På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Villkor och avgifter

Villkoren och avgifterna för att använda våra geodata (kartor, bilder och fastighetsinformation) skiljer sig beroende på hur du vill använda dem.

Läs mer om avgifterna i Avgifter och leveransinformation för geodata (pdf).

Räkna ut avgifter för rasterdatatransaktioner i visningstjänst (xls) med hjälp av denna "beräkningssnurra". Motsvarande information finns under rubriken Transaktionsbaserade avgifter för rasterdata i visningstjänst i dokumentet ovan.

Förutom avgiftsdokumentet ovan, finns också hjälp att räkna ut rabatt för Fastighetsuttag och Fastighetsprisuttag enligt rabattrappan. 
Använd xls-dokumentet Rabattrappa 

Vilken användningskategori tillhör du?

Välj den användningskategori som passar dig i listan här nedanför för att läsa mer om de villkor och avgifter som gäller för just ditt användningsområde.

I vissa fall kan din verksamhet ingå i fler än en av användningskategorierna. Om du inte kan avgöra vilken kategori din verksamhet hör till så är du välkommen att kontakta vår geodatasupport för att få rådgivning.

 • Jag vill vidareförädla och sprida geodata till andra (kommersiell vidareförädling)

  Den här användningskategorin gäller om du vill utveckla produkter eller tjänster där geodata ingår för försäljning till andra användare.

  Om du vill bli återförsäljare av geodata behöver du teckna ett särskilt vidareförädlaravtal med oss.

  Läs mer om hur du gör för att bli återförsäljare

  Det kan räcka med vårt medgivande

  I vissa fall räcker det med ett medgivande från oss för att du ska få använda våra kartor och bilder. I regel är det fall där nyttjandet klart anges, till exempel nyttjande av en kartbild i en bok som trycks i en angiven upplaga och där Lantmäteriet bedömer att det räcker med vårt medgivande.

  Ansök om medgivande 

 • Jag vill använda geodata i min kommersiella verksamhet (kommersiell slutanvändning)

  Den här användningskategorin gäller om du vill använda geodata som internt verksamhetsstöd och/eller planeringsunderlag i din eller ditt företags kommersiella verksamhet.

  Du får använda geodata för att illustrera din eller ditt företags egen information i broschyrer och på Internet, till exempel för att visa var företaget har sin verksamhet. Geodata tillhandahållna från Lantmäteriet får inte göras tillgängliga på annat sätt än ovan för externa användare, vare sig i bearbetad eller obearbetad form.

  Avgifterna för rätten att nyttja grunddataprodukter bestäms med ledning av Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande landskaps- och fastighetsinformation. Föreskrifterna kungörs i Lantmäteriets författningssamling, LMFS

  Avtals- och leveransvillkor

  Definitioner (pdf) Begrepp som kan förekomma i avtal med vidareförädlare och användare. 

  Förbindelse uppdragstagare (dotx)

  Vill du göra en beställning?

  Läs mer under rubriken Så beställer du geodata.

 • Jag vill använda geodata för personligt eller ideellt bruk (icke kommersiell användning)

  Den här användningskategorin gäller om du vill använda geodata för något av följande ändamål.

  Personligt bruk - Du kan till exempel använda geodata i din egen GPS eller för att illustrera din personliga blogg på Internet. Med personlig blogg menas sådan som inte är inkomstbringande för den som bloggar. Du får inte tillgängliggöra data på annat sätt än ovan utanför din närmaste familjekrets, vare sig gratis eller mot betalning.

  Ideellt bruk - Din ideella förenings interna verksamhet. Föreningen kan vara idrotts-, nykterhets-, hembygds-, politiska-, religiösa-, släktforskarförening eller liknade.  Föreningen måste vara en registrerad juridisk person.

  Du får använda geodata för att illustrera din förenings egen information i broschyrer och på Internet, till exempel för att visa var föreningen har sina lokaler. Geodata tillhandahållna från Lantmäteriet får inte göras tillgängliga på annat sätt än ovan för externa användare, vare sig i bearbetad eller obearbetad form. 

  Avgifterna för rätten att nyttja grunddataprodukter bestäms med ledning av Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande landskaps- och fastighetsinformation. Föreskrifterna kungörs i Lantmäteriets författningssamling, LMFS

  Avtals- och leveransvillkor

  Definitioner (pdf) Begrepp som kan förekomma i avtal med vidareförädlare och användare.

  Samtycke till personuppgiftsbehandling (pdf)

  Förbindelse uppdragstagare (dotx)

  Vill du göra en beställning?

  Läs mer under rubriken Så beställer du geodata.

 • Jag vill använda geodata i offentlig verksamhet (offentlig användning)

  Den här användningskategorin gäller dig som arbetar i en myndighet, kommun eller annan organisation som utför offentliga uppgifter enligt lag eller annan instruktion.

  Du får använda geodata för att illustrera din offentliga organisations egen information i broschyrer och på Internet, till exempel för att visa var organisationen har sina lokaler. Geodata tillhandahållna från Lantmäteriet får inte göras tillgängliga för tredje man utöver vad som anges i licensen. 

  I vissa fall kan en offentlig organisation bedriva kommersiell verksamhet. Om du vill använda geodata i den kommersiella verksamheten behöver du även teckna ett avtal för kommersiell slutanvändning.

  Avgifterna för rätten att nyttja grunddataprodukter bestäms med ledning av Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande landskaps- och fastighetsinformation. Föreskrifterna kungörs i Lantmäteriets författningssamling, LMFS.

  Statliga myndigheter får tillgång till fastighetsinformation och viss geografisk information avgiftsfritt, för användning inom det offentliga uppdraget.
  De geodata som berörs är information från fastighetsregistret samt viss geografisk information, se produktförteckning. Dessa geodata får användas i enlighet med licensvillkoren för offentlig användning, se nedan. Undantagna från avgiftsfriheten är de statliga affärsverken.

  Avtals- och leveransvillkor

  Definitioner (pdf) Begrepp som kan förekomma i avtal med vidareförädlare och användare.

  Förbindelse uppdragstagare (dotx)

  Vill du göra en beställning?

  Läs mer under rubriken Så beställer du geodata.

  Geodatasamverkan

  Myndigheter, kommuner och organisationer som har offentliga uppgifter har möjlighet att teckna användaravtal för geodatasamverkan. Genom geodatasamverkan får du mot en fast årlig avgift tillgång till många myndigheters geodata för att fullgöra ditt offentliga åtagande.

  Vill du veta mer om geodatasamverkan? Gå in på www.geodata.se (nytt fönster)

  Här kan du se vilka organisationer som har tecknat användaravtal för geodatasamverkan.
  Läs mer om vad som gäller när du har användaravtal för geodatasamverkan och vill beställa geodata från Lantmäteriet

 • Jag vill använda geodataprodukter för forskning, utbildning och kulturverksamhet

  Den här användningskategorin gäller om du undervisar, forskar eller studerar vid grundskola, högskola eller universitet eller om du arbetar inom kulturområdet och vill använda geodataprodukter i din verksamhet.

  FUK-avtal

  Lantmäteriet, Statistiska Centralbyrån (SCB), Sjöfartsverket och Sveriges geologiska undersökning (SGU) tillhandahåller geodata avgiftsfritt  för användning inom utbildning, forskning och kulturverksamhet. För att få åtkomst till denna geodata behöver man teckna ett licensavtal. 
  Information om vilka verksamheter som täcks inom FUK och licensavtal hittar du på Geodata.se (nytt fönster)

  Avgiftsfria geodataprodukter för forskning, utbildning och kulturverksamhet

  Publicering av Lantmäteriets data får göras enligt slutkundsvillkoren, märk kartan eller bilden med ©Lantmäteriet, inget medgivande behövs.

  Läs också om Lantmäteriets Öppna data - som är fritt tillgängliga för alla, och får användas utan begränsande villkor.

  Avtals- och leveransvillkor

  Definitioner (pdf) Begrepp som kan förekomma i avtal med vidareförädlare och användare.

  Samtycke till personuppgiftsbehandling (pdf)

  Förbindelse uppdragstagare (dotx)

  Vill du göra en beställning? Läs mer under rubriken Beställ geodata

Share this page with others

Maps

Grandma’s Grandad’s Grandad

Our historical maps go back nearly 400 years! Discover our map treasure for free.

Historical maps

Your future with us!

Work for us

Job opportunities such as accountants, lawyers, system developers, engineers, communicators and of course Land Surveyors.

Your future with us

Kartor

Skriv ut din egen kartbok!

Zooma, panorera, ladda hem och skriv ut din egen kartbok i skala 1:50 000.

Läs mer

Geolex - metadata

Enklare att hitta den bild du söker

Förminskade bilder, så kallade tumnaglar, gör det enklare att hitta flygbilder och ortofoto i GeoLex.

Se mer i GeoLex

Beställ geodata

Vill du beställa geodataprodukter?

Fastighetsinformation, flyg- och satellitbilder eller geografisk information - direkt från oss eller våra återförsäljare.

Beställ geodata

Villkor och avgifter

Vill du använda våra geodataprodukter?

Se vad som gäller för olika användningsområden.

Läs om villkor och avgifter

Kartor

Har du upptäckt ett fel i våra kartor?

Vi vill gärna ha in din synpunkt. Fyll i vårt formulär och beskriv vad som är fel.

Anmäl fel i karta