På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 
[2015-02-12]

10 år med 3D-fastigheter

Centrumkomplex med fastigheter staplade på höjden och avstyckade garage i underjorden. Efter en seg start har de tredimensionella fastighetsbildningarna blivit självklara i storstadsregionerna. Men i mindre städer är de fortfarande udda fenomen. 

Sedan januari 2004 måste inte längre en fastighet vara bunden till markytan. Nu kan de ligga på varandra i tredimensionella moduler med olika ägare.

I Stockholms kommun har 3D-fastighetsbildning blivit vardag. Det säger Karolina Larsson, förrättningslantmätare på den kommunala lantmäterimyndigheten.

– Nu tänker vi tredimensionellt. Det finns med redan på planstadiet och i sättet kommunens exploateringskontor arbetar på.

Det finns olika motiv till att bilda tredimensionella fastigheter. Ofta handlar det om att effektivisera förvaltningen så att ett bostadsbolag till exempel inte måste syssla med butiker som kräver en annan kompetens.

Ett annat motiv till 3D-fastighetsbildning är att finansiera ett nybygge. Två fastighetsägare i en byggnad kan ha lättare att få lån.

Till Karolina Larsson hör en del fastighetsägare av sig som har funderingar kring 3D-fastigheter.

– Det händer att bostadsrättsföreningar ringer och sonderar terrängen för att avstycka och sälja en del av en fastighet som i dag hyrs ut. Men utan att återkomma med någon ansökan.

Karolina Larsson gissar att avstyckningar av befintliga fastigheter kan uppfattas som krångliga. 

Clarion

Clarion Hotel Sign i centrala Stockholm hänger ut över gatan med sin säregna arkitektur. De utstickande delarna, där en av spetsarna har en terrass högst upp, har gjorts till 3D-utrymmen för att på ett smidigt sätt kunna ingå i samma fastighet som resten av byggnaden.
Foto: Mats Karlsson

Ser potential

I Malmö stad är det precis som i Stockholm stor variation i omfattningen av de 3D-förrättningar som görs. Lantmätaren Gösta Jönsson på den kommunala lantmäterimyndigheten uppskattar att hälften gäller små projekt, som att stycka av ett garage under mark. Resten är riktigt stora, som köpcentret Triangeln och det just nu pågående bygget av Malmö Live.

Sådana projekt kan bli mycket komplexa med underjordiska garage, butikslokaler, bostadshus eller radhus högst upp. Alla fastigheter blir beroende av gemensamma ledningar och hissar och utrymmena går också in i varandra.

Gösta Jönsson ser stor potential för 3D-fastigheter i det som byggs nytt.

– Det framgår tydligt i översiktsplaneringen att Malmö stad ska fortsätta exploateringen inåt. Och det kommer att betyda att man bygger nytt ovanpå befintliga fastigheter. 

Sällsynt ute i landet

Men utanför storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö har tio år av tredimensionella fastigheter däremot knappast satt några spår.

På Lantmäteriets fastighetsbildningskontor i Borlänge arbetar lantmätare Lennart Gustafsson med förrättningar över hela södra Dalarna.

– Det har hänt väldigt lite kring tredimensionell fastighetsbildning här. Vi ser inte det intresset, säger Lennart Gustafsson.

En av de enstaka 3D-fastigheter som bildats är ett flerbostadshus med bostäder och lokaler i Borlänge som nu håller på att byggas. I hela Dalarnas län finns i dag åtta 3D-fastigheter. I län som Örebro finns 10, i Norrbotten 17. Det kan jämföras med Stockholms län med 232 3D-fastigheter och Västra Götalands 125. 

Uppdrag från bostadsrättsföreningar

På fastighetskonsultbolaget NAI Svefa utreder Johan Norrsell möjligheter till tredimensionella fastighetsbildningar, framför allt i befintliga fastigheter i Stockholm.

En utveckling som Johan Norrsell tror kan driva på 3D-fastighetsbildningen i hela Sverige är den rådande ”blandstadstrenden”, där bostäder, kontor, handel och arbetsplatser samsas i samma kvarter.

Allt fler uppdrag i Stockholm kommer från bostadsrättsföreningar som är oäkta, eller riskerar att bli det när hyresintäkterna från uthyrda lokaler stiger. Något som får skattemässiga konsekvenser.

– Här borde det finnas potential för fler 3D-avstyckningar också i mindre städer. Förutsatt att det finns intresserade köpare, säger Johan Norrsell.

Enligt honom kan det i vissa fall vara problematiskt även i Stockholm att hitta intressenter till små avstyckade kommersiella fastigheter. 

Citybanan en pionjär

Pendeltågstunneln Citybanan som byggs under Stockholm består av fyra tredimensionella fastigheter. Ett upplägg som Citybanans fastighetschef Anders Johansson ser stora fördelar med framför en tvådimensionell lösning med servitut.

– Vi har fått ett tydligt ägande, fastställt både i plan, sektion och profil.

Enligt Anders Johansson har det underlättat bland annat när Citybanan behövt gå in i tomträttsfastigheter.

– Vi bedömer också att förvaltningen kommer att bli enklare när vi vet vem som är ägare och slipper tolka servitut.

För att tredimensionella tunnlar ska slå igenom som företeelse i Sverige tror Anders Johansson att det finns en tröskel att komma över.

– Men ju fler som provar på, desto bättre syns fördelarna.

Fakta

3D-fastigheter avgränsas i tre dimensioner: höjd, bredd, djup. De kan exempelvis ligga ovanpå en annan fastighet, under jorden, eller kila in i ett utrymme mellan andra fastigheter. I förrättningen klarläggs rätten till trappor, vattenledningar, värmerör och annat som behövs för att fastigheten ska fungera. 

Ägarlägenheten är en speciell form av 3D-fastighet som kom 2009. En boendeform med fullständigt ägande. Inte heller dessa har slagit igenom som förväntat. Förklaringar som har getts till det är att bostadsrätter har en stark tradition i Sverige och att befintliga lägenheter inte kan ombildas till ägarlägenheter. I Norge och Danmark är boendeformen redan etablerad, i Sverige är koncentrationen av ägarlägenheter klart störst i Skåne och Västra Götaland.

 

Beståndet av 3D-fastigheter i Sverige

31 december 2013

611 st

31 december 2012

539 st

31 december 2011

455 st

31 december 2010

366 st

31 december 2005

49 st

 

Dela den här sidan med andra

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Vi tänker städa Fastighetsregistret. Begär förnyelse om du vill ha kvar ditt gamla servitut.

Läs mer

DRK-avtal

Träffar om nya DRK-avtal

Lantmäteriet bjuder in kommunföreträdare till informationsmöten om nya avtalen kring digital registerkarta.

Läs mer om var du träffar oss

Samfälligheter

Årsmöte i din samfällighetsförening?

Har ni ändrat styrelsemedlemmar eller fastställt nya stadgar? Ändringar i föreningen ska anmälas till oss.

Läs mer

Taxeringsuppgifter

Dags att deklarera?

Har du sålt en fastighet under 2017? Så här tar du reda på fastighetens ingångsvärde.

Läs mer

Planera i samverkan - spara resurser

Redovisa era planer för Flygfoto och laserskanning

Kommuner och övriga organisationer - Varför dubbeljobba om vi kan samarbeta?

Läs mer om tjänsten där ni kan bidra.