innovationsmyndigheten tycker det är en intressant idé inom ett angeläget ämnesområde.

Solgerd Tanzilli är projektledare för ansökan om länkade geodata:
– Jätteroligt att vi har fått medel från Vinnova så att vi kan genomföra detta planeringsprojekt.

”Aktörskonstellationen i projektet är stark och det finns goda möjligheter till resultatspridning. Projektet ligger i linje med de nationella ambitionerna kring öppna data”. Så lyder Vinnovas motivering till bidraget.

Hanna Ridefelt, också delaktigt i ansökan, är samordnare på Geodatasekretariatet:
– Det är stor konkurrens av sökande. De cirka tio procent av ansökningarna som blir beviljade ska vara väl genomtänkta. Projektet med länkade data är tänkt att genomföras tillsammans med SGU (Sveriges geologiska undersökning), Naturvårdsverket och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), NOVOGIT AB, Linköpings universitet och FPX (Future Position X) som är partners i projektet. Projektet kommer att pågå från 1 september till sista april nästa år.

Innovativa tjänster

Med länkning av data kan myndigheter utveckla integrerade tjänster till medborgare, näringsliv och offentliga organisationer. Men också skapa förutsättningar för tjänsteleverantörer och andra intressenter att utveckla nya innovativa tjänster baserade på information från flera myndigheter.

– Projektet fokuserar på geografisk information. I dagsläget har många myndigheter stora mängder sådan information. Dessa är dock isolerade öar, det är sällsynt med länkar med geografisk information mellan olika myndigheter, säger Hanna Ridefelt.

FRÖN aktualiserade bidragsansökan

En förutsättning för bidragsgivning är att projektet till hälften ska finansieras av den ansökande parten. Den totala budgeten för projektet ”länkade geodata” uppgår alltså till en miljon kronor. Hanna Ridefelt:

– Det var sedan Vinnova började med en ny typ av bidragsutlysning, så kallad FRÖN (För ökad information i offentligt finansierad verksamhet) som det blev aktuellt för Lantmäteriet att göra den här sortens ansökningar. Tanken är att utlysningen ska täcka det som inte ingår i ordinarie verksamhet.

 

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet och sorterar under Näringsdepartementet. Dess uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning.

Dela den här sidan med andra

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Vi tänker städa Fastighetsregistret. Begär förnyelse om du vill ha kvar ditt gamla servitut.

Läs mer

DRK-avtal

Träffar om nya DRK-avtal

Lantmäteriet bjuder in kommunföreträdare till informationsmöten om nya avtalen kring digital registerkarta.

Läs mer om var du träffar oss

Samfälligheter

Årsmöte i din samfällighetsförening?

Har ni ändrat styrelsemedlemmar eller fastställt nya stadgar? Ändringar i föreningen ska anmälas till oss.

Läs mer

Taxeringsuppgifter

Dags att deklarera?

Har du sålt en fastighet under 2017? Så här tar du reda på fastighetens ingångsvärde.

Läs mer

Planera i samverkan - spara resurser

Redovisa era planer för Flygfoto och laserskanning

Kommuner och övriga organisationer - Varför dubbeljobba om vi kan samarbeta?

Läs mer om tjänsten där ni kan bidra.