På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Visningstjänster för kartor och bilder

Våra visningstjänster riktar sig till dig som vill använda Lantmäteriets kartor och bilder i dina egna system eller applikationer.

Visningstjänsterna går att kombinera med våra övriga geodatatjänster. Du kan till exempel söka information om adresser, ortnamn och fastigheter och visa informationen i kartan genom att använda våra tjänster för direktåtkomst

INSPIRE - Infrastructure for spatial information in Europe

Tjänster som uppfyller Inspire finns att se avgiftsfritt på geodata.se, klicka på Geodataportalen. Där finns även utförligare information om tjänsterna.
På Inspires webbplats kan du läsa de genomförandebestämmelse som ligger till grund för våra Inspire-tjänster.

En successiv anpassning av ingående datamängder till Inspires genomförandebestämmelse för interoperabilitet pågår från 2012 till 2020.

Produktlista

 • Administrativ indelning Visning Inspire - avvecklad

  Bildexempel Visningstjänsten Administrativ indelning Visning - Inspire


  Geodatatjänsten avvecklades den 27 september 2017.
  Vi hänvisar våra användare till den nya geodatatjänsten ELF Basemap Visning, som lanserades den 20 september 2017. Den nya tjänsten uppfyller kraven från EU-direktivet Inspire.


 • Adress Visning Inspire - avvecklad

  Bildexempel Adress Visning - Inspire

    


  Geodatatjänsten avvecklades den 27 september 2017. 
  Vi hänvisar våra användare till den nya geodatatjänsten ELF Basemap Visning, som lanserades den 20 september 2017. Den nya tjänsten uppfyller kraven från EU-direktivet Inspire.     

 • Allmänna kartor Visning

  Tjänsten ger tillgång till Lantmäteriets allmänna kartor i rasterform.


  Tjänsten kommer att avvecklas under 2018.
  Som ersättningstjänst rekommenderas Topografisk Webbkarta Visning, översiktlig, som tillhör Lantmäteriets öppna data.


  Följande rasterkartor ingår:

  Varje karta har sitt eget utseende (manér) och lämpar sig för visning inom sitt skalområde.

  Aktualitet

  GSD-Terrängkartan och GSD-Vägkartan uppdateras fem gånger per år. De övriga kartbilderna uppdateras en gång per år.

  Dokumentation

  Tekniskt ramverk och standard   

  Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
  Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle. 

  Gällande versioner för ingående rasterprodukter:

  GSD-Terrängkartan 
  GSD- Vägkartan 
  GSD Fjällkartan
  GSD Sverigekartan  

  Gällande version 1.4
   

  Versionshistorik

  Beställ geodatatjänster Villkor och avgifter
 • Byggnad Visning Inspire - avvecklad

  Bildexempel Byggnad Visning Inspire 


  Geodatatjänsten avvecklas den 27 september 2017. 
  Vi hänvisar våra användare till den nya geodatatjänsten ELF Basemap Visning, som lanserades den 20 september 2017. Den nya tjänsten uppfyller kraven från EU-direktivet Inspire.


 • ELF Basemap Visning

  Inspire-tjänst

  Visningstjänst enligt EU-direktivet Inspire för teman Administrativ indelning, Adress, Byggnad, Marktäcke och Ortnamn.
  Tjänsten innehåller även lager för tema Hydrografi och Transport som inte uppfyller Inspire. 

  Informationen i tjänsten visas i ett skalområde större än 1:72 200 med undantag för Administrativ indelning som visas i skala större än 1:500 000.
  Se presentation med exempel ur informationsskikten.

  Kartografin i tjänsten följer ELF specifikationer. 

  Tjänsten är framtagen inom det europaövergripande geodataprojektet European Location Framework (ELF). Läs mer om ELF-arbetet.  

  Aktualitet

  Informationen uppdateras kontinuerligt. För mer information, se produktbeskrivning GSD-Fastighetskartan vektor (avsnitt 6).

  Dokumentation

  Tekniskt ramverk och standard   

  Teknisk beskrivning
  Ingen produktbeskrivning tillhör tjänsten.
  Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle. 

  Gällande version 

  Beställ geodatatjänster Villkor och avgifter

    

 • Fastighetsindelning Visning

  Fastighetsindelning Visning

  Tjänsten presenterar fastighetsinformation från Lantmäteriets grunddatalager. Kartinformationen är uppdelad i nio separata skikt. Skiktindelningen ger dig frihet att välja vilken information du vill visa i kartbilden. För vart och ett av skikten finns ett eller flera fördefinierade presentationssätt, så kallade stilar. Genom att byta stil för ett skikt kan du påverka hur informationen i just det skiktet ska presenteras. Översiktlig presentation av de olika informationsskikten

  Aktualitet

  Fastighetsindelningen ajourhålls kontinuerligt av lantmäterimyndigheterna i samband med fastighetsbildning. Inom vissa kommunala lantmäterimyndigheter sker ajourhållningen periodiskt, vilket innebär att de månadsvis skickar in de förändringar som skett. 
  Efter att uppdatering av informationen är genomförd tar det cirka en timme innan den visas i tjänsten. 

  Vill du veta varför kartans fastighetsgränser inte alltid går att lita på?

  Dokumentation

  Tekniskt ramverk och standard   

  Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
  Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle. 

  Gällande version 1.1.2

  Teckenförklaringen beskriver kartans utseende.

   

   Gällande version 1.1.2

   

  Versionshistorik

  Beställ geodatatjänster Villkor och avgifter
 • Fastighetsområde Visning Inspire

  Bildexempel Visningstjänsten Fastighetsområde Visning Inspire

  Visningstjänst enligt EU-direktivet Inspire för temat Fastighetsområden (Cadastral parcels).

  Tjänst innehållande ytor för fastighet och kommun samt fastighetsbeteckningar från grunddata anpassat till skalområdet 1:10 000.
  Tjänsten är uppdelad i tre skikt:

  • Fastighetsområden
  • Fastighetsindelning
  • Fastighetsgränser.

  Kartografin i temat följer Inspire specifikationer.

  Dokumentation

  Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
  Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle. 
    Gällande version 1.0
    Versionshistorik
  Beställ geodatatjänster Villkor och avgifter
  Du kan också se den gratis på www.geodata.se (nytt fönster)- klicka på Geodataportalen. Där finns även utförligare information om tjänsten.
 • Hydrografi Visning Inspire

  Bildexempel Visningstjänsten Hydrografi Visning - Inspire

  Tjänsten presenterar hydrografisk information enligt EU-direktivet Inspire dataspecifikation för temat Hydrografi, fysiska vatten. Informationen är anpassad för visning i skala 1:10 000. Innehållet i tjänsten är uppdelat i sex separata skikt: 

  • HY.PhysicalWaters.ManMadeObject (Konstgjorda objekt) 
  • HY.PhysicalWaters.HydroPointOfInterest (Hydrografiskt intressanta platser) 
  • HY.Network (Hydrografiskt nätverk) 
  • HY.PhysicalWaters.Wetland (Våtmarker) 
  • HY.PhysicalWaters.LandWaterBoundary (Strandlinjer) 
  • HY.PhysicalWaters.Waterbodies (Vattenförekomster)

  Översiktlig presentation av de olika informationsskikten.

  För att gränsöverskridande avrinningsområden ska bli kompletta redovisas även data från våra grannländer i tjänsterna, i inledningsskedet endast norska data.

  Aktualitet

  Lantmäteriet ajourhåller grunddata från flygbilder med olika intervall, följande det nationella bildförsörjningsprogrammet. 

  Objekt ingående i Nationell Strandlinje (NSL) ajourhålls i samverkan med Sjöfartsverket. 

  Informationen i denna tjänst ajourhålls och uppdateras med nya områden två gånger per år (maj resp. november). Idag finns data över följande områden.

  Samtliga huvudavrinningsområden planeras att finnas tillgängliga i tjänsterna under början av 2018 - se plan för rikstäckning.

  Dokumentation

  Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
  Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

  Gällande version 1.1

  Teckenförklaring

  Gällande version 1.1 

    Versionshistorik
  Beställ geodatatjänster Villkor och avgifter
  Du kan också se den gratis på www.geodata.se (nytt fönster)- klicka på Geodataportalen. Där finns även utförligare information om tjänsten.
 • Höjdmodell Visning

  Tjänsten visar rasterbilder över Sverige som visualiserar terrängens form i två varianter, en lutningsbild och en skuggningsbild. Rasterbilderna bygger på en terrängmodell som skapats utifrån markklassificerat höjddata från laserskanning av markytan. Tjänsten innehåller också skikt med information om tidpunkt, ursprung och metod för insamling av data. 

  Tjänsten uppfyller kraven för EU-direktivet Inspire.

  Presentation av Informationsskikten.

  Aktualitet

  Aktualiteten framgår av skikten Insamlingsår samt Ursprung och kvalitet.

  Uppbyggnaden av den nationella höjdmodellen pågår sedan 2009 och beräknas vara klar i slutet av 2017. Det finns ännu ingen beslutad plan eller ambitionsnivå för ajourhållning efter slutförd uppbyggnad.

  Dokumentation

  Tekniskt ramverk och standard  

  Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
  Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle. 

  Gällande version 1.0.1 

  Kvalitetsbeskrivning nationell höjdmodell 

  Engelsk version 1.0.1  

  Quality description of National Elevation Model 

  Gällande version 1.0.1
    Versionshistorik
  Beställ geodatatjänster Villkor och avgifter
 • Ortnamn Visning Inspire - avvecklad

  Bildex. Ortnamn Visning enligt Inspire

   


  Geodatatjänsten avvecklas den 27 september 2017. 
  Vi hänvisar våra användare till den nya geodatatjänsten ELF Basemap Visning, som lanserades den 20 september 2017. Den nya tjänsten uppfyller kraven från EU-direktivet Inspire.


   

 • Ortofoto Visning

  Tjänsten ger tillgång till ortofoton (skalriktiga flygbilder) i färg (RGB) i två detaljeringsnivåer samt IR. Tjänsten uppfyller kraven för EU-direktivet Inspire. .

  Upplösning (m/pixel) Täckningsgrad
  0,5 Rikstäckande i färg (RGB) och IR
  0,25 De största tätorterna och andra mer tätbefolkade områden i färg (RGB).

  Aktualitet

  Bildexempel ortofoto färg.Upplösning 0,5 m/pixel
  Tjänsten uppdateras kontinuerligt med nya ortofoton allt eftersom de framställs.
  Årtal för varje ortofoto redovisas i egna metadatalager. För ortofoto från 2010 och framåt redovisas även sömlinjer och flygfototidpunkter för ingående flygbilder i separata metadatalager.

  Upplösning 0,25 m/pixel
  Tjänsten uppdateras kontinuerligt med nya ortofoton allt eftersom de framställs. Årtal för ortofoto liksom sömlinjer och flygfototidpunkter för ingående flygbilder redovisas i separata metadatalager på motsvarande sätt som för upplösning 0,5 m. 

  Ladda hem shapefiler 

  Vid behov av mer exakt information om flygfototidpunkt  kan en informationsfil i shapeformat laddas hem och matchas mot ortofotona. 

  För senaste informationen om utfall av produktion av ortofoto, se vår webbtjänst Geolex

  Läs mer om Ortofoto 

  GSD-Ortofoto och GSD-Ortofoto25

  Dokumentation

  Tekniskt ramverk och standard 

  Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
  Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle. 
  Vi hänvisar till produktbeskrivningen för GSD-Ortofoto/GSD-Ortofoto25

  Gällande version 1.4.1

    Versionshistorik
   Beställ geodatatjänster Villkor och avgifter
  • Ortofoto Visning Inspire - avvecklad

   Bildex. Ortofoto Visning enligt Inspire


   Geodatatjänsten avvecklades den 5 september 2017.
   Vi hänvisar våra användare till den nya versionen 1.4.1 av geodatatjänsten Ortofoto Visning, som lanserades i maj 2017 och uppfyller kraven från EU-direktivet Inspire.


  • Ortofoto Visning Årsvisa

   Tjänsten ger tillgång till ortofoton (skalriktiga flygbilder) i färg med upplösning 0,5 m/pixel. Ortofotona är uppdelade årsvis efter flygår, med början 2006.

   Aktualitet

   Tjänsten uppdateras årsvis med nya ortofoton.
   Bildexempel ortofoto färg.Uppdateringen sker året efter flygfotoåret.
   För ortofoto från 2010 och framåt redovisas även sömlinjer och flygfototidpunkter för ingående flygbilder i ett separat metadatalager.

   Ladda hem shapefiler

   Vid behov av mer exakt information om flygfototidpunkt  kan en informationsfil i shapeformat laddas hem och matchas mot ortofotona. 

   För senaste informationen om utfall av produktion av ortofoto, se vår webbtjänst Geolex

   Läs mer om Ortofoto 

   GSD-Ortofoto och GSD-Ortofoto25 

   Dokumentation

   Tekniskt ramverk och standard 

   Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
   Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle
   Vi hänvisar till produktbeskrivningen för GSD-Ortofoto/GSD-Ortofoto25 Gällande version 1.4.2
     Versionshistorik
    Beställ geodatatjänster Villkor och avgifter
   • Planer, bestämmelser och rättigheter Visning

    Exempelbild från geodatatjänsten Planer, bestämmelser och rättigheter.

    Tjänsten presenterar information om planer, bestämmelser och rättigheter som redovisas i Fastighetsregistrets allmänna del. Informationen är uppdelad i sju separata skikt;

    • Rättigheter
    • Gränspunktstext, rättigheter
    • Bestämmelser
    • Gränspunktstext, bestämmelser
    • Fastighetsplaner
    • Detaljplaner
    • Ändring av detaljplaner. 

    Översiktlig presentation av de olika informationsskikten

    Aktualitet

    Informationen ajourhålls löpande av statliga och kommunala Lantmäteri-myndigheter, eller av andra myndigheter beroende på informationsslag. Målet är att planer och bestämmelser ska föras in i Fastighetsregistret inom 3 veckor från det att de vunnit laga kraft.

    Dokumentation

    Tekniskt ramverk och standard 

    Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
    Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle. 

    Gällande version 1.1

    Teckenförklaringen beskriver kartans utseende.

    Gällande version 1.1

      Versionshistorik
    Beställ geodatatjänster Villkor och avgifter
   • Topografisk webbkarta Visning

    Bildexempel Topografisk webbkarta Visning.

    Tjänsten ger tillgång till en topografisk webbkarta som är anpassad för skärmvisning. Kartinformationen visas med en harmoniserad kartografi mellan skalorna. Tjänsten innehåller ett skikt med topografisk kartinformation och ett skikt som presenterar den topografiska kartinformationen i en nedtonad variant. Presentation av informationsskikten

    Aktualitet

    Informationen uppdateras med olika intervall beroende på informationsslag och skalnivå.

    • Skalområden upp till 1:20 000 uppdateras minst dygnsvis.
    • Skalområden över 1:20 000 uppdateras minst kvartalsvis.

    Dokumentation

    Tekniskt ramverk och standard 

    Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
    Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

    Gällande version 1.0.3 

    Teckenförklaringen beskriver kartans utseende.

    Gällande version 1.0.3

     

    Versionshistorik

    Beställ geodatatjänster Villkor och avgifter
   • Topografisk webbkarta Visning, cache

    Bildexempel - Topografisk webbkarta Visning.

    Tjänsten ger tillgång till en topografisk webbkarta som är anpassad för skärmvisning. Kartinformationen visas med en harmoniserad kartografi mellan skalorna. Tjänsten är innehållsmässigt mycket lik tjänsten Topografisk webbkarta Visning men har högre prestanda och något sämre aktualitet.

    Aktualitet

    Informationen uppdateras med olika intervall beroende på informationsslag och skalnivå.

    • Skalområden upp till 1:20 000 uppdateras minst dygnsvis.
    • Skalområden över 1:20 000 uppdateras minst kvartalsvis.

    Dokumentation

    Tekniskt ramverk och standard  

    Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
    Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle. 

    Gällande version 1.0.2

    Teckenförklaringen beskriver kartans utseende.

    Gällande version 1.0.2 

     

    Versionshistorik

    Beställ geodatatjänster Villkor och avgifter
   • Topografisk webbkarta Visning, skiktindelad

    Bildexempel Topografisk webbkarta Visning, skiktindelad

    Tjänsten ger tillgång till en topografisk webbkarta som är anpassad för skärmvisning. Kartinformationen är uppdelad i femton informationsslag. Vart och ett av informationsslagen, utom terrängskuggning, finns i två skikt. Ett skikt där informationen presenteras tydligt framträdande och färgsatt och ett där informationen presenteras nedtonad i en gråskala. Varje skikt är en separat bild. Skiktindelningen ger dig frihet att välja vilken information du vill visa i kartbilden. Presentation av informationsskikten

    Aktualitet

    Informationen uppdateras med olika intervall beroende på informationsslag och skalnivå.

    • Skalområden upp till 1:20 000 uppdateras minst dygnsvis.
    • Skalområden över 1:20 000 uppdateras minst kvartalsvis.

    Dokumentation

    Tekniskt ramverk och standard 

    Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
    Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

    Gällande version 1.1.3

    Teckenförklaringen beskriver kartans utseende.

    Gällande version 1.1.3 

     

    Versionshistorik

    Beställ geodatatjänster Villkor och avgifter
   • Topografisk webbkarta Visning, översiktlig (tidigare, CC BY)

    Tjänsten tillhör den information som Lantmäteriet tillhandahåller utan licensavgift som öppna data.

    Tjänsten levererar en bakgrundskarta med hög prestanda vid många samtidiga anrop. Istället för att skapa en ny bild vid varje anrop returnerar tjänsten små förgenererade bilder i fasta skalnivåer. Kartan innehåller ett urval från Lantmäteriets produkter, från Sverigekartan 1:5 miljoner till och med Terrängkartan. 

    Kartinformationen visas med en harmoniserad kartografi mellan skalorna. Informationen i tjänsten är anpassad för att visas i skalor mindre än 1:30 236. Vid inzoomning till större skala än 1:30 236 sker ingen förändring av innehållet utan enbart en uppförstoring av informationen. 

    Här kan du hämta Lantmäteriets öppna geodata

    Aktualitet

    Informationen uppdateras med olika intervall beroende på informationsslag och skalnivå, men minst kvartalsvis.

    Dokumentation

    Tekniskt ramverk och standard 

    Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
    Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

    Gällande version 1.0.1 

    Teckenförklaring - beskriver kartans utseende.

    Gällande version 1.0.1 

     

    Versionshistorik

   Dela den här sidan med andra

   Kartor

   Skriv ut din egen kartbok!

   Zooma, panorera, ladda hem och skriv ut din egen kartbok i skala 1:50 000.

   Läs mer

   Kartor

   Har du upptäckt ett fel i våra kartor?

   Då vill vi gärna få in din synpunkt!

   Skicka synpunkt

   Geolex - metadata

   Enklare att hitta den bild du söker

   Förminskade bilder, så kallade tumnaglar, gör det enklare att hitta flygbilder och ortofoto i GeoLex.

   Se mer i GeoLex

   Beställ geodata

   Vill du beställa geodataprodukter?

   Fastighetsinformation, flyg- och satellitbilder eller geografisk information - direkt från oss eller våra återförsäljare.

   Beställ geodata

   Villkor och avgifter

   Vill du använda våra geodataprodukter?

   Se vad som gäller för olika användningsområden.

   Läs om villkor och avgifter