På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Tryckt Fastighetskarta

Fastighetskartan i skala 1:12 500 är den mest detaljerade av våra allmänna kartor och den trycks först vid beställning, vilket innebär att innehållet alltid är det mest aktuella.

Vinjett på tryckt Fastighetskarta.


Dessa kartor slutar Lantmäteriet att tillhandahålla i tryckt format från och med 1 juli 2018.

  • Fastighetskartan (1:12 500)
  • Terrängkartan (1:50 000) 
  • Vägkartan (1:100 000)
  • Fjällkartan (1:50 000 och 1:100 000)
  • Sverigekartan (1:1 miljon och 1:1,2 miljon) 

Kartan redovisas fastighetsindelning och administrativ indelning, sjöar och vattendrag, markslag och markanvändning, vägar, järnvägar, kraftledningar, bebyggelse, vissa markreglerande bestämmelser, karttext och höjdkurvor.

I tätbebyggda områden, till exempel sommarstugeområden, kan beteckningar saknas på grund av utrymmesbrist. Detta gäller också inom tätorter där även gränser kan vara utelämnade.

Som bakgrund till kartan finns ett infärgat ortofoto (gult för odlad mark och fruktodlingar, grönt för skog och blått för sjöar och vattendrag).

För detaljinformation se teckenförklaring i pdf-format.

Fastighetskartan täcker hela landet och omfattar 9 821 kartblad. För de inre delarna av norra Sverige samt fjällområdet har kartan en förenklad markslagsredovisning. 
Läs mer om kartskala, bladformat och bladbeteckningar.

GeoLex redovisar kontinuerligt uppdaterad information om aktualitet och planer för kartor, flygbilder, geodesi och geografiska databaser

Aktualitet

Fastighetsindelningen uppdateras kontinuerligt av statliga och kommunala lantmäterimyndigheter i samband med fastighetsbildning. Några av dessa ajourhåller fastighetsindelningen periodiskt.

Ajourhållningen av de topografiska objekten sker i samverkan med de myndigheter eller organisationer som ansvarar för respektive informationsslag. Som ett komplement för att uppnå heltäckande ajourhållning av informationsinnehållet görs även en omfattande periodisk ajourhållning i egen regi med fotogrammetriska metoder.

GeoLex redovisar kontinuerligt uppdaterad information om aktualitet och planer för kartor, flygbilder, geodesi och geografiska databaser.

Så köper du tryckta kartor

All tryckning, distribution och försäljning av våra kartor sköts av Norstedts. Du hittar hela sortimentet av Lantmäteriets tryckta kartor i deras kartbutik i Stockholm och i kartbutiken på nätet (nytt fönster). Kartor över ditt närområde finns ofta hos lokala återförsäljare, till exempel bokhandlare, turistbyråer, fjällanläggningar och bensinstationer.

Dela den här sidan med andra

Geolex - metadata

Enklare att hitta den bild du söker

Förminskade bilder, så kallade tumnaglar, gör det enklare att hitta flygbilder och ortofoto i GeoLex.

Se mer i GeoLex

Beställ geodata

Vill du beställa geodataprodukter?

Fastighetsinformation, flyg- och satellitbilder eller geografisk information - direkt från oss eller våra återförsäljare.

Beställ geodata

Villkor och avgifter

Vill du använda våra geodataprodukter?

Se vad som gäller för olika användningsområden.

Läs om villkor och avgifter