På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Annette Torensjö leder arbetet med Utrikes namnbok

Lantmäteriets ortnamnsexpert Annette Torensjö har utsetts till ordförande för den nyinrättade Namnvårdsgruppen, som ska ansvara för Utrikes namnbok. Utnämningen skedde i mars, på Utrikesdepartementet (UD).

– Det känns mycket hedersamt att få ett sådant förtroendeuppdrag. Det markerar vikten av att Lantmäteriet har rollen som nationell ortnamnsmyndighet, säger Annette Torensjö.

Annette Torensjö har utsetts
till ordförande för den
nyinrättade Namnvårdsgruppen,
som ska driva arbetet med Utrikes namnbok. 
–Gruppens uppdrag handlar främst om hur
vi ska hantera främmande namn och hur
svenska ortnamn bör användas i internationella
sammanhang, säger hon.

På Lantmäteriet har man under några år diskuterat hur arbetet med namnvård även ska kunna omfatta internationella namn, som namn på länder och viktiga platser.

– Nu har vi hittat en lämplig samarbetsmodell för det. UD ger ut Utrikes namnbok och den innehåller svenska namn på länder och översättningar av dessa namn till engelska, tyska, franska, spanska, finska och ryska. Den innehåller också namn på myndigheter och organisationer, EU- och EG-organ, säger Annette Torensjö och tillägger att i boken finns det även statliga tjänstetitlar och EU-titlar.

Boken har utarbetats av en redaktion med representanter för UD, Sverigefinska språknämnden och regeringskansliets språkexperter.

Ibland politiskt känsligt

–Ortnamn är alltid intressanta och i ett internationellt sammanhang kan de även bli känsliga politiskt och då det är viktigt att veta vilken namnform som ska användas, säger Annette Torensjö. Det kan till exempel vara om man ska använda Burma eller Myanmar, Peking eller Beijing.

Råd och rekommendationer

Huvudansvaret för Utrikes namnbok finns kvar hos UD, men det är nu fler som påverkar resultatet.

–Vår ambition är att de rekommendationer som vi kommer att ge när det gäller namnformerna ska användas i alla olika sammanhang i samhället, i allt från nyhetsrapportering till mer formella delar. Vi ska även kunna vara till nytta när det gäller andra namnbildningar, till exempel av nya myndighetsnamn, säger Annette och tillägger att man också ger råd om hur man ska använda svenska namn i utländska sammanhang.

Nätverk av språkexperter

Andra frågor som Namnvårdsgruppen kan få ta ställning till är hur man bildar nya namn och vad innevånarna i ett land som fått nytt namn ska kallas.

Det gäller inte bara länder och städer utan även viktiga geografiska frågor som dyker upp i nyhetsrapporteringen. Anette Torensjö berättar att Namnvårdsgruppen, kommer att knyta till sig ett nätverk med olika språkexperter, även utländska, som kan hjälpa till vid behov.

Värdefull för journalister

För att sprida information om Namnvårdsgruppens arbete och de rekommendationer som görs kommer man att finnas på Lantmäteriets hemsida.

Utrikes namnbok används flitigt av många yrkesgrupper och av privatpersoner.

–För journalister har den här boken stort värde. Den används även av personer som skriver böcker, i turistsammanhang och kommuner som vill döpa gator efter platser i världen, säger Annette. 

Från och med i år publiceras boken digitalt.

 

Fotnot: Namnsvårdsgruppen bildades formellt den 12 mars. Gruppen består idag av en representant vardera från Institutet för de inhemska språken i Finland, Institutet för språk och folkminnen, Lantmäteriet, Språkrådet, Terminologicentrum TNC, universiteten, Nationalencyklopedin, EU-institutionernas svenska avdelningar, Sveriges radio och EU-institutionerna. 

Dela den här sidan med andra

Driftinformation

Den 26-27 maj utför vi arbete på vår webbplats

Webbplatsen kommer vara begränsad då merparten av våra system och e-tjänster inte är tillgängliga.

Läs mer

Kartor

Kartsök och ortnamn

Vill du titta på kartor, söka efter ett ortnamn eller behöver du ta reda på en fastighetsbeteckning?

Använd tjänsten

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Vi tänker städa Fastighetsregistret. Begär förnyelse om du vill ha kvar ditt gamla servitut.

Läs mer

Samfälligheter

Årsmöte i din samfällighetsförening?

Har ni ändrat styrelsemedlemmar eller fastställt nya stadgar? Ändringar i föreningen ska anmälas till oss.

Läs mer

Planera i samverkan - spara resurser

Redovisa era planer för Flygfoto och laserskanning

Kommuner och övriga organisationer - Varför dubbeljobba om vi kan samarbeta?

Läs mer om tjänsten där ni kan bidra.