På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Upphävande av förordnande enligt plan- och bygglagen, PBL

En ändring i plan- och bygglagen (PBL) har införts som innebär att vissa rättigheter att ta mark för väg och grönområden i anspråk utan att behöva betala ersättning till markägaren kommer att upphöra (från och med 2019-01-01). Har du fått brev från oss berörs din fastighet av detta.

Det enda som påverkas med denna lagändring är frågan om ersättningen till markägaren vid ett eventuellt bildande av en ny gemensamhetsanläggning 
(gemensamhetsanläggning bildas vid en lantmäteriförrättning för att skapa en ordnad förvaltning av t.ex. grönområden, vägar).

Finns redan en ordnad gemensam skötsel av vägar och grönområden, eller ingen önskan om att sköta dessa gemensamt, så behöver man inte göra någonting. 

 • Bestämmelsen innebär att mark som är utlagd som allmän platsmark i byggnadsplanen/detaljplanen din fastighet berörs av kan tas i anspråk för att bilda en gemensamhetsanläggning, utan att ersättning behöver betalas till markägaren.
 • Vill ni ansöka om en gemensamhetsanläggning för det område som berörs med nuvarande bestämmelse, så måste ni skicka in en ansökan om att bilda gemensamhetsanläggning innan 2018-12-31.
 • Det finns inga hinder att ansöka om att bilda gemensamhetsanläggning för området senare, men ni kan då bli tvungna att betala ersättning till markägaren för intrånget.

Du kan via tjänsten Min fastighet ta del av de planer som berör dina fastigheter inom nästan alla kommuner i Sverige.

Frågor kan ställas via e-post till pbl65-forordnanden@lm.se, eller via Lantmäteriets kundcenter, tel 0771-63 63 63. 

 • Varför har jag fått brev från Lantmäteriet om detta?

 • Vad betyder detta för mig som fastighetsägare?

 • Förrättning

 • Lantmäteriets uppdrag i regleringsbrev 2015

 • Bakgrund till förordnandena

 • Syftet med förordnandena

 • Redovisning av förordnanden i Fastighetsregistret

 • Övergångsbestämmelser

Share this page with others

Maps

Grandma’s Grandad’s Grandad

Our historical maps go back nearly 400 years! Discover our map treasure for free.

Historical maps

Your future with us!

Work for us

Job opportunities such as accountants, lawyers, system developers, engineers, communicators and of course Land Surveyors.

Your future with us

Ändra ägare

Vill du köpa, sälja eller ge bort en fastighet?

Alla överlåtelser av fastigheter ska registreras genom ansökan om lagfart.

Gå till Ändra ägare

Samfälligheter

Vill du veta mer om samfällighetsföreningar?

Här kan du som är medlem i en samfällighetsförening läsa mer om gemensamt ägande och hur vi kan hjälpa till.

Gå till Samfälligheter

Handledningar och information

Handledning Ansökan i inskrivningsärende uppdaterad

Nu finns en ny version av handledning Ansökan i inskrivningsärende, med bland annat information om e-ansökan

Till Handledningar och information