På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Tjänster enligt Inspire - Visningstjänster för kartor och bilder

Här nedanför kan du läsa om de kartskikt som i dagsläget finns som visningstjänster enligt EU-direktivet Inspire (Infrastructure for spatial Information in Europe).

Tjänsterna finns att se avgiftsfritt på geodata.se (nytt fönster), klicka på Geodataportalen. Där finns även utförligare information om tjänsterna.

Inspires webbplats (nytt fönster)  kan du läsa den genomförandebestämmelse som ligger till grund för våra Inspire-tjänster.

De datamängder som tjänsterna levererar anpassas succesivt till Inspires genomförandebestämmelse för interoperabilitet enligt gällande tidplan för Inspire genomförandet mellan åren 2012 till 2020.

Våra visningstjänster enligt Inspire är:

 • Administrativ indelning Visning Inspire

  Bildexempel Visningstjänsten Administrativ indelning Visning - Inspire

  Visningstjänst enligt EU-direktivet Inspire för temat "Administrative units". Tjänst innehållande administrativa områden för kommuner, län och rike från grunddata anpassat för skalområde 1:10 000 och 1:250 000.

  Administrativa enheter delar upp områden där medlemsstater har och/eller utövar jurisdiktion, på lokal, regional och nationell nivå, åtskilda av administrativa gränser.
  Skikt som återfinns i tjänsten är:

  • Administrativ enhet
  • Administrativ gräns
  • NUTS-region.
   NUTS = Nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nomenclature of Units for Territorial Statistics).

  Underhållsfrekvensen är halvårsvis.
  Kartografin i temat följer Inspire specifikationer.

  Dokumentation

  Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
  Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle. 
    Gällande version 1.0
    Versionshistorik 

   

  Beställ geodatatjänster Villkor och avgifter
  Du kan också se den gratis på www.geodata.se (nytt fönster) klicka på Geodataportalen. Där finns även utförligare information om tjänsten.
 • Adress Visning Inspire

  Bildexempel Adress Visning - Inspire

  Visningstjänst enligt EU-direktivet Inspire för temat Adresser (Addresses).

  Tjänsten innehåller lägesuppgifter för adressplatser anpassat till skalområde 1:10 000.

  Uppdatering av adressuppgifter sker kontinuerligt. Tjänsten laddas med aktuella data halvårsvis.
  Kartografin i temat följer Inspire specifikationer.

  Dokumentation

  Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
  Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle. 
    Gällande version 1.0
    Versionshistorik
  Beställ geodatatjänster Villkor och avgifter
  Du kan också se den gratis på www.geodata.se (nytt fönster) klicka på Geodataportalen. Där finns även utförligare information om tjänsten.
 • Byggnad Visning Inspire

  Bildexempel Byggnad Visning InspireVisningstjänst enligt EU-direktivet Inspire för temat Byggnad  (Building). Tjänsten innehåller byggnadsgeometrier för alla byggnader utom planerade och avregistrerade. Informationen i tjänsten visas i skalområde 1:50 till 1:25 000.
  Tjänsten innehåller ett skikt; Byggnader.

  Byggnadsinformationen ajourhålls kontinuerligt av kommunerna och uppdateringsfrekvensen varierar för de olika kommunerna. Informationen i tjänsten uppdateras varje timme.

  Kartografin i temat följer Inspire specifikationer.

  Dokumentation

  Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
  Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.
    Gällande version 1.0
    Versionshistorik
  Beställ geodatatjänster Villkor och avgifter
  Du kan också se den gratis på www.geodata.se (nytt fönster)- klicka på Geodataportalen. Där finns även utförligare information om tjänsten.
 • Fastighetsområde Visning Inspire

  Bildexempel Visningstjänsten Fastighetsområde Visning Inspire

  Visningstjänst enligt EU-direktivet Inspire för temat Fastighetsområden (Cadastral parcels).

  Tjänst innehållande ytor för fastighet och kommun samt fastighetsbeteckningar från grunddata anpassat till skalområdet 1:10 000.
  Tjänsten är uppdelad i tre skikt:

  • Fastighetsområden
  • Fastighetsindelning
  • Fastighetsgränser.

  Kartografin i temat följer Inspire specifikationer.

  Dokumentation

  Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
  Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle. 
    Gällande version 1.0
    Versionshistorik
  Beställ geodatatjänster Villkor och avgifter
  Du kan också se den gratis på www.geodata.se (nytt fönster)- klicka på Geodataportalen. Där finns även utförligare information om tjänsten.
 • Hydrografi Visning Inspire

  Bildexempel Visningstjänsten Hydrografi Visning - Inspire

  Tjänsten presenterar hydrografisk information enligt EU-direktivet Inspire dataspecifikation för temat Hydrografi, fysiska vatten. Informationen är anpassad för visning i skala 1:10 000. Innehållet i tjänsten är uppdelat i sex separata skikt: 

  • HY.PhysicalWaters.ManMadeObject (Konstgjorda objekt) 
  • HY.PhysicalWaters.HydroPointOfInterest (Hydrografiskt intressanta platser) 
  • HY.Network (Hydrografiskt nätverk) 
  • HY.PhysicalWaters.Wetland (Våtmarker) 
  • HY.PhysicalWaters.LandWaterBoundary (Strandlinjer) 
  • HY.PhysicalWaters.Waterbodies (Vattenförekomster)

  Översiktlig presentation av de olika informationsskikten.

  För att gränsöverskridande avrinningsområden ska bli kompletta redovisas även data från våra grannländer i tjänsterna, i inledningsskedet endast norska data.

  Aktualitet

  Lantmäteriet ajourhåller grunddata från flygbilder med olika intervall, följande det nationella bildförsörjningsprogrammet. 

  Objekt ingående i Nationell Strandlinje (NSL) ajourhålls i samverkan med Sjöfartsverket. 

  Informationen i denna tjänst ajourhålls och uppdateras med nya områden två gånger per år (maj resp. november). Idag finns data över följande områden.

  Samtliga huvudavrinningsområden planeras att finnas tillgängliga i tjänsterna under 2017 - se plan för rikstäckning.

  Dokumentation

  Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
  Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

  Gällande version 1.1

  Teckenförklaring

  Gällande version 1.1 

    Versionshistorik
  Beställ geodatatjänster Villkor och avgifter
  Du kan också se den gratis på www.geodata.se (nytt fönster)- klicka på Geodataportalen. Där finns även utförligare information om tjänsten.
 • Höjd Visning Inspire

  Bildexempel Visningstjänsten Höjd Visning Inspire


  Geodatatjänsten avvecklades 2017-06-01. Vi hänvisar våra användare till geodatatjänsten Höjdmodell Visning, som uppfyller kraven från EU-direktivet Inspire. 


 • Ortnamn Visning - Inspire

  Bildex. Ortnamn Visning enligt Inspire

  Visningstjänst enligt EU-direktivet Inspire för temat Ortnamn (Geographical names).

  Tjänsten omfattar namn på områden, regioner, platser, städer, förorter, tätorter och annan bebyggelse, samt andra geografiska och topografiska företeelser av allmänt och historiskt intresse. Informationen är hämtad ur ortnamnsregistret.

  Kartografin i temat följer Inspire specifikationer.

  Dokumentation

  Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
  Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle. 
    Gällande version 1.0
    Versionshistorik
  Beställ geodatatjänster Villkor och avgifter
  Du kan också se den gratis på www.geodata.se (nytt fönster)- klicka på Geodataportalen. Där finns även utförligare information om tjänsten.
 • Ortofoto Visning Inspire

  Bildex. Ortofoto Visning enligt Inspire


  Geodatatjänsten avvecklas 5 september 2017.
  Vi hänvisar våra användare till den nya versionen 1.4.1 av geodatatjänsten Ortofoto Visning, som lanseras den 9 maj 2017 och uppfyller kraven från EU-direktivet Inspire.


  Visningstjänst enligt EU-direktivet Inspire för temat Ortofoto (Orthoimagery).

  Tjänsten omfattar Ortofoto 0,5, Ortofoto 0,25 samt Ortofoto IR och presenteras även i den skiktindelningen.

  Kartografin i temat följer Inspire specifikationer.

  Dokumentation

  Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
  Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.
    Gällande version 1.1
    Versionshistorik
  Beställ geodatatjänster Villkor och avgifter
  Du kan också se den gratis på www.geodata.se (nytt fönster)- klicka på Geodataportalen. Där finns även utförligare information om tjänsten.

Dela den här sidan med andra

Kartor

Skriv ut din egen kartbok!

Zooma, panorera, ladda hem och skriv ut din egen kartbok i skala 1:50 000.

Läs mer

Geolex - metadata

Enklare att hitta den bild du söker

Förminskade bilder, så kallade tumnaglar, gör det enklare att hitta flygbilder och ortofoto i GeoLex.

Se mer i GeoLex

Beställ geodata

Vill du beställa geodataprodukter?

Fastighetsinformation, flyg- och satellitbilder eller geografisk information - direkt från oss eller våra återförsäljare.

Beställ geodata

Villkor och avgifter

Vill du använda våra geodataprodukter?

Se vad som gäller för olika användningsområden.

Läs om villkor och avgifter

Kartor

Har du upptäckt ett fel i våra kartor?

Vi vill gärna ha in din synpunkt. Fyll i vårt formulär och beskriv vad som är fel.

Anmäl fel i karta