På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Vilka är svaren?

Vilka är svaren?

Vill du jobba på l4n7mät3r137? Knäck koden – och få ett rejält försprång.

Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Det ställer krav på riktigt bra IT-lösningar, och det är därför som vi söker dig.

Just nu söker vi kreativa personer till vår it-avdelning – och snart kommer vi att behöva ännu fler.

Kan du lösa uppgiften?

Ett av våra team vill ge dig några tips på saker du kan ta med i din ansökan, för att imponera lite extra på oss. För att inte vem som helst ska kunna ta del av tipsen behöver du först lösa en superkrypteringsalgoritm.

Så krypterade vi meddelandet

Vi gick från vänster till höger i vårt okrypterade meddelande. För varje tecken tog vi dess ASCII-värde och adderade med nästa teckens ASCII-värde. Dessa summor stoppade vi in i listan som du ser nedan. Det sista tecknet visste vi inte vad vi skulle göra med, så det tecknets oförändrade ASCII-värde ligger sist i listan.

Lycka till!

[173,207,138,137,208,204,211,143,65,118,191,137,134,348,360,229,231,227,211,132,129,213,232,148,132,201,217,
148,137,215,226,217,133,147,222,224,225,216,209,133,150,215,211,211,129,142,339,332,217,211,129,144,226,225,
209,206,209,210,141,134,348,360,146,132,205,208,136,65,118,191,137,140,219,229,215,197,201,133,138,223,149,
129,213,232,148,135,204,133,142,339,332,217,211,129,147,224,338,261,148,221,217,227,147,148,221,213,216,140,
132,205,215,142,129,207,225,361,353,204,207,156,78,100,169,217,148,134,348,360,229,231,213,129,150,223,137,
148,237,220,206,208,215,146,132,217,149,147,222,204,129,135,349,360,211,129,260,342,146,129,213,232,148,136,
332,336,223,212,129,148,221,213,216,140,148,217,198,206,141,81,102,105,101,81,137,137,132,205,215,142,129,
207,225,361,353,204,207,154,76,132,329,261,130,206,213,219,146,150,223,137,135,211,205,197,197,130,65,118,
183,197,132,147,343,331,218,147,143,220,141,133,217,232,148,148,221,217,227,147,148,221,213,216,171,95,100,
297,261,130,206,213,219,146,150,223,137,146,219,212,223,221,208,219,148,137,214,221,223,221,211,215,211,197,
201,147,78,115,194,220,141,134,348,360,228,211,129,135,332,339,213,204,211,142,136,201,211,146,150,223,137,
139,221,235,233,228,217,215,211,213,148,141,210,201,200,201,209,205,207,210,201,217,148,141,210,201,132,150,
347,343,146,147,232,229,213,215,221,221,235,233,228,217,215,219,215,213,218,212,205,211,214,225,219,221,225,
153,76,141,210,211,142,132,201,211,142,150,219,217,148,132,217,149,138,223,149,146,215,201,197,207,142,136,
221,231,146,132,201,211,142,134,219,227,213,204,215,211,211,146,147,344,261,132,201,217,148,136,332,342,146,
147,222,204,129,137,215,226,217,133,150,215,211,211,129,142,339,332,217,211,129,144,226,225,209,206,209,210,
155,78,101,179,142,140,213,221,217,211,142,132,201,217,213,205,214,138,130,195,211,211,143,92,92,78,110,307,
332,214,221,142,146,343,336,204,197,201,133,147,223,205,211,232,215,129,130,209,225,230,148,132,201,217,148,
147,220,220,231,213,129,148,213,205,209,217,160,76,141,210,211,142,132,201,217,148,134,207,225,217,211,146,
132,217,149,260,338,210,329,262,65,108,197,220,206,204,129,148,221,213,216,140,278,356,225,222,204,211,146,
148,217,198,206,141,81,102,105,101,82,65,123,140,106,106,93,93,100,106,99,93,101,107,99,94,99,99,94,93,99,
107,101,93,100,107,100,94,100,101,95,93,101,109,101,93,99,107,101,94,99,100,95,94,101,101,94,93,101,108,100,
93,100,101,94,94,99,104,99,93,101,109,101,93,101,107,99,94,100,100,94,94,100,102,96,94,100,103,97,94,99,103,
98,94,98,105,101,93,100,102,95,93,100,103,96,94,98,103,99,94,100,103,97,94,99,104,99,93,99,107,101,93,100,
101,94,94,98,97,93,94,99,104,99,93,101,109,101,98,107,97,93,98,97,92,95,99,102,98,95,103,103,95,94,101,100,93,
94,99,100,95,93,99,107,101,93,101,108,100,94,100,99,93,94,99,104,99,94,100,105,99,93,101,107,99,93,101,108,
100,94,100,99,93,94,99,100,95,94,99,103,98,93,101,100,92,93,100,101,94,94,98,101,97,94,99,102,97,93,101,102,
94,93,99,107,101,94,98,103,99,94,100,103,97,95,105,103,93,95,104,104,95,94,98,100,96,94,98,103,99,93,101,102,
94,94,104,102,92,95,103,102,94,93,101,106,98,93,99,107,101,94,99,100,95,94,101,101,94,93,101,108,100,93,101,
107,99,94,100,100,94,94,100,99,93,94,99,106,101,94,100,101,95,94,99,102,97,93,99,107,101,93,101,101,93,94,99,
97,92,94,98,97,93,93,100,101,94,93,100,101,94,94,98,97,93,94,99,104,99,93,101,108,100,93,100,101,94,95,101,
106,100,95,103,102,94,93,101,106,98,93,101,107,99,94,100,98,92,94,100,98,92,94,101,100,93,94,99,100,95,93,99,
107,101,93,101,108,100,94,99,100,95,94,98,101,97,94,98,105,101,94,99,104,99,93,101,108,100,93,101,107,99,94,
100,104,98,94,100,98,92,93,101,101,93,93,101,102,94,95,102,108,101,95,102,101,94,94,99,101,96,94,100,99,93,
93,101,102,94,93,100,105,98,94,98,97,93,93,106,112,99,94,98,97,93,93,100,102,95,93,101,107,99,94,100,101,95,
94,98,101,97,94,99,98,93,94,101,101,94,94,99,102,97,94,99,100,95,93,101,108,100,93,100,99,92,94,98,105,101,94,
100,103,97,94,101,99,92,93,101,108,100,93,100,106,99,93,100,106,99,93,100,101,94,94,98,97,93,94,99,98,93,93,
101,102,94,93,100,103,96,95,103,108,100,95,105,102,92,94,100,106,100,94,99,98,93,93,99,107,101,93,101,109,
101,94,100,107,101,94,100,102,96,94,99,102,97,94,98,104,100,94,98,103,99,94,99,105,100,94,99,104,99,94,99,98,
93,93,102,107,98,99,111,100,93,98,97,92,93,106,110,97,93,101,109,101,94,104,102,92,95,103,102,94,93,101,106,
98,93,100,101,94,94,98,97,93,94,99,104,99,93,101,108,100,93,101,102,94,95,102,108,101,95,102,101,94,94,99,
104,99,94,99,98,93,93,99,107,101,93,100,103,96,94,99,103,98,95,103,103,95,95,102,108,101,93,101,102,94,93,
101,108,100,94,99,104,99,93,106,113,100,94,98,102,98,94,99,97,92,94,99,104,99,93,101,108,100,93,101,107,99,
94,100,104,98,94,100,98,92,93,101,101,93,93,102,101,92,94,100,101,95,94,99,100,95,94,99,103,98,93,101,100,92,
93,100,105,98,95,102,101,94,95,102,105,98,94,100,101,95,94,99,99,94,93,99,107,101,93,101,108,100,94,100,99,
93,94,99,100,95,94,99,103,98,93,101,100,92,93,100,101,94,94,98,101,97,94,98,104,100,93,101,109,101,99,111,
100,93,98,98,93,93,105,112,100,93,101,101,93,93,100,101,94,94,99,104,99,93,101,109,101,93,100,106,99,93,100,
106,99,93,100,101,94,94,98,101,97,94,99,102,97,93,101,102,94,93,99,107,101,94,98,103,99,94,100,103,97,95,105,
103,93,95,104,104,95,94,98,100,96,94,98,103,99,93,101,102,94,93,101,107,99,94,100,100,94,94,99,99,94,94,98,
100,96,94,98,102,98,94,98,100,96,94,99,98,93,93,101,106,98,93,101,101,93,94,99,97,92,94,98,97,93,93,100,101,
94,93,100,102,95,94,99,98,93,93,101,102,94,93,100,105,98,95,102,101,94,95,102,105,98,94,100,101,95,94,100,
103,97,94,99,102,97,94,99,102,97,94,99,100,95,93,100,104,97,93,101,108,100,94,100,99,93,94,99,100,95,94,99,
103,98,93,101,100,92,93,100,101,94,94,98,97,93,94,99,97,92,93,101,101,93,93,101,107,99,95,103,104,96,94,104,
103,93,93,100,99,92,94,98,102,98,94,99,100,95,94,99,106,101,93,101,106,98,93,102,101,92,94,100,101,95,93,100,
106,99,93,100,107,100,95,102,103,96,95,103,104,96,94,101,101,94,94,99,104,99,94,98,100,96,94,99,98,93,94,98,
101,97,93,106,112,99,93,106,112,99,93,100,99,92,98,107,97,93,97,96,92,93,103,111,101,93,100,102,95,93,101,
107,99,94,100,104,98,94,100,98,92,93,101,101,93,93,100,101,94,94,99,104,99,93,101,109,101,93,101,107,99,94,
100,100,94,94,98,100,96,93,99,107,101,93,100,105,98,95,102,101,94,95,102,105,98,94,100,101,95,94,99,99,94,93,
99,107,101,93,101,108,100,94,100,99,93,94,99,100,95,94,99,103,98,93,101,100,92,94,104,102,92,95,103,102,94,
93,104,105,94,101,105,92,93,99,101,95,93,105,106,94,93,101,105,97,93,97,103,99,93,97,98,94,101,112,99,101,
113,100,101,114,101,101,112,99,101,107,94,101,109,96,93,97,102,98,93,98,98,93,93,97,99,95,93,97,96,92,93,97,
101,97,93,101,106,98,93,100,106,99,99,109,98,93,99,101,95,93,101,105,97,93,98,97,92,93,98,100,95,93,98,100,95,
93,98,99,94,93,97,104,100,93,97,101,97,101,112,99,101,113,100,93,97,101,97,101,114,101,93,97,98,94,93,97,98,
94,93,97,99,95,93,101,108,100,93,100,106,99,99,109,98,93,99,101,95,93,101,106,98,93,97,101,97,93,97,103,99,93,
98,98,93,93,97,103,99,93,97,100,96,93,97,104,100,93,97,97,93,101,112,99,93,98,97,92,93,97,101,97,101,113,100,
101,114,101,101,113,100,93,101,102,94,93,100,106,99,99,109,98,93,99,101,95,93,101,105,97,93,97,101,97,93,97,
103,99,93,98,99,94,93,98,99,94,93,98,97,92,93,97,103,99,101,112,99,101,111,98,93,97,101,97,93,97,102,98,93,98,
97,92,93,98,98,93,93,97,105,101,93,101,108,100,93,105,110,98,93,100,108,101,99,111,100,93,97,96,92,93,105,
109,97,93,101,109,101,93,101,107,99,94,100,100,94,94,98,100,96,93,99,107,101,93,100,103,96,95,102,100,93,94,
104,103,93,93,101,102,94,95,102,108,101,95,102,101,94,94,99,104,99,94,99,98,93,93,99,107,101,93,101,100,92,
94,98,105,101,94,98,97,93,94,99,103,98,94,101,99,92,95,103,103,95,95,101,107,101,93,106,112,99,94,99,98,93,93,
104,105,94,101,105,92,98,108,98,93,97,105,101,93,102,109,100,93,103,104,94,93,98,100,95,98,108,98,94,104,102,
92,95,103,102,94,93,101,106,98,93,100,101,94,94,98,101,97,94,99,102,97,93,101,102,94,93,102,101,92,95,103,
106,98,95,102,107,100,93,101,103,95,98,107,97,93,98,103,98,93,105,113,101,94,100,99,93,94,101,101,94,94,99,
100,95,93,99,107,101,93,101,102,94,95,102,107,100,95,103,102,94,94,99,98,93,93,100,99,92,98,107,97,93,98,97,
92,95,99,102,98,95,103,102,94,93,101,106,98,93,100,101,94,94,99,104,99,93,101,109,101,93,100,105,98,94,98,
105,101,94,100,99,93,94,101,101,94,94,99,100,95,94,99,100,95,93,101,108,100,93,101,106,98,95,103,102,94,95,
103,104,96,94,101,101,94,93,101,108,100,93,101,107,99,95,103,104,96,94,104,103,93,93,100,103,96,95,103,108,
100,95,105,102,92,94,100,107,101,94,101,100,93,95,103,105,97,95,103,103,95,93,101,106,98,93,100,101,94,94,99,
104,99,93,101,109,101,93,101,102,94,94,100,99,93,94,99,101,96,93,100,104,97,93,99,107,101,94,99,100,95,94,
101,101,94,93,101,108,100,93,101,108,100,93,103,104,94,93,101,107,99,94,100,99,93,93,103,108,98,99,111,100,
98,108,98,93,100,101,94,94,98,105,101,94,100,103,97,94,99,104,99,93,100,106,99,98,108,98,93,101,103,95,94,99,
97,92,94,98,99,95,93,100,105,98,98,108,98,93,97,96,92,93,103,109,99,94,99,102,97,94,100,102,96,94,100,103,97,
93,101,109,101,98,108,98,93,100,106,99,94,99,102,97,94,100,104,98,94,99,104,99,93,100,102,95,93,100,105,98,
95,104,101,92,95,105,102,92,93,101,106,98,93,100,101,94,94,98,101,97,94,100,99,93,93,101,109,101,98,107,97,
93,98,105,100,93,106,106,93,93,100,106,99,93,101,107,99,94,99,103,98,94,99,102,97,93,101,106,98,93,100,103,
96,94,99,103,98,94,99,98,93,94,98,102,98,93,101,101,93,93,101,101,93,94,100,98,92,94,100,105,99,93,101,108,
100,93,100,101,94,94,98,101,97,94,99,102,97,93,101,102,94,93,99,107,101,94,98,103,99,94,100,103,97,95,105,
103,93,95,104,104,95,94,98,100,96,94,98,103,99,93,101,103,95,101,106,93,101,114,101,107,156,93]

Dela den här sidan med andra

Fastigheter

Upphävande av förordnande enligt plan- och bygglagen, PBL

Har du fått brev från oss gällande en ändring i Plan- och bygglagen? Vill du veta vad det innebär för dig?

Läs mer

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Vi tänker städa Fastighetsregistret. Begär förnyelse om du vill ha kvar ditt gamla servitut.

Läs mer

Kartor

Har du upptäckt ett fel i våra kartor?

Vi vill gärna att du hjälper oss att förbättra kartan, så hör av dig till oss!

Anmäl fel i karta

Öppna data

Ladda ner historiska ortofoton gratis

Nu släpper vi ett rikstäckande lager av historiska ortofoton som öppna data.

Ladda ner bilderna