På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Vårt arbete för öppna geodata

Det är av stor vikt för Sverige att Lantmäteriets geodata blir öppna. Läs om vårt arbete och ta del av informationsmaterialet om öppna geodata.

Vi har redan öppnat en mindre mängd geodata - den översiktliga kart-, höjd- och positioneringsinformationen. Det gjordes i två steg, 1 juli 2015 och 1 januari 2016. Vi vill dock öppna upp en betydligt större mängd geodata. För att det ska kunna bli verklighet så krävs att avgifter som idag tas ut av användarna ersätts med anslag från staten.

I juni 2016 lämnade Lantmäteriets Geodataråd en gemensam skrivelse till Näringsdepartementet: Sverige behöver öppna geodata
Syftet var att uppmärksamma regeringen på behovet av en ny finansieringsmodell för Lantmäteriets verksamhet med grundläggande geodata. Skrivelsen lyfter problemet med dagens avgiftsmodell samt möjligheterna med öppna geodata.

I vårt regleringsbrev för 2016 fick vi i uppdrag att "kartlägga vilka nyttor och kostnader som uppstår på olika nivåer, hos myndigheten och i samhället, till följd av myndighetens redan genomförda satsningar på öppna data samt den satsning som föreslås i budgetunderlaget för 2016–2018." Slutredovisningen av uppdraget ska ske senast den 31 maj 2017.

Den 30 september 2016 lämnade Lantmäteriet in en delredovisning samt bilaga till Näringsdepartementet och Finansdepartementet. I redovisningen framkommer att de positiva effekterna vida skulle överstiga kostnaderna för att göra dessa geodata avgiftsfria. 

Nu fokuserar vi på att beskriva samhällsnyttan med att möjliggöra mer öppna geodata och att fortsätta påverka beslutsfattare att ändra Lantmäteriets finansieringsmodell.

Lantmäteriets färdplan för öppna data, från 2015 och framåt.

Informationsmaterial om öppna geodata

Lantmäteriet arbetar tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting och några kommuner med frågor kring öppna geodata. I samarbetet har vi tagit fram ett informationsmaterial som är fritt att använda.

Materialet visar:

  • betydelsen av geodata i samhället
  • möjligheterna och nyttorna med öppna geodata
  • hinder som måste lösas för att möjliggöra öppna geodata.

Materialet består av:

Om du har frågor kring materialet, kontakta gärna:
julia.u.bjorklund@stockholm.se

Dela den här sidan med andra

Geolex - metadata

Enklare att hitta den bild du söker

Förminskade bilder, så kallade tumnaglar, gör det enklare att hitta flygbilder och ortofoto i GeoLex.

Se mer i GeoLex

Beställ geodata

Vill du beställa geodataprodukter?

Fastighetsinformation och geografisk information, t.ex. flygbilder, direkt från oss eller våra återförsäljare.

Beställ geodata

Villkor och avgifter

Vill du använda våra geodataprodukter?

Se vad som gäller för olika användningsområden.

Läs om villkor och avgifter