På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Visningstjänster för kartor och bilder

Våra visningstjänster riktar sig till dig som vill använda Lantmäteriets kartor och bilder i dina egna system eller applikationer.

Visningstjänsterna går att kombinera med våra övriga geodatatjänster. Du kan till exempel söka information om adresser, ortnamn och fastigheter och visa informationen i kartan genom att använda våra tjänster för direktåtkomst

Visningstjänster som är utvecklade enligt EU-direktivet Inspire och dess krav på funktionalitet och dataspecifikationer. 

Produktlista

 • Allmänna kartor Visning

  Tjänsten ger tillgång till Lantmäteriets allmänna kartor i rasterform.


  Tjänsten kommer att avvecklas under 2017.
  Som ersättningstjänst rekommenderas Topografisk Webbkarta Visning, CC BY, som tillhör Lantmäteriets öppna data.


  Följande rasterkartor ingår:

  Varje karta har sitt eget utseende (manér) och lämpar sig för visning inom sitt skalområde.

  Aktualitet

  GSD-Terrängkartan och GSD-Vägkartan uppdateras fem gånger per år. De övriga kartbilderna uppdateras en gång per år.

  Dokumentation

  Tekniskt ramverk och standard   

  Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
  Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle. 

  Gällande versioner för ingående rasterprodukter:

  GSD-Terrängkartan 
  GSD- Vägkartan 
  GSD Fjällkartan
  GSD Sverigekartan  

  Gällande version 1.4
   

  Versionshistorik

  Beställ geodatatjänster Villkor och avgifter
 • Fastighetsindelning Visning

  Fastighetsindelning Visning

  Tjänsten presenterar fastighetsinformation från Lantmäteriets grunddatalager. Kartinformationen är uppdelad i nio separata skikt. Skiktindelningen ger dig frihet att välja vilken information du vill visa i kartbilden. För vart och ett av skikten finns ett eller flera fördefinierade presentationssätt, så kallade stilar. Genom att byta stil för ett skikt kan du påverka hur informationen i just det skiktet ska presenteras. Översiktlig presentation av de olika informationsskikten

  Aktualitet

  Fastighetsindelningen ajourhålls kontinuerligt av lantmäterimyndigheterna i samband med fastighetsbildning. Inom vissa kommunala lantmäterimyndigheter sker ajourhållningen periodiskt, vilket innebär att de månadsvis skickar in de förändringar som skett. 
  Efter att uppdatering av informationen är genomförd tar det cirka en timme innan den visas i tjänsten. 

  Vill du veta varför kartans fastighetsgränser inte alltid går att lita på?

  Dokumentation

  Tekniskt ramverk och standard   

  Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
  Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle. 

  Gällande version 1.1.1 

  Teckenförklaringen beskriver kartans utseende.

   

  Gällande version 1.1.1  

   

  Versionshistorik

  Beställ geodatatjänster Villkor och avgifter
 • Höjdmodell Visning

  Tjänsten visar rasterbilder över Sverige som visualiserar terrängens form i två varianter, en lutningsbild och en skuggningsbild. Rasterbilderna bygger på en terrängmodell som skapats utifrån markklassificerat höjddata från laserskanning av markytan. Tjänsten innehåller också skikt med information om tidpunkt, ursprung och metod för insamling av data. 

  Tjänsten uppfyller kraven för EU-direktivet Inspire.

  Presentation av Informationsskikten.

  Aktualitet

  Aktualiteten framgår av skikten Insamlingsår samt Ursprung och kvalitet.

  Uppbyggnaden av den nationella höjdmodellen pågår sedan 2009 och beräknas vara klar i slutet av 2017. Det finns ännu ingen beslutad plan eller ambitionsnivå för ajourhållning efter slutförd uppbyggnad.

  Dokumentation

  Tekniskt ramverk och standard  

  Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
  Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle. 

  Gällande version 1.0.1 

  Kvalitetsbeskrivning nationell höjdmodell 

  Engelsk version 1.0.1  

  Quality description of National Elevation Model 

  Gällande version 1.0.1
    Versionshistorik
  Beställ geodatatjänster Villkor och avgifter
 • Ortofoto Visning

  Tjänsten ger tillgång till ortofoton (skalriktiga flygbilder) i färg (RGB) i två detaljeringsnivåer samt IR. Tjänsten uppfyller kraven för EU-direktivet Inspire. .

  Upplösning (m/pixel) Täckningsgrad
  0,5 Rikstäckande i färg (RGB) och IR
  0,25 De största tätorterna och andra mer tätbefolkade områden i färg (RGB).

  Aktualitet

  Bildexempel ortofoto färg.Upplösning 0,5 m/pixel
  Tjänsten uppdateras kontinuerligt med nya ortofoton allt eftersom de framställs.
  Årtal för varje ortofoto redovisas i egna metadatalager. För ortofoto från 2010 och framåt redovisas även sömlinjer och flygfototidpunkter för ingående flygbilder i separata metadatalager.

  Upplösning 0,25 m/pixel
  Tjänsten uppdateras kontinuerligt med nya ortofoton allt eftersom de framställs. Årtal för ortofoto liksom sömlinjer och flygfototidpunkter för ingående flygbilder redovisas i separata metadatalager på motsvarande sätt som för upplösning 0,5 m. 

  Ladda hem shapefiler 

  Vid behov av mer exakt information om flygfototidpunkt  kan en informationsfil i shapeformat laddas hem och matchas mot ortofotona. 

  För senaste informationen om utfall av produktion av ortofoto, se vår webbtjänst Geolex

  Läs mer om Ortofoto 

  GSD-Ortofoto och GSD-Ortofoto25

  Dokumentation

  Tekniskt ramverk och standard 

  Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
  Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle. 
  Vi hänvisar till produktbeskrivningen för GSD-Ortofoto/GSD-Ortofoto25

  Gällande version 1.4.1

  Tidigare version 1.4

    Versionshistorik
   Beställ geodatatjänster Villkor och avgifter
  • Ortofoto Visning Årsvisa

   Tjänsten ger tillgång till ortofoton (skalriktiga flygbilder) i färg med upplösning 0,5 m/pixel. Ortofotona är uppdelade årsvis efter flygår, med början 2006.

   Aktualitet

   Tjänsten uppdateras årsvis med nya ortofoton.
   Bildexempel ortofoto färg.Uppdateringen sker året efter flygfotoåret.
   För ortofoto från 2010 och framåt redovisas även sömlinjer och flygfototidpunkter för ingående flygbilder i ett separat metadatalager.

   Ladda hem shapefiler

   Vid behov av mer exakt information om flygfototidpunkt  kan en informationsfil i shapeformat laddas hem och matchas mot ortofotona. 

   För senaste informationen om utfall av produktion av ortofoto, se vår webbtjänst Geolex

   Läs mer om Ortofoto 

   GSD-Ortofoto och GSD-Ortofoto25 

   Dokumentation

   Tekniskt ramverk och standard 

   Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
   Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle
   Vi hänvisar till produktbeskrivningen för GSD-Ortofoto/GSD-Ortofoto25 Gällande version 1.4.2
     Versionshistorik
    Beställ geodatatjänster Villkor och avgifter
   • Planer, bestämmelser och rättigheter Visning

    Exempelbild från geodatatjänsten Planer, bestämmelser och rättigheter.

    Tjänsten presenterar information om planer, bestämmelser och rättigheter som redovisas i Fastighetsregistrets allmänna del. Informationen är uppdelad i sju separata skikt;

    • Rättigheter
    • Gränspunktstext, rättigheter
    • Bestämmelser
    • Gränspunktstext, bestämmelser
    • Fastighetsplaner
    • Detaljplaner
    • Ändring av detaljplaner. 

    Översiktlig presentation av de olika informationsskikten

    Aktualitet

    Informationen ajourhålls löpande av statliga och kommunala Lantmäteri-myndigheter, eller av andra myndigheter beroende på informationsslag. Målet är att planer och bestämmelser ska föras in i Fastighetsregistret inom 3 veckor från det att de vunnit laga kraft.

    Dokumentation

    Tekniskt ramverk och standard 

    Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
    Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle. 

    Gällande version 1.1

    Teckenförklaringen beskriver kartans utseende.

    Gällande version 1.1

      Versionshistorik
    Beställ geodatatjänster Villkor och avgifter
   • Topografisk webbkarta Visning

    Bildexempel Topografisk webbkarta Visning.

    Tjänsten ger tillgång till en topografisk webbkarta som är anpassad för skärmvisning. Kartinformationen visas med en harmoniserad kartografi mellan skalorna. Tjänsten innehåller ett skikt med topografisk kartinformation och ett skikt som presenterar den topografiska kartinformationen i en nedtonad variant. Presentation av informationsskikten

    Aktualitet

    Informationen uppdateras med olika intervall beroende på informationsslag och skalnivå.

    • Skalområden upp till 1:20 000 uppdateras minst dygnsvis.
    • Skalområden över 1:20 000 uppdateras minst kvartalsvis.

    Dokumentation

    Tekniskt ramverk och standard 

    Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
    Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

    Gällande version 1.0.2 

    Teckenförklaringen beskriver kartans utseende.

    Gällande version 1.0.3

     

    Versionshistorik

    Beställ geodatatjänster Villkor och avgifter
   • Topografisk webbkarta Visning, skiktindelad

    Bildexempel Topografisk webbkarta Visning, skiktindelad

    Tjänsten ger tillgång till en topografisk webbkarta som är anpassad för skärmvisning. Kartinformationen är uppdelad i femton informationsslag. Vart och ett av informationsslagen, utom terrängskuggning, finns i två skikt. Ett skikt där informationen presenteras tydligt framträdande och färgsatt och ett där informationen presenteras nedtonad i en gråskala. Varje skikt är en separat bild. Skiktindelningen ger dig frihet att välja vilken information du vill visa i kartbilden. Presentation av informationsskikten

    Aktualitet

    Informationen uppdateras med olika intervall beroende på informationsslag och skalnivå.

    • Skalområden upp till 1:20 000 uppdateras minst dygnsvis.
    • Skalområden över 1:20 000 uppdateras minst kvartalsvis.

    Dokumentation

    Tekniskt ramverk och standard 

    Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
    Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

    Gällande version 1.1.1

    Teckenförklaringen beskriver kartans utseende.

    Gällande version 1.1.1 

     

    Versionshistorik

    Beställ geodatatjänster Villkor och avgifter
   • Topografisk webbkarta Visning, cache

    Bildexempel - Topografisk webbkarta Visning.

    Tjänsten ger tillgång till en topografisk webbkarta som är anpassad för skärmvisning. Kartinformationen visas med en harmoniserad kartografi mellan skalorna. Tjänsten är innehållsmässigt mycket lik tjänsten Topografisk webbkarta Visning men har högre prestanda och något sämre aktualitet.

    Aktualitet

    Informationen uppdateras med olika intervall beroende på informationsslag och skalnivå.

    • Skalområden upp till 1:20 000 uppdateras minst dygnsvis.
    • Skalområden över 1:20 000 uppdateras minst kvartalsvis.

    Dokumentation

    Tekniskt ramverk och standard  

    Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
    Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle. 

    Gällande version 1.0.2

    Teckenförklaringen beskriver kartans utseende.

    Gällande version 1.0.2 

     

    Versionshistorik

    Beställ geodatatjänster Villkor och avgifter
   • Topografisk webbkarta Visning, CC BY

    Tjänsten tillhör den information som Lantmäteriet tillhandahåller utan licensavgift som öppna data.

    Tjänsten levererar en bakgrundskarta med hög prestanda vid många samtidiga anrop. Istället för att skapa en ny bild vid varje anrop returnerar tjänsten små förgenererade bilder i fasta skalnivåer. Kartan innehåller ett urval från Lantmäteriets produkter, från Sverigekartan 1:5 miljoner till och med Terrängkartan. 

    Kartinformationen visas med en harmoniserad kartografi mellan skalorna. Informationen i tjänsten är anpassad för att visas i skalor mindre än 1:30 236. Vid inzoomning till större skala än 1:30 236 sker ingen förändring av innehållet utan enbart en uppförstoring av informationen. 

    Här kan du hämta Lantmäteriets öppna geodata

    Aktualitet

    Informationen uppdateras med olika intervall beroende på informationsslag och skalnivå, men minst kvartalsvis.

    Dokumentation

    Tekniskt ramverk och standard 

    Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
    Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

    Gällande version 1.0.1 

    Teckenförklaring - beskriver kartans utseende.

    Gällande version 1.0.1 

     

    Versionshistorik

   Dela den här sidan med andra

   Kartor

   Skriv ut din egen kartbok!

   Zooma, panorera, ladda hem och skriv ut din egen kartbok i skala 1:50 000.

   Läs mer

   Geolex - metadata

   Enklare att hitta den bild du söker

   Förminskade bilder, så kallade tumnaglar, gör det enklare att hitta flygbilder och ortofoto i GeoLex.

   Se mer i GeoLex

   Beställ geodata

   Vill du beställa geodataprodukter?

   Fastighetsinformation, flyg- och satellitbilder eller geografisk information - direkt från oss eller våra återförsäljare.

   Beställ geodata

   Villkor och avgifter

   Vill du använda våra geodataprodukter?

   Se vad som gäller för olika användningsområden.

   Läs om villkor och avgifter

   Kartor

   Har du upptäckt ett fel i våra kartor?

   Vi vill gärna ha in din synpunkt. Fyll i vårt formulär och beskriv vad som är fel.

   Anmäl fel i karta