På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Vilka är svaren?

Vilka är svaren?

Vill du jobba på l4n7mät3r137? Knäck koden – och få ett rejält försprång.

Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Det ställer krav på riktigt bra IT-lösningar, och det är därför som vi söker dig.

Just nu söker vi kreativa personer till vår it-avdelning – och snart kommer vi att behöva ännu fler.

Kan du lösa uppgiften?

Ett av våra team vill ge dig några tips på saker du kan ta med i din ansökan, för att imponera lite extra på oss. För att inte vem som helst ska kunna ta del av tipsen behöver du först lösa en superkrypteringsalgoritm.

Så krypterade vi meddelandet

Vi gick från vänster till höger i vårt okrypterade meddelande. För varje tecken tog vi dess ASCII-värde och adderade med nästa teckens ASCII-värde. Dessa summor stoppade vi in i listan som du ser nedan. Det sista tecknet visste vi inte vad vi skulle göra med, så det tecknets oförändrade ASCII-värde ligger sist i listan.

Lycka till!

[173,207,138,137,208,204,211,143,65,118,191,137,134,348,360,229,231,227,211,132,129,213,232,148,132,201,217,
148,137,215,226,217,133,147,222,224,225,216,209,133,150,215,211,211,129,142,339,332,217,211,129,144,226,225,
209,206,209,210,141,134,348,360,146,132,205,208,136,65,118,191,137,140,219,229,215,197,201,133,138,223,149,
129,213,232,148,135,204,133,142,339,332,217,211,129,147,224,338,261,148,221,217,227,147,148,221,213,216,140,
132,205,215,142,129,207,225,361,353,204,207,156,78,100,169,217,148,134,348,360,229,231,213,129,150,223,137,
148,237,220,206,208,215,146,132,217,149,147,222,204,129,135,349,360,211,129,260,342,146,129,213,232,148,136,
332,336,223,212,129,148,221,213,216,140,148,217,198,206,141,81,102,105,101,81,137,137,132,205,215,142,129,
207,225,361,353,204,207,154,76,132,329,261,130,206,213,219,146,150,223,137,135,211,205,197,197,130,65,118,
183,197,132,147,343,331,218,147,143,220,141,133,217,232,148,148,221,217,227,147,148,221,213,216,171,95,100,
297,261,130,206,213,219,146,150,223,137,146,219,212,223,221,208,219,148,137,214,221,223,221,211,215,211,197,
201,147,78,115,194,220,141,134,348,360,228,211,129,135,332,339,213,204,211,142,136,201,211,146,150,223,137,
139,221,235,233,228,217,215,211,213,148,141,210,201,200,201,209,205,207,210,201,217,148,141,210,201,132,150,
347,343,146,147,232,229,213,215,221,221,235,233,228,217,215,219,215,213,218,212,205,211,214,225,219,221,225,
153,76,141,210,211,142,132,201,211,142,150,219,217,148,132,217,149,138,223,149,146,215,201,197,207,142,136,
221,231,146,132,201,211,142,134,219,227,213,204,215,211,211,146,147,344,261,132,201,217,148,136,332,342,146,
147,222,204,129,137,215,226,217,133,150,215,211,211,129,142,339,332,217,211,129,144,226,225,209,206,209,210,
155,78,101,179,142,140,213,221,217,211,142,132,201,217,213,205,214,138,130,195,211,211,143,92,92,78,110,307,
332,214,221,142,146,343,336,204,197,201,133,147,223,205,211,232,215,129,130,209,225,230,148,132,201,217,148,
147,220,220,231,213,129,148,213,205,209,217,160,76,141,210,211,142,132,201,217,148,134,207,225,217,211,146,
132,217,149,260,338,210,329,262,65,108,197,220,206,204,129,148,221,213,216,140,278,356,225,222,204,211,146,
148,217,198,206,141,81,102,105,101,82,65,123,140,106,106,93,93,100,106,99,93,101,107,99,94,99,99,94,93,99,
107,101,93,100,107,100,94,100,101,95,93,101,109,101,93,99,107,101,94,99,100,95,94,101,101,94,93,101,108,100,
93,100,101,94,94,99,104,99,93,101,109,101,93,101,107,99,94,100,100,94,94,100,102,96,94,100,103,97,94,99,103,
98,94,98,105,101,93,100,102,95,93,100,103,96,94,98,103,99,94,100,103,97,94,99,104,99,93,99,107,101,93,100,
101,94,94,98,97,93,94,99,104,99,93,101,109,101,98,107,97,93,98,97,92,95,99,102,98,95,103,103,95,94,101,100,93,
94,99,100,95,93,99,107,101,93,101,108,100,94,100,99,93,94,99,104,99,94,100,105,99,93,101,107,99,93,101,108,
100,94,100,99,93,94,99,100,95,94,99,103,98,93,101,100,92,93,100,101,94,94,98,101,97,94,99,102,97,93,101,102,
94,93,99,107,101,94,98,103,99,94,100,103,97,95,105,103,93,95,104,104,95,94,98,100,96,94,98,103,99,93,101,102,
94,94,104,102,92,95,103,102,94,93,101,106,98,93,99,107,101,94,99,100,95,94,101,101,94,93,101,108,100,93,101,
107,99,94,100,100,94,94,100,99,93,94,99,106,101,94,100,101,95,94,99,102,97,93,99,107,101,93,101,101,93,94,99,
97,92,94,98,97,93,93,100,101,94,93,100,101,94,94,98,97,93,94,99,104,99,93,101,108,100,93,100,101,94,95,101,
106,100,95,103,102,94,93,101,106,98,93,101,107,99,94,100,98,92,94,100,98,92,94,101,100,93,94,99,100,95,93,99,
107,101,93,101,108,100,94,99,100,95,94,98,101,97,94,98,105,101,94,99,104,99,93,101,108,100,93,101,107,99,94,
100,104,98,94,100,98,92,93,101,101,93,93,101,102,94,95,102,108,101,95,102,101,94,94,99,101,96,94,100,99,93,
93,101,102,94,93,100,105,98,94,98,97,93,93,106,112,99,94,98,97,93,93,100,102,95,93,101,107,99,94,100,101,95,
94,98,101,97,94,99,98,93,94,101,101,94,94,99,102,97,94,99,100,95,93,101,108,100,93,100,99,92,94,98,105,101,94,
100,103,97,94,101,99,92,93,101,108,100,93,100,106,99,93,100,106,99,93,100,101,94,94,98,97,93,94,99,98,93,93,
101,102,94,93,100,103,96,95,103,108,100,95,105,102,92,94,100,106,100,94,99,98,93,93,99,107,101,93,101,109,
101,94,100,107,101,94,100,102,96,94,99,102,97,94,98,104,100,94,98,103,99,94,99,105,100,94,99,104,99,94,99,98,
93,93,102,107,98,99,111,100,93,98,97,92,93,106,110,97,93,101,109,101,94,104,102,92,95,103,102,94,93,101,106,
98,93,100,101,94,94,98,97,93,94,99,104,99,93,101,108,100,93,101,102,94,95,102,108,101,95,102,101,94,94,99,
104,99,94,99,98,93,93,99,107,101,93,100,103,96,94,99,103,98,95,103,103,95,95,102,108,101,93,101,102,94,93,
101,108,100,94,99,104,99,93,106,113,100,94,98,102,98,94,99,97,92,94,99,104,99,93,101,108,100,93,101,107,99,
94,100,104,98,94,100,98,92,93,101,101,93,93,102,101,92,94,100,101,95,94,99,100,95,94,99,103,98,93,101,100,92,
93,100,105,98,95,102,101,94,95,102,105,98,94,100,101,95,94,99,99,94,93,99,107,101,93,101,108,100,94,100,99,
93,94,99,100,95,94,99,103,98,93,101,100,92,93,100,101,94,94,98,101,97,94,98,104,100,93,101,109,101,99,111,
100,93,98,98,93,93,105,112,100,93,101,101,93,93,100,101,94,94,99,104,99,93,101,109,101,93,100,106,99,93,100,
106,99,93,100,101,94,94,98,101,97,94,99,102,97,93,101,102,94,93,99,107,101,94,98,103,99,94,100,103,97,95,105,
103,93,95,104,104,95,94,98,100,96,94,98,103,99,93,101,102,94,93,101,107,99,94,100,100,94,94,99,99,94,94,98,
100,96,94,98,102,98,94,98,100,96,94,99,98,93,93,101,106,98,93,101,101,93,94,99,97,92,94,98,97,93,93,100,101,
94,93,100,102,95,94,99,98,93,93,101,102,94,93,100,105,98,95,102,101,94,95,102,105,98,94,100,101,95,94,100,
103,97,94,99,102,97,94,99,102,97,94,99,100,95,93,100,104,97,93,101,108,100,94,100,99,93,94,99,100,95,94,99,
103,98,93,101,100,92,93,100,101,94,94,98,97,93,94,99,97,92,93,101,101,93,93,101,107,99,95,103,104,96,94,104,
103,93,93,100,99,92,94,98,102,98,94,99,100,95,94,99,106,101,93,101,106,98,93,102,101,92,94,100,101,95,93,100,
106,99,93,100,107,100,95,102,103,96,95,103,104,96,94,101,101,94,94,99,104,99,94,98,100,96,94,99,98,93,94,98,
101,97,93,106,112,99,93,106,112,99,93,100,99,92,98,107,97,93,97,96,92,93,103,111,101,93,100,102,95,93,101,
107,99,94,100,104,98,94,100,98,92,93,101,101,93,93,100,101,94,94,99,104,99,93,101,109,101,93,101,107,99,94,
100,100,94,94,98,100,96,93,99,107,101,93,100,105,98,95,102,101,94,95,102,105,98,94,100,101,95,94,99,99,94,93,
99,107,101,93,101,108,100,94,100,99,93,94,99,100,95,94,99,103,98,93,101,100,92,94,104,102,92,95,103,102,94,
93,104,105,94,101,105,92,93,99,101,95,93,105,106,94,93,101,105,97,93,97,103,99,93,97,98,94,101,112,99,101,
113,100,101,114,101,101,112,99,101,107,94,101,109,96,93,97,102,98,93,98,98,93,93,97,99,95,93,97,96,92,93,97,
101,97,93,101,106,98,93,100,106,99,99,109,98,93,99,101,95,93,101,105,97,93,98,97,92,93,98,100,95,93,98,100,95,
93,98,99,94,93,97,104,100,93,97,101,97,101,112,99,101,113,100,93,97,101,97,101,114,101,93,97,98,94,93,97,98,
94,93,97,99,95,93,101,108,100,93,100,106,99,99,109,98,93,99,101,95,93,101,106,98,93,97,101,97,93,97,103,99,93,
98,98,93,93,97,103,99,93,97,100,96,93,97,104,100,93,97,97,93,101,112,99,93,98,97,92,93,97,101,97,101,113,100,
101,114,101,101,113,100,93,101,102,94,93,100,106,99,99,109,98,93,99,101,95,93,101,105,97,93,97,101,97,93,97,
103,99,93,98,99,94,93,98,99,94,93,98,97,92,93,97,103,99,101,112,99,101,111,98,93,97,101,97,93,97,102,98,93,98,
97,92,93,98,98,93,93,97,105,101,93,101,108,100,93,105,110,98,93,100,108,101,99,111,100,93,97,96,92,93,105,
109,97,93,101,109,101,93,101,107,99,94,100,100,94,94,98,100,96,93,99,107,101,93,100,103,96,95,102,100,93,94,
104,103,93,93,101,102,94,95,102,108,101,95,102,101,94,94,99,104,99,94,99,98,93,93,99,107,101,93,101,100,92,
94,98,105,101,94,98,97,93,94,99,103,98,94,101,99,92,95,103,103,95,95,101,107,101,93,106,112,99,94,99,98,93,93,
104,105,94,101,105,92,98,108,98,93,97,105,101,93,102,109,100,93,103,104,94,93,98,100,95,98,108,98,94,104,102,
92,95,103,102,94,93,101,106,98,93,100,101,94,94,98,101,97,94,99,102,97,93,101,102,94,93,102,101,92,95,103,
106,98,95,102,107,100,93,101,103,95,98,107,97,93,98,103,98,93,105,113,101,94,100,99,93,94,101,101,94,94,99,
100,95,93,99,107,101,93,101,102,94,95,102,107,100,95,103,102,94,94,99,98,93,93,100,99,92,98,107,97,93,98,97,
92,95,99,102,98,95,103,102,94,93,101,106,98,93,100,101,94,94,99,104,99,93,101,109,101,93,100,105,98,94,98,
105,101,94,100,99,93,94,101,101,94,94,99,100,95,94,99,100,95,93,101,108,100,93,101,106,98,95,103,102,94,95,
103,104,96,94,101,101,94,93,101,108,100,93,101,107,99,95,103,104,96,94,104,103,93,93,100,103,96,95,103,108,
100,95,105,102,92,94,100,107,101,94,101,100,93,95,103,105,97,95,103,103,95,93,101,106,98,93,100,101,94,94,99,
104,99,93,101,109,101,93,101,102,94,94,100,99,93,94,99,101,96,93,100,104,97,93,99,107,101,94,99,100,95,94,
101,101,94,93,101,108,100,93,101,108,100,93,103,104,94,93,101,107,99,94,100,99,93,93,103,108,98,99,111,100,
98,108,98,93,100,101,94,94,98,105,101,94,100,103,97,94,99,104,99,93,100,106,99,98,108,98,93,101,103,95,94,99,
97,92,94,98,99,95,93,100,105,98,98,108,98,93,97,96,92,93,103,109,99,94,99,102,97,94,100,102,96,94,100,103,97,
93,101,109,101,98,108,98,93,100,106,99,94,99,102,97,94,100,104,98,94,99,104,99,93,100,102,95,93,100,105,98,
95,104,101,92,95,105,102,92,93,101,106,98,93,100,101,94,94,98,101,97,94,100,99,93,93,101,109,101,98,107,97,
93,98,105,100,93,106,106,93,93,100,106,99,93,101,107,99,94,99,103,98,94,99,102,97,93,101,106,98,93,100,103,
96,94,99,103,98,94,99,98,93,94,98,102,98,93,101,101,93,93,101,101,93,94,100,98,92,94,100,105,99,93,101,108,
100,93,100,101,94,94,98,101,97,94,99,102,97,93,101,102,94,93,99,107,101,94,98,103,99,94,100,103,97,95,105,
103,93,95,104,104,95,94,98,100,96,94,98,103,99,93,101,103,95,101,106,93,101,114,101,107,156,93]

Dela den här sidan med andra

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Vi tänker städa Fastighetsregistret. Begär förnyelse om du vill ha kvar ditt gamla servitut.

Läs mer

DRK-avtal

Träffar om nya DRK-avtal

Lantmäteriet bjuder in kommunföreträdare till informationsmöten om nya avtalen kring digital registerkarta.

Läs mer om var du träffar oss

Samfälligheter

Årsmöte i din samfällighetsförening?

Har ni ändrat styrelsemedlemmar eller fastställt nya stadgar? Ändringar i föreningen ska anmälas till oss.

Läs mer

Taxeringsuppgifter

Dags att deklarera?

Har du sålt en fastighet under 2017? Så här tar du reda på fastighetens ingångsvärde.

Läs mer

Planera i samverkan - spara resurser

Redovisa era planer för Flygfoto och laserskanning

Kommuner och övriga organisationer - Varför dubbeljobba om vi kan samarbeta?

Läs mer om tjänsten där ni kan bidra.