På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Land Survey Board archive - LMS

The LMS archive contains material from 1628 and well into the 1900s. Here you can find street maps, county maps, general maps, parish maps, city maps, geometric land registers and renovations, hand-drawn copies of Lantmäteriet’s land reform maps and other cadastral materials. The maps are drawn to a scale of 1:5 000 and smaller.

 • Geometriska jordeböcker

  De geometriska jordeböckerna (1630-1650) innehåller de äldsta storskaliga kartorna vi har i vårt land. En huvuduppgift för Lantmäteriet efter bildandet 1628 var kartläggning av byar och hemman och deras ägor. Det var framförallt krono- och skattehemman som var intressanta. Geometriska jordeböcker

 • Skifteskartor (1750 - 1927)

  Här återfinner du material som under cirka 350 år samlats i Lantmäteristyrelsens kartarkiv. Här finns bl a storskiftes- och laga skifteskartor. Skifteskartor (1750 - 1927)

 • Läns- och landskapskartor (1745-1843)

  En mängd geografiska kartor över socknar, härader, landskap och län hade under 1600-talets livliga kartografiska verksamhet kommit in till lantmäterikontoret. Läns- och landskapskartor (1745-1843)

 • Sockenkartor (1845 - 1859)

  I Lantmäteristyrelsens kartarkiv finns det en mängd sockenkartor från skilda tidsperioder. Det är framförallt två perioder som utmärker sig. Den första perioden sträcker sig från slutet av 1600-talet till de första decennierna på 1700-talet. Den andra perioden, som vi har valt att publicera, löper från 1845 till 1859 då ett enhetligt sockenmaterial växte fram i ett Sockenkarteverk inom Lantmäteristyrelsen. Sockenkartor (1845 - 1859)

 • Stadskartor (1630-tal - 1974)

  Uppmätningen av städerna påbörjades redan under tidigt 1600-tal. Mätningarna gällde både nya stadsanläggningar och omreglering av de gamla städerna. Karteringen av städerna intensifierades under vissa perioder ofta i anslutning till olika förordningar som t.ex. brandförsäkringar och stadsplaneläggning. Stadskartor (1630-tal - 1974)

 • Vägkartor (1731 - 1742)

  Redan i 1643 års instruktion för den geografiska kartläggningen var vägar en viktig detalj. För samfärdsel och postgång liksom för militära behov var det angeläget att veta vägarnas sträckning och längd, liksom placeringen av skjutshåll och gästgiverier. Vägkartor (1731 - 1742)

Share this page with others

Maps

Grandma’s Grandad’s Grandad

Our historical maps go back nearly 400 years! Discover our map treasure for free.

Historical maps

Your future with us!

Work for us

Job opportunities such as accountants, lawyers, system developers, engineers, communicators and of course Land Surveyors.

Your future with us