På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 
[03.05.2018]

Lantmäteriet rivstartar nytt uppdrag med djupdykning kring nationellt planregister

Vilka är nyttorna med ett nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner? Och vilka förmågor och funktioner är viktiga att ta med som krav i det arbetet?
Det var två av frågorna som diskuterades under den workshop som Lantmäteriet arrangerade som ett första steg i det fortsatta arbetet med Digitalt först – för en smartare samhällsbyggnadsprocess.

Frågan om ett nationellt tillgängliggörande av detaljplaner är högaktuell i och med att Lantmäteriet bara för ett par veckor fick ett nytt regeringsuppdrag. Där handlar en del av uppdraget nämligen om att lämna ett förslag om just detta.

Workshopen hölls även för att knyta ihop det arbete som redan gjorts inom Digitalt först med det nya uppdraget. I den rapport som Lantmäteriet lämnade till regeringen i januari i år konstateras att det främsta hindret för en digital samhällsbyggnadsprocess är att informationsförsörjningen är splittrad och i stora delar analog.

"Samarbete och samverkan är nyckeln"

En nationell plattform för tillgång till relevanta geodata var ett av förslagen i rapporten och lösningar för en sådan plattform är ytterligare ett område som Lantmäteriet ska titta på i det nya uppdraget.

- I vår målbild så förhåller vi oss i ett första läge till dagens process som den ser ut, och fokuserar på att vi behöver kunna dela data och göra den tillgänglig för att på riktigt kunna gå in den digitala transformationen. Samverkan och samarbete är nyckeln för att få det att lyckas, säger Malin Klintborg som samordnar Lantmäteriets arbete med regeringsuppdragen inom Digitalt först-området.

Nyttan med ett nationellt planregister


Malin Klintborg från Lantmäteriet knöt ihop det
arbete som gjorts hittills under Digitalt först med
det arbete som startar nu.

I det nya regeringsuppdraget ingår att även lämna förslag på hur ett nationellt tillgängliggörande av detaljplaner kan utformas. Under workshopen diskuterades bland annat behoven och nyttorna med ett sådant planregister och vilka krav på förmågor som bör ställas.

Bland deltagarna fanns representanter från bland annat kommuner, myndigheter, systemleverantörer och andra aktörer inom samhällsbyggnadsområdet som lyfte fram olika aspekter på ett nationellt planregister.
Ur ett medborgarperspektiv så ökar möjligheten att se vad som rör en viss fastighet genom ett digitalt tillgängligt planregister. Med en bättre visualisering så ökar också möjligheterna till medborgardialog.

Enklare att hitta byggbara områden

Att det skulle bli enklare att samordna stora projekt, exempelvis infrastruktursatsningar, över kommungränser genom att kunna ta del av information sömlöst var något som flera deltagare lyfte fram. Med ett nationellt planregister skulle det också bli enklare att se vilka byggbara områden som finns över landet.

- Särskilt för små och mellanstora byggföretag vore det en enorm fördel att kunna sitta i andra delar av landet och få avsättning för sina produkter. Och då är nationella digitala detaljplaner en förutsättning, menade en deltagare.

Användarvänlighet, tillgänglighet och sökbarhet är inte helt oväntat de krav som lyfts fram på ett nationellt planregister, även specifika behov av tillgång till information i eller kopplat till detaljplanerna lyftes fram. Synpunkterna kommer nu att tas vidare i Lantmäteriets arbete om hur ett nationellt tillgängliggörande av detaljplaner kan utformas.

I samband med det nya regeringsuppdraget ska även behovet av en utökad redovisning av byggnadsinformation utredas. Uppdraget ska slutredovisas 26 april 2019.

Se bildspelet som visades under workshopen
Ta även del av sammanställningen från dagen

Se filmen från workshopen!

Hör röster från ett par av deltagarna som ger sin syn på nyttan med ett nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner!

Share this page with others

Maps

Grandma’s Grandad’s Grandad

Our historical maps go back nearly 400 years! Discover our map treasure for free.

Historical maps

Your future with us!

Work for us

Job opportunities such as accountants, lawyers, system developers, engineers, communicators and of course Land Surveyors.

Your future with us

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Vi tänker städa Fastighetsregistret. Begär förnyelse om du vill ha kvar ditt gamla servitut.

Läs mer

DRK-avtal

Träffar om nya DRK-avtal

Lantmäteriet bjuder in kommunföreträdare till informationsmöten om nya avtalen kring digital registerkarta.

Läs mer om var du träffar oss

Samfälligheter

Årsmöte i din samfällighetsförening?

Har ni ändrat styrelsemedlemmar eller fastställt nya stadgar? Ändringar i föreningen ska anmälas till oss.

Läs mer

Taxeringsuppgifter

Dags att deklarera?

Har du sålt en fastighet under 2017? Så här tar du reda på fastighetens ingångsvärde.

Läs mer

Planera i samverkan - spara resurser

Redovisa era planer för Flygfoto och laserskanning

Kommuner och övriga organisationer - Varför dubbeljobba om vi kan samarbeta?

Läs mer om tjänsten där ni kan bidra.