På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Frågor och svar om förnyelselagen

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om förnyelselagen.

Förnyelselagen omfattar endast avtalsservitut, nyttjanderätt och avkomsträtt beviljade före 1 juli 1968. Om du inte vet om inskrivningen är ett official- eller avtalsservitut så är du välkommen att kontakta vårt Kundcenter, som kan kolla det åt dig. Du kan också använda vår e-tjänst Min fastighet. Där kan du själv se vilka servitut som finns inskrivet på din fastighet.

Läs mer om förnyelselagen.

 • Hur vet man att man har en inskrivning hos er?

  Det framgår av fastighetsregistret. Avtalsservitut (till förmån för en fastighet) kan man se på vår webb under rubriken ”Min fastighet”. Nyttjanderätter (till förmån för en person) kan man bara se på belastad fastighet (ofta grannfastigheten).

 • Hur vet jag skillnaden mellan ett officialservitut och ett avtalsservitut?

  Det finns två typer av servitut: avtalsservitut och officialservitut. Det är endast avtalsservituten som kan behöva förnyas. Officialservituten fortsätter att gälla och ska därför inte förnyas.

  Om du inte vet om inskrivningen är ett official- eller avtalsservitut så är du välkommen att kontakta vårt kundcenter, som kan kolla det åt dig. Du kan också använda vår e-tjänst Min fastighet. Tjänsten ger dig med e-legitimation möjlighet att se uppgifter om din egen fastighet. 

  Avtalsservitut

  Ett avtalsservitut avtalas mellan fastigheternas ägare och blir officiellt om det skrivs in i fastighetsregistret. Då kan parterna garantera att servitutet gäller även mot en ny ägare till den fastighet som har last/belastas (tjänande fastighet). Inskrivning sker genom en skriftlig ansökan till Fastighetsinskrivningen på Lantmäteriet.

  Officialservitut

  Officialservitut bildas genom beslut i en lantmäteriförrättning och registreras i fastighetsregistret av lantmäterimyndigheten. Dessa servitut kallas ofta lantmäteriservitut. I vissa fall kan officialservitut också bildas genom domstolsbeslut.

 • Hur vet man att man har en inskrivning som inte gäller?

  Inskrivningen har ingen betydelse om avtalet har upphört. Nyttjanderätter gäller normalt som längst femtio år. Servitut gäller för all framtid om inte annat föreskrivits i avtalet. Har inskrivningen skett före 1 juli 1968 måste den förnyas för att få stå kvar efter utgången av 2018.

 • Vad händer om man glömmer att förnya sin inskrivning?

  Om avtalet fortfarande gäller kan man begära att det skrivs in på nytt. En prövning sker då om avtalet är giltigt.

 • Varför tas de gamla inskrivningarna bort?

  Borttagande av gamla och felaktiga inskrivningar spar både tid och pengar. När inskrivningar, som inte längre gäller, tas bort minskar kostnaderna vid till exempel lantmäteriförrättningar. Rättighetsinnehavarna får bättre kontroll på sina rättigheter och slipper frågor rörande felaktiga inskrivningar. Vid köp och försäljning av fastigheter väcks många frågor i onödan på grund av detta vilket kan leda till kostnader. Vi får ett mer tillförlitligt fastighetsregister och samhällsnyttan ökar.  

 • Kan verkligen Lantmäteriet ta bort avtal utan att först fråga den som berörs? Är detta lagligt?

  Genom ny lagstiftning är detta nu möjligt. Det är bara inskrivningen som tas bort, avtalet kan fortfarande gälla.

 • Jag ska göra en ansökan om förnyelse av inskrivning. Behöver jag ha samtycke från den som äger fastigheten där jag har min nyttjanderätt?

  Nej, du behöver inte ha samtycke.

 • Vad krävs för att jag ska kunna göra en förnyelse om inskrivning? Ska jag skicka in några intyg, avtal, etc?

  Det enda som krävs är att man anger vilken inskrivning det är fråga om (aktnummer/dagboksnummer) och beteckningen på den fastighet där rättigheten är inskriven.

  Fastighetsbeteckning ska anges med kommunnamn, traktnamn och nummer för block och enhet, till exempel Gävle Torp 1:1.

  Inga avtal eller intyg ska lämnas in.

 • Om jag har förstått saken rätt så behöver ett borttagande av en inskrivning inte innebära att själva rättigheten försvinner. Korrekt? Så vad har då inskrivningen för betydelse?

  Det är korrekt. Rättigheten kan fortfarande gälla. En inskrivning skyddar rättighetshavaren om den belastade fastigheten överlåts eller blir inblandad i en lantmäteriförrättning. Det kan också ge ett visst skydd vid andra åtgärder som berör marken till exempel planläggning, byggande av nya vägar, med mera.

 • Vid förnyelse av inskrivning: hur kollar Lantmäteriet att den bakomliggande rättigheten verkligen gäller?

  Ingen kontroll sker av att rättigheten verkligen gäller. Inskrivningen förnyas om begäran innehåller nödvändiga uppgifter.

 • Jag tror jag har en gammal nyttjanderätt: att gå över grannens tomt till badviken, men hittar inte själva avtalet och vet inte hur länge det gäller. Kan ni hjälpa mig?

  Fråga din granne, hon kan se i vår tjänst Min fastighet om det finns något inskrivet. Inskrivningsakter äldre än juni 2008 kan beställas hos Landsarkivet i Härnösand: http://riksarkivet.se/handla-bestall (nytt fönster)

  eller direkt till http://riksarkivet.se/inskrivningshandlingar (nytt fönster).

  Om det inte finns inskrivet kan vi tyvärr inte hjälpa till.

 • Jag har ett gammalt servitut men har glömt hur gammalt det är och vet inte om det behöver förnyas. Vad gör jag?

  Kontrollera i tjänsten Min fastighet om det finns inskrivet. Om inskrivningen är gjord före 1 juli 1968 måste du göra en begäran om förnyelse.

 • Mitt avtal om nyttjanderätt är borta, kan ni ta fram inskrivningen om detta så att jag kan visa min granne och försöka förlänga avtalet.

  Vi behöver veta vad grannfastigheten har för fastighetsbeteckning. Du kan sedan få de uppgifter som krävs för att beställa en kopia på avtalet. Grannen kan själv se i tjänsten Min fastighet om det finns inskrivet.

 • Jag har ett servitut äldre än 1968 och vill förnya inskrivningen.

  Är det ett officialservitut (kallas ofta ”Lantmäteriservitut”) eller ett avtalsservitut? Om officialservitut, så behöver det inte förnyas.

  Hur vet jag det?

  Det framgår av fastighetsregistret om det är en officialrättighet. Annars kanske du själv vet om det är ett beslut som fattats vid en lantmäteriförrättning.

 • Jag har ett avtalsservitut och undrar om det finns inskrivet hos er?

  Vi behöver veta fastighetsbeteckningen för att kunna se det. Du kan själv gå in på vår webb och använda tjänsten Min fastighet för att kolla.

 • Jag har en nyttjanderätt från 1965 och vill förnya inskrivningen.

  Förmodligen gäller avtalet inte längre (normalt max femtio år) Då lönar det sig inte att begära förnyelse eftersom inskrivningen inte har något bakomliggande gällande avtal. Försök skriva en förlängning eller nytt avtal och ansök om nyinskrivning istället.

 • Är det inte en motsättning att kräva förnyelse av en inskrivning vars rättighet gäller på obegränsad tid (servitut)?

  Det kan man kanske tycka, men lagstiftaren har ansett att det är motiverat för att höja kvaliteten på de uppgifter som redovisas i registret. En förnyelse kommer inte heller att kosta något.

 • Vad är definitionen av en giltig nyttjanderätt/ogiltig nyttjanderätt?

  Avtalet kan innehålla en tidsgräns. Om ingen tidsgräns finns angiven gäller normalt högst femtio år. Om man gjort en förlängning måste denna skrivas in som ett nytt avtal (OBS!  för vissa arrenden gäller särskilda regler om automatisk förlängning).

 • Blir det inte en rättsförsvagning av rättigheten om inskrivningen försvinner – det vill säga om man glömmer bort att förnya inskrivningen?

  Jo, det är viktigt att förnya inskrivningen. Om den belastade fastigheten säljs kan ny ägare hävda ”god tro” om säljaren glömmer att upplysa om rättigheten. Är rättigheten inskriven får alltid köparen anses informerad.

 • Vad gör Lantmäteriet när en ansökan om förnyelse av inskrivning inkommer? En prövning av upplåtelsen?

  Ingen prövning av avtalets giltighet görs.

 • Jag och min syster ska sälja det fritidshus som mor och far köpte på Västkusten. Varken min syster eller jag har bebott fastigheten. Nu visar det sig att närmaste granne anser att han har nyttjanderätt på brunnen.

  Han saknar avtal, säger att detta gjordes muntligen för länge sedan, och ska nu förnya inskrivningen av detta. Kan detta stämma?

  Bara skriftliga avtal kan inskrivas. Det kan således inte finnas någon inskrivning att förnya i detta fall.

Dela den här sidan med andra

Öppna data

Ladda ner historiska ortofoton gratis

Nu släpper vi ett rikstäckande lager av historiska ortofoton som öppna data.

Ladda ner bilderna

Spridningstillstånd

Ska du filma eller fotografera från drönare?

Tänk på att du fortfarande behöver spridningstillstånd för att sprida bilder och filmer tagna från luften.

Läs mer och ansök

Kartor

Skriv ut din egen kartbok!

Zooma, panorera, ladda hem och skriv ut din egen kartbok i skala 1:50 000.

Läs mer

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Är det fortfarande aktuellt?
Då kan inskrivningen behöva förnyas senast 2018. Officialservitut berörs ej.

Läs mer

Digitalt först

Smartare samhällsbyggnadsprocess

Se resultatet från Society hack i Almedalen där deltagarna tog sig an utmaningar kring Digitalt först.

Lantmäteriet i Almedalen 2017