På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Hämta öppna geodata

Här kan du hämta de kartor och den geografiska information som Lantmäteriet tillhandahåller som öppna geodata.

För att titta på eller bearbeta produkter i vektor-format behöver du vanligen en GIS-programvara som klarar formaten Shape eller MapInfo.

Nu har du möjlighet att titta på dessa produkter i en webbläsare. Sök på "shapefile viewer" och välj exempelvis mapshaper, där du kan dra in och släppa någon av våra zip-filer som du laddat ner.

För att ladda ner våra öppna geodata behöver du 

Skapa ett användarkonto - det medför inga avgifter eller förpliktelser. 
Har du glömt ditt användarnamn eller ditt lösenord
Du har väl läst användarvillkoren?

Gå vidare till hämtplatsen - ftp

 • GSD-Distriktsindelning

  Distrikt är en geografisk indelning av Sverige och GSD-Distriktsindelning innehåller distriktsytor med distriktkod och distriktsnamn.

  Distriktsindelningen gäller från den 1 januari 2016.

  För att använda denna produkt behöver du en GIS-programvara som klarar formaten - Shape eller Mapinfo.

  Gå vidare Gå vidare till hämtplatsen - ftp  
  Saknar du användarkonto för att hämta data? Då kan du kan du skapa det här - det medför inga avgifter eller förpliktelser.

  Vi rekommenderar en ftp-klient eller webbläsare, t.ex. Chrome eller Firefox. Internet Explorer fungerar inte optimalt för exempelvis å, ä, ö och sorteringsordning. 

  Dokumentation 

  För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningen samt kodlista.

  Mer information hittar du på produktsidan för GSD-Distriktsindelning.

 • GSD-Fjällinformation, vektor

  Produkten innehåller aktuell och tillförlitlig fjällinformation med bland annat leder, broar, vadställen och stugor - från Sälen i söder till Treriksröset i norr.

  För att använda denna produkt behöver du en GIS-programvara som klarar formaten - Shape eller Mapinfo.

  På ftp-platsen finns en nedladdningsbar mapp med filer för hela Sverige som uppdateras regelbundet.

  Gå vidare till ftpGå vidare till hämtplatsen - ftp 
  Saknar du användarkonto för att hämta data? Då kan du kan du skapa det här - det medför inga avgifter eller förpliktelser.

  Vi rekommenderar en ftp-klient eller webbläsare, t.ex. Chrome eller Firefox. Internet Explorer fungerar inte optimalt för exempelvis å, ä, ö och sorteringsordning.

  ObserveraVisas inte svenska och samiska tecken korrekt i ArcGIS? 
  Finns det stilfiler för att sätta manér på vektordata i shape-format?
  Läs i Frågor och svar.

  Dokumentation

  För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningen i svensk och/eller engelsk version.

  Läs mer på produktsidan för GSD-Fjällinformation

 • Historiska ortofoton

  Historiska ortofoton finns tillgängliga i ett komplett rikstäckande lager för referensåret 1960, som huvudsakligen innehåller ortofoton från åren 1956 till 1966. Ytterligare ett rikstäckande lager för referensår 1975 är under uppbyggnad och finns tillgängligt, vilket huvudsakligen kommer att innehålla ortofoton från åren 1970 till 1980.

  Lantmäteriet utvecklar en tjänst för nedladdning av historiska ortofoton som öppna data. Under övergångsperioden erbjuder vi en tillfällig lösning för tillhandahållande, för att du som användare redan nu ska få tillgång till produkterna. 

  Vi rekommenderar att du första gången läser alla informationssteg - klicka på bilderna.

  Viktigt att veta    Så hämtar du dina ortofoton    Dokumentation till Historiska rotofoton


  Viktigt att veta

  För att använda och se denna produkt behöver du en bildbehandlare som kan hantera tif-filer. För att läsa metadatafilerna, dvs. information om varje ortofoto och bakomliggande flygbilder, behöver du en GIS-programvara som klarar formatet "shapefile", exempelvis QGIS. En onlinelösning som till exempel mapshaper fungerar också.

  På hämtplatsen ligger ortofoton (i SWEREF 99 TM) lagrade i två mappar, Referensår_1960 respektive Referensår_1975. Ortofotona (själva bilderna i tif-format) ligger i mappen ortofoto. Mappen metadata innehåller metadata för ortofoton och bakomliggande flygbilder.

  Ett historiskt ortofoto har storleken 5x5 km. För att kunna hitta och hämta rätt ortofoto behöver du veta beteckningen på den indexruta och den storruta som ortofotot ligger i. För att kunna hitta dessa beteckningar finns två alternativ:

  Alternativ 1 – titta direkt i pdf-filer

  För att läsa pdf-filer behövs en pdf-läsare, till exempel Acrobat Reader.

  Pdf-filen här nedanför visar täckningen för respektive referensår, indelningen i storrutor 100x100 km, indexrutor 10x10 km, indexrutor 5x5 km (ortofoton) samt dess beteckningar. Färgerna representerar olika flygfotoår för varje ortofoto.

  Index_Referensår 1960 och 1975 

  Alternativ 2 mer avancerat, se i shapefil som laddas hem till ditt GIS-program

  Använd någon av de två zip-filerna som finns på hämtplatsen - Indexrutor_referensår_1960 resp. Indexrutor_referensår_1975. De visar utbredningen för varje ortofoto, uppgifter om vilken storruta varje ortofoto ligger i samt indexrutans beteckning.
  Zip-filerna kan dras in och visas i en GIS-programvara. Klicka på "info-knappen" och sedan på en ortofotoruta så ser du storrutans beteckning i fältet Mapp och indexrutans beteckning i fältet BK.

  Bra att känna till

  Längs sjöar, kusten och riksgränsen kan det i vissa ortofoton finnas svarta partier, vilket beror på att det inte alltid finns data som fyller ut hela ortofotorutan.

  På grund av att originalbilderna ligger lagrade i RT 90 och transformeras till SWEREF 99 TM kan enstaka ortofoton ha inslag av ortofoton från olika årtal. Det innebär att skarvarna mellan ortofotona ibland kan vara mer eller mindre synliga. Av samma anledning kan det i ortofoton för referensår 1975 finnas svarta partier i ortofoton som gränsar mot de områden där det ännu inte finns ortofototäckning.

  För att veta flygåret med säkerhet behöver du hämta hem filen med ortofotots beteckning och ändelsen _blad.txt, som finns under mappen metadata på hämtplatsen.

  Filnamnen har liknande struktur som beskrivs i produktbeskrivningen för Historiska ortofoton, men eftersom datat ligger i SWEREF 99 TM är även filnamnen baserade på SWEREF 99 TM och inte RT 90.

  Läs mer i Frågor och svar

   Upp på sidan

  Så hämtar du dina foton

  För att hämta ett ortofoto gör du följande (för alternativ 1):

  Instruktionsfilm för steg 2-8
  (hur du hittar rätt beteckning från pdf-filen)

  Instruktionsfilm för steg 9
  (hur du hämtar rätt ortofoto från hämtplatsen)

  1. Skaffa ett användarkonto på hämtplatsen - om du inte redan har ett.

  2. Öppna pdf-filen Index_Referensår 1960 och 1975 
   Om inte de olika lagren visas i vänsterspalten, som de gör i filmen, gör så här: 
   Spara ner pdf-filen till din egen dator genom att högerklicka på länken här ovan, Index Referensår 1960 och 1975, och välj ”spara länk som…” alternativt ”spara mål som…” 
   - Öppna Acrobat Reader och via den så öppnar du sedan den pdf-fil du nyss sparat ner till din dator. 
   - Om inte lagren dyker upp med automatik, så klicka på Visa på menyraden, välj sedan Visa/Dölj, sedan Navigeringsrutor och sist Lager, så kommer lagren att visas.


  3. Vid symbolen Lager Lager i vänstermarginalen, klicka på pluset framför mappen Historiska ortofoto. Släck lagren Referensår 1960 och Referensår 1975 genom att klicka på symbolen i form av ett öga. 

  4. Förflytta dig i kartan till det område du vill ha ortofoto över och zooma in lite så du ser storrutans beteckning som området ligger inom, till exempel 67_5. Denna beteckning behövs för att hämta ortofotot.

  5. Zooma in ytterligare så att du ser indexrutan 10x10 km som området ligger inom och även dess beteckning, till exempel 673_53.
   Om indexrutan skulle vara skymd av storrutans beteckning, klicka på pluset framför mappen Labels i vänstermarginalen. Klicka sedan på plusknappen framför Unplaced Labels. 
   Släck lagret 100 km - Default (precis under Unplaced Labels) genom att klicka på symbolen i form av ett öga.


  6. Notera inom vilken av de fyra små rutorna i indexrutan 10x10 km som ditt område finns, det vill säga med beteckningen 00, 05, 50 eller 55. 

  7. Beteckningen för det sökta ortofotot är då beteckningen för indexrutan 10x10 km (till exempel 673_53) + de två siffrorna för den lilla rutan (till exempel 05) vilket ger beteckningen 673_53_05, som behövs för att hämta ortofotot.

  8. Tänd/visa sedan lagret du är intresserad av, Referensår 1960 eller Referensår 1975 i vänstermarginalen.
   Om det finns ett ortofoto för det referensåret, får rutorna färg. De olika färgerna representerar flygfotoåret. Du kan se årtalet som färgen representerar till höger om kartan. 

  9. Lämna pdf:en och gå vidare till hämtplatsen. Gå in i mappen Historiska ortofoton, sedan mappen för ditt valda referensår, därefter mappen med storrutans beteckning och sist mappen ortofoto. Välj tif-filen med ortofotots beteckning i filnamnet, så får du själva bilden. Tillhörande koordinatinformation finns under samma mapp.

   Tillhörande metadatafiler för ortofotot och underliggande flygbilder finns under mappen metadata och i undermappen seamline. För mer information om de olika filernas innehåll, se produktbeskrivning för Historiska ortofoton (pdf)

  >> Tänk på att ett ortofoto innehåller stora datamängder som kan ta tid att ladda hem.

  Gå vidare till ftpGå vidare till hämtplatsen - ftp

  Saknar du användarkonto för att hämta data? Då kan du kan du skapa det här - det medför inga avgifter eller förpliktelser.

    Upp på sidan

  Dokumentation

  Läs mer på produktsidan för Historiska ortofoton. För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningen i svensk och/eller engelsk version.

  Har du frågor gällande hämtning av historiska ortofoton, kontakta Flygbildssupporten:

  E-post: flygbilder@lm.se
  Telefon: 026-63 34 04
  (Öppet vardagar kl. 09.30-15.00, lunchstängt kl. 11.30-12.30)

   Upp på sidan

   

 • GSD-Höjddata, grid 50+

  Produkten innehåller höjdvärden på marken i ett grid (rutnät) med 50 m mellanrum.

  På ftp-platsen finns nedladdningsbara filer i mappar som är indelade efter län, samt en mapp som innehåller hela Sverige. Mapparna innehåller dessutom filer med metadata.

  Grid 50+ finns i två varianter och för att särskilja dessa åt har filerna varsitt prefix;
  nh som baseras på nya nationella höjdmodellen från laserdata samt
  hdb som baseras på gamla höjddatabanken.

  Gå vidare till ftpGå vidare till hämtplatsen - ftp 
  Saknar du användarkonto för att hämta data? Då kan du kan du skapa det här - det medför inga avgifter eller förpliktelser.

  Vi rekommenderar en ftp-klient eller webbläsare, t.ex. Chrome eller Firefox.
  Internet Explorer fungerar inte optimalt för exempelvis å, ä, ö och sorteringsordning.

  Dokumentation

  För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningarna.
  Svenska versioner;

  Engelska versioner; 

  Översikt med rutindelning (pdf 5,9 Mb) 

  Läs mer på produktsidan för GSD-Höjddata, grid 50+.

 • GSD-Terrängkartan, vektor

  Karta i skala 1:50 000 som innehåller bland annat vägar, stigar och detaljerade beskrivningar av olika typer av skog och mark.

  För att använda denna produkt behöver du en GIS-programvara som klarar formaten - Shape eller Mapinfo.

  På ftp-platsen finns en nedladdningsbar mapp med filer för hela Sverige som uppdateras regelbundet.

  Gå vidare till ftpGå vidare till hämtplatsen - ftp 
  Saknar du användarkonto för att hämta data? Då kan du kan du skapa det här - det medför inga avgifter eller förpliktelser.

  Vi rekommenderar en ftp-klient eller webbläsare, t.ex. Chrome eller Firefox.
  Internet Explorer fungerar inte optimalt för exempelvis å, ä, ö och sorteringsordning.

  ObserveraVisas inte svenska och samiska tecken korrekt i ArcGIS? 
  Finns det stilfiler för att sätta manér på vektordata i shape-format?
  Läs i Frågor och svar

  Dokumentation

  För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningen i svensk och/eller engelsk version.

  Läs mer på produktsidan för GSD-Terrängkartan, vektor

 • GSD-Vägkartan, vektor

  Karta i skala 1:100 000 med information om till exempel vägar, vägnummer och vägars bärighet.

  För att använda denna produkt behöver du en GIS-programvara som klarar formaten - Shape eller Mapinfo.

  På ftp-platsen finns en nedladdningsbar mapp med filer för hela Sverige som uppdateras regelbundet.

  Gå vidare till ftpGå vidare till hämtplatsen - ftp 
  Saknar du användarkonto för att hämta data?  Då kan du kan du skapa det här - det medför inga avgifter eller förpliktelser.

  Vi rekommenderar en ftp-klient eller webbläsare, t.ex. Chrome eller Firefox.
  Internet Explorer fungerar inte optimalt för exempelvis å, ä, ö och sorteringsordning.

  ObserveraVisas inte svenska och samiska tecken korrekt i ArcGIS? 
  Finns det stilfiler för att sätta manér på vektordata i shape-format?
  Läs i Frågor och svar

  Dokumentation

  För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningen i svensk och/eller engelsk version.

  Läs mer på produktsidan för GSD-Vägkartan, vektor

 • GSD-Översiktskartan, vektor

  Karta i skala 1:250 000 med information om till exempel vägar, bebyggelse och gränser.

  För att använda denna produkt behöver du en GIS-programvara som klarar formaten - Shape eller Mapinfo.

  På ftp-platsen finns en nedladdningsbar mapp med filer för hela Sverige som uppdateras regelbundet.

  Gå vidare till ftpGå vidare till hämtplatsen - ftp 
  Saknar du användarkonto för att hämta data?  Då kan du kan du skapa det här - det medför inga avgifter eller förpliktelser.

  Vi rekommenderar en ftp-klient eller webbläsare, t.ex. Chrome eller Firefox.
  Internet Explorer fungerar inte optimalt för exempelvis å, ä, ö och sorteringsordning.

  ObserveraVisas inte svenska och samiska tecken korrekt i ArcGIS? 
  Finns det stilfiler för att sätta manér på vektordata i shape-format?
  Läs i Frågor och svar

  Dokumentation

  För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningen i svensk och/eller engelsk version.

  Läs mer på produktsidan för GSD-Översiktskartan, vektor

 • Positioneringstjänst DGNSS

  SWEPOS DGNSS-tjänst är en rikstäckande tjänst för positionering i realtid med GPS/GNSS-mottagare. Lägesosäkerheten är cirka 1 meter.  

  Läs mer om DGNSS och anslut till tjänsten. Läs mer och anslut till tjänsten.

  Dokumentation

  En webbhandledning finner du på SWEPOS webbplats via länken ovan.

  Fakta
  Differential GNSS är ett samlingsbegrepp för mätning där man utnyttjar flera GNSS-mottagare för att minska osäkerheten i lägesbestämningen. Idag används DGNSS huvudsakligen för att beskriva de relativa mätmetoder som baseras på kodmätning, vilket bygger på en enklare och mer robust princip jämfört med bärvågsmätning.
 • Nedladdning av kartbilder

  Via länken nedan kan du själv välja hur stor del av landet du vill ladda ner i bildformatet png. Den nedladdningsbara kartbilden kommer från öppna data-tjänsten Topografisk webbkarta, översiktlig.  

  Förflytta dig och zooma in i kartbilden till den förstoring du önskar och klicka sen på ikonen Ladda ner i det övre högra hörnet.

  Gå vidare till ftp Ladda hem kartbild 

  Mer information, t.ex. produktbeskrivning och teckenförklaring, hittar du på Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.

 • Sverigekartor, vektor

  Sverigekartorna, i skalområdena 1:1, 5, 10 och 20 miljoner, passar som bakgrundskartor och till olika typer av temapresentationer.

  För att använda dessa produkter behöver du en GIS-programvara som klarar formaten - Shape eller Mapinfo.

  Gå vidare till ftpGå vidare till hämtplatsen - ftp 
  Saknar du användarkonto för att hämta data? Då kan du kan du skapa det här - det medför inga avgifter eller förpliktelser.

  Vi rekommenderar en ftp-klient eller webbläsare, t.ex. Chrome eller Firefox.
  Internet Explorer fungerar inte optimalt för exempelvis å, ä, ö och sorteringsordning.

  LyrAdmin.mxd som används tillsammans med ArcGIS 10.x, för att underlätta presentationen/användningen av shape-formatet, finns att hämta på Esri´s webbplats (nytt fönster)

  Användarhandledning, Instruktioner pythonverktyg.docx, finns i zip-filen Pythonscript_lyradmin.

  ObserveraVisas inte svenska och samiska tecken korrekt i ArcGIS? 
  Finns det stilfiler för att sätta manér på vektordata i shape-format?
  Läs i Frågor och svar

  Dokumentation

  För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningarna i svensk och/eller engelsk version.

  Sverige 1:1 miljon

  Sverige 1:5, 10 och 20 miljoner

  Mer information hittar du på produktsidan för GSD-Sverigekartor vektor

 • Sverigekartor, raster

  Sverigekartor som bilder passar som bakgrundskarta och till olika typer av temapresentationer.

  Sverige 1:1 miljon, raster

  Gå vidare till hämtplatsen för öppna geodataGå vidare till hämtplatsen - ftp 
  Saknar du användarkonto för att hämta data? Då kan du kan du skapa det här - det medför inga avgifter eller förpliktelser.

  Vi rekommenderar en ftp-klient eller webbläsare, t.ex. Chrome eller Firefox.
  Internet Explorer fungerar inte optimalt för exempelvis å, ä, ö och sorteringsordning.

  Dokumentation

  För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningarna på svenska eller engelska:

  Mer information hittar du på produktsidan för GSD-Sverigekartan 1:1 miljon, raster.

  Sverigekarta, i enkelt pdf-format

  Denna Sverigekarta redovisar länsindelningen på ett enkelt sätt.

 • Topografisk webbkarta Visning, översiktlig (tidigare CC BY)

  Tjänsten har ett öppet API i form av en zoom- och panorerbar karta - från Sverigekartan 1:5 miljoner ner till motsvarande Terrängkartans information.

  Våra visningstjänster riktar sig till dig som vill använda Lantmäteriets kartor och bilder i egenutvecklade system och applikationer eller GIS-programvaror.

  Du kan inte använda geodatatjänsterna för att titta på kartor direkt i din webbläsare. Använd då i stället e-tjänsten Kartsök och ortnamn.

  För tillgång till tjänsten använd URL som finns i den tekniska beskrivningen.

  Använd denna url Läs mer och anslut till tjänsten  
  Saknar du användarkonto för att hämta data? Då kan du kan du skapa det här - det medför inga avgifter eller förpliktelser

  Dokumentation

  Mer information och dokumentation om geodatatjänsten finns på produktsidan för Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.

 • Öppen källkod

  Hämta öppen källkod.Klienten som använder Topografisk webbkarta CC BY för enkla nedladdningar av kartbilder finns som öppen källkod. 
  Den kan användas som kodexempel för hur man kan använda Topografisk webbkarta CC BY, som bas för utveckling av egna applikationer eller skicka in förslag på ändringar direkt i koden.

  Källkoden tillgängliggörs enligt licensen Apache version 2.0, vilket i stora drag innebär att den kan användas i egna eller öppna applikationer men att det finns begränsningar i att använda varumärket.

  Källkoden finns att hämta hem eller utveckla på Github.

Dela den här sidan med andra

Geolex - metadata

Enklare att hitta den bild du söker

Förminskade bilder, så kallade tumnaglar, gör det enklare att hitta flygbilder och ortofoto i GeoLex.

Se mer i GeoLex

Beställ geodata

Vill du beställa geodataprodukter?

Fastighetsinformation, flyg- och satellitbilder eller geografisk information - direkt från oss eller våra återförsäljare.

Beställ geodata

Villkor och avgifter

Vill du använda våra geodataprodukter?

Se vad som gäller för olika användningsområden.

Läs om villkor och avgifter