På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Vi hjälper dig med gränser och oklarheter kring din fastighet.

Oklarheter kring fastighet

Finns det oklarheter kring gränser, ägare eller rättigheter? Vi kan hjälpa till med att lösa olika frågor rörande fastigheter.

Är du osäker på var en gräns går, var ett servitut finns eller vad det egentligen gäller? Då kan vi hjälpa dig genom att göra en fastighetsbestämning.  

Om ägarförhållandena är oklara kan vi göra en äganderättsutredning.  

Vi kan hjälpa dig att märka ut försvunna gränsmarkeringar eller komplettera med markeringar på marken på nya ställen i gränsens sträckning. Då gör vi en särskild gränsutmärkning. Om gränserna på marken är otydliga så kan det behöva göras en gränsutvisning för att reda ut förhållandena.  

Det förekommer också att fastigheter delats på egen hand genom så kallad privat jorddelning. Sämjedelning gjord före den 1 juli 1962, arealöverlåtelser gjorda före år 1969 samt sämjeägoutbyten och andelsöverlåtelser gjorda före år 1972 kan genom en legalisering ges rättslig verkan. 

Kommuner och myndigheter kan, mot uppdragstaxa, beställa utredningar kring fastigheter, samfälligheter, rättigheter, vatten och fiske m.m. Denna typ av utredning benämner vi fastighetsutredning. Utredningen kompletterar uppgifterna i fastighetsregistret och registerkartan, eftersom dessa inte är kompletta i alla delar. För att producera fullödiga fastighetsförteckningar och grundkartor till detaljplan är fastighetsutredning ofta ett viktigt/nödvändigt  moment.

Beställningen görs med hjälp av blanketten Beställning av utredning (pdf)Exempel på hur en beställning kan se ut (pdf).

Dela den här sidan med andra

Ändra ägare

Vill du köpa, sälja eller ge bort en fastighet?

Alla överlåtelser av fastigheter ska registreras genom ansökan om lagfart.

Gå till Ändra ägare

Samfälligheter

Vill du veta mer om samfällighetsföreningar?

Här kan du som är medlem i en samfällighetsförening läsa mer om gemensamt ägande och hur vi kan hjälpa till.

Gå till Samfälligheter

Handledningar och information

Handledning Ansökan i inskrivningsärende uppdaterad

Nu finns en ny version av handledning Ansökan i inskrivningsärende, med bland annat information om e-ansökan

Till Handledningar och information