På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Införande av SWEREF 99 och RH 2000

SWEREF 99 och RH 2000 är våra nya officiella referenssystem som nu införs i verksamheten hos alltfler kommuner, myndigheter och andra organisationer.

Enhetliga nationella geodetiska referenssystem medför på sikt minskade kostnader för såväl stat och kommun som övriga producenter och konsumenter av lägesbestämd information.

SWEREF 99 och RH 2000 ersätter de tidigare referenssystemen RT 90 och RH 70. Mer information om såväl nya som äldre referenssystem finns under Referenssystem

Införande av SWEREF 99

Förberedelserna för införandet av SWEREF 99 pågick inom Lantmäteriet under ett antal år innan själva införandet i januari 2007. Insatserna bestod i stor utsträckning av geodetiskt utvecklingsarbete samt utarbetande av kartprojektioner till SWEREF 99. Lantmäteriet har även i ett antal rapporter till regeringen redovisat förutsättningarna för ett nationellt och lokalt införande. Fortfarande pågår det mer operativa arbetet med att införa SWEREF 99. Lantmäteriets stödverksamhet riktar sig främst mot Sveriges kommuner, men även mot myndigheter och andra organisationer.

Införande av RH 2000

Lantmäteriet har nu infört det nya höjdsystemet RH 2000, baserat på resultatet från den så kallade Riksavvägningen vars fältarbeten slutfördes år 2003. Även kring RH 2000 pågår ett operativt arbete att införa systemet såväl i Sveriges kommuner som i myndigheter och andra organisationer.

Status för införandet

På sidan Byte av referenssystem kan införandeläget i kommuner och myndigheter följas.

Sök kartblad eller indexruta

Införande av SWEREF 99 innebär att tidigare system för bladindelningar och bladbeteckningar för de nationella kartserierna - inklusive indexsystemet - också behöver ersättas. De x- och y-koordinater som fanns för punktangivelser i det tidigare systemet har fått andra siffervärden och för att minska risken för förväxlingar har koordinataxlarna dessutom fått nya benämningar. De tidigare axelbenämningarna x och y har ersatts av N (Northing) och E (Easting).

Söktjänsten Kartsök och ortnamn (nytt fönster) kan användas för att ta reda på utbredningen av, och beteckningen på, ett visst kartblad eller indexruta i SWEREF 99-systemet.

Dela den här sidan med andra

Ny geoidmodell

SWEN17_RH2000

Nu kan du ladda ner den nya geoidmodellen SWEN17_RH2000.

Läs mer

Handbok i mät- och kartfrågor

Ny version 2017

De nya dokumenten finns nu tillgängliga för gratis nedladdning.

Aktuella HMK-dokument