På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Ändra uppgifter om din samfällighetsförening

Här finns information om hur du ska göra om du vill ändra vissa uppgifter som rör din samfällighetsförening, och vem du ska kontakta eller skicka uppgifterna till.

 • Hur ändrar man andelstalen i den gemensamhetsanläggning som samfällighetsföreningen förvaltar?

  Andelstalen kan ändras på fyra olika sätt:

  1. Samfällighetsföreningens styrelse har i lantmäteriförrättningen fått befogenheten att ändra andelstal i vissa fall, t.ex. då användningen av en fastighet ändras från fritidsboende till permanentboende
  2. Samfällighetsföreningens styrelse träffar överenskommelse med en fastighetsägare om nytt andelstal. Överenskommelsen ska godkännas av Lantmäteriet
  3. Andelstalen ändras genom en ny anläggningsförrättning
  4. Andelstalen ändras genom att fastighetsindelningen har ändrats

  Blanketter:

  • Ändring av andelstal (24a AL) (pdf) * används av en styrelse som fått behörighet att besluta om ändrade andelstal* för delägarfastighet i samfälligheten. Styrelsens beslut gäller först då Lantmäteriet registrerat nya andelstal.
  • Överenskommelse om ändrat andelstal (43 AL) (pdf) * används för överenskommelse mellan styrelse och fastighetsägare: 
   - när en fastighet ska gå med i en samfällighet 
   - när en fastighet ska lämna en samfällighet
   - när ett andelstal ändras för en fastighet i samfälligheten 

  Överenskommelsen gäller först då den godkänts och registreras av Lantmäteriet.

  Mer information:

  Har du ytterligare frågor så ring vårt Kundcenter på 0771 - 63 63 63. 

  * Registrering av ändrade andelstal enligt 24a § anläggningslagen samt godkännande av överenskommelser av andelstal enligt 43 § anläggningslagen sker hos lantmäterimyndigheten, vilken kan vara statlig eller kommunal. Hos statliga lantmäteriet ska ansökan om dessa typer av åtgärder skickas till
  Lantmäteriet, Fastighetsbildning
  801 82 Gävle

 • Ändring av uppgifter i Samfällighetsföreningsregistret

 • Vilka handlingar ska skickas in vid en styrelseändring eller adressändring?

  Ändras uppgift om föreningens postadress, styrelsesammansättning eller firmatecknare ska ändring med styrelsens försorg genast anmälas för registrering. Anmälan ska innehålla styrelseledamöternas fullständiga namn och adresser. Använd gärna blanketten Anmälan till samfällighetsföreningsregistret (pdf). I dokumentet finns också information om uppdatering av Samfällighetsföreningsregistret.

  Anmälan kan styrkas med stämmoprotokoll, utvisande styrelseval och protokoll från konstituerande styrelsemöte, om sådant hållits.

  Kom ihåg att uppgifterna i Samfällighetsföreningsregistret ska uppdateras efter varje föreningsstämma (årsmöte).

 • Vilka handlingar ska skickas in vid stadgeändring?

  Beslut om stadgeändring ska genom styrelsens försorg genast anmälas för registrering. Vid anmälan skall fogas två bestyrkta kopior av protokoll över beslutet. Beslutet får ej tillämpas innan registrering skett.

  När beslut avser ändring av enskilda paragrafer sker registrering av protokollet över beslutet enligt 52 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Om beslutet avser ändring av samtliga paragrafer ska även nya stadgar skickas in).

  Avgiften behöver sättas in på Lantmäteriets bankgiro 805-7028 innan vi kan registrera en stadgeändring. Information om avgiften finns på sidan Avgifter för registrering i Samfällighetsföreningsregistret

 • Vad kostar det?

  Du hittar alla avgifter för registerändringar här:

  Avgifter för registrering i Samfällighetsföreningsregistret

 • Var hittar jag blanketten "Ändringsanmälan"?

  Blanketten hittar du i menyn till vänster under rubriken Blanketter och broschyrer för samfällighetsföreningar, eller genom att klicka här:

  Anmälan till samfällighetsföreningsregistret (pdf) 

 • Tar ni emot ändringsanmälan både via e-post och vanlig post?

  Ja, men bara när det gäller ändring av styrelsens sammansättning, adressändring eller ändring i rätten att teckna firma kan du skicka anmälan via e-post till sfr@lm.se

  Anmälan om stadgeändring ska skickas in via vanlig post, eftersom två bestyrkta kopior över stämmobeslut över stadgeändring och eventuellt kopior av omskrivna stadgar ska bifogas anmälan.

  Du kan skicka anmälan via post till:

  Lantmäteriet - Samfällighetsföreningsregistret
  Box 490
  761 24 Norrtälje

 • Hur gör jag om jag har skyddad identitet?

  Du måste meddela samfällighetsföreningsregistret om detta. I annat fall finns risk att namn och kontaktuppgifter blir offentliga.

Dela den här sidan med andra

Öppna data

Ladda ner historiska ortofoton gratis

Nu släpper vi ett rikstäckande lager av historiska ortofoton som öppna data.

Ladda ner bilderna

Spridningstillstånd

Ska du filma eller fotografera från drönare?

Tänk på att du fortfarande behöver spridningstillstånd för att sprida bilder och filmer tagna från luften.

Läs mer och ansök

Kartor

Skriv ut din egen kartbok!

Zooma, panorera, ladda hem och skriv ut din egen kartbok i skala 1:50 000.

Läs mer

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Är det fortfarande aktuellt?
Då kan inskrivningen behöva förnyas senast 2018. Officialservitut berörs ej.

Läs mer

Digitalt först

Smartare samhällsbyggnadsprocess

Se resultatet från Society hack i Almedalen där deltagarna tog sig an utmaningar kring Digitalt först.

Lantmäteriet i Almedalen 2017