På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Stämpelskatt och avgifter

Stämpelskatt är den skatt du får betala när du köper en fastighet eller tomträtt, men även när du tar ut en inteckning i fastigheten. Här hittar du information om stämpelskatt och andra avgifter och när du ska betala. Här kan du också beräkna din preliminära stämpelskatt.

Information about this service

Här kan du välja om du vill beräkna skatter och avgifter för lagfart eller inteckning.

Vad kostar det?

Kostnaden för lagfart beror på hur du har förvärvat fastigheten. Det är inte säkert att du behöver betala stämpelskatt, men du betalar alltid en expeditionsavgift som är 825 kronor. Expeditionsavgiften är till för att täcka kostnaden för vår handläggning.

Köp

Vid köp ska du förutom expeditionsavgiften betala stämpelskatt. När vi beviljar ditt ärende jämförs köpeskillingen mot taxeringsvärdet från föregående år. Stämpelskatten beräknas sedan på det högre av beloppen. För exempelvis privatpersoner och bostadsrättsföreningar är stämpelskatten 1,5 procent. För juridiska personer som exempelvis aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar är stämpelskatten 4,25 procent och beräknas på hela tusentals kronor, avrundat nedåt.

Exempel:
Du köper en fastighet av en släkting och betalar en symbolisk summa på 1 000 kronor i köpeskilling. Fastighetens taxeringsvärde är 288 000 kronor. Eftersom det är ett köp kommer stämpelskatten att beräknas på det högsta av de två beloppen, vilket i det här fallet är taxeringsvärdet. Du kommer att få betala 1,5 procent av 288 000 kr i stämpelskatt = 4 320 kronor.

Har inte fastigheten något taxeringsvärde?

Då behöver du skicka med ett värdeintyg tillsammans med ansökan om lagfart. Värdeintyget ska utfärdas av sakkunnig, exempelvis banktjänsteman, mäklare eller annan behörig värderingsman och visa fastighetens marknadsvärde när köpehandlingen upprättades.

Om fastigheten har fått ett taxeringsvärde under nuvarande år kan det inte ligga till grund för beräkning av stämpelskatten.

Har fastigheten ett taxeringsvärde som inte stämmer på grund av exempelvis avverkning, avstyckning, brand eller annan förstörelse?

Då ska du vända dig till Skatteverket och meddela vad som hänt. Om Skatteverket fattar beslut om nytt taxeringsvärde, kan du skicka beslutet till oss tillsammans med en begäran om omprövning av stämpelskatten. förändringen på fastigheten har skett under nuvarande år påverkar det inte vårt beslut om stämpelskatt då Lantmäteriet jämför köpeskillingen mot föregående års taxeringsvärde.

Tänk på att både säljaren och köparen har ett gemensamt betalningsansvar för stämpelskatten. Det betyder att om köparen inte betalar kan i stället säljaren krävas på betalning.

Gåva, arv och bodelning

Vid arv och bodelning behöver du inte betala någon stämpelskatt, utan bara expeditionsavgiften. När det gäller gåva kan du behöva betala stämpelskatt om du övertar lån eller betalar något för gåvan. Vid handläggning jämförs då taxeringsvärdet från föregående år mot den summa som är en ersättning för gåvan. Om summan uppgår till 85 procent eller mer av taxeringsvärdet ska stämpelskatt betalas som vid ett köp.

Exempel: 
Du får en fastighet i gåva av en släkting och betalar en symbolisk summa på 1000 kr i ersättning. Fastighetens taxeringsvärde är 288 000 kronor. Eftersom det är en gåva och ersättningen understiger 85 procent av taxeringsvärdet, ska du inte betala någon stämpelskatt.

Tänk på att om du till exempel får halva fastigheten i gåva, jämförs den summa du betalar för gåvan mot halva taxeringsvärdet.

En expeditionsavgift per förvärvshandling eller underrättelse

Något som är bra att tänka på är att man ska betala en expeditionsavgift för varje förvärvshandling eller underrättelse. Om man till exempel ger sina tre barn var sin del av fastigheten och skriver tre gåvobrev, får man betala tre expeditionsavgifter. Skriver man bara ett gåvobrev, blir det bara en expeditionsavgift.

Det kan också bli flera expeditionsavgifter vid arvskiften där olika personer får olika fastigheter, eller vid inskrivning av servitut där olika rättigheter skrivs in i flera olika fastigheter.

När ett ärende förklaras vilande innebär det att en extra expeditionsavgift ska betalas. Några av de vanligaste exemplen på när ett ärende förklaras vilande är när det saknas medgivande från överlåtarens make eller maka, att säljarens namnteckning inte är bevittnad av två personer, eller att förvärvet är beroende av villkor.

Avgift vid inteckning och uttag av pantbrev

Du ska betala stämpelskatt även när du tar ut en inteckning i fastigheten. Stämpelskatten är 2 procent på inteckningsbeloppet och beräknas på hela tusentals kronor, avrundat nedåt. Expeditionsavgiften är 375 kronor per inteckning.

Varför kostar det?

Stämpelskatten kan liknas vid en statlig omsättningsskatt. Expeditionsavgiften är till för att täcka kostnaden för vår handläggning.

När ska jag betala?

När vi har handlagt ditt ärende skickar vi en faktura till dig och du har sedan 30 dagar på dig att betala fakturan. Du behöver alltså inte betala något i förväg.

Juridiska personer kan i vissa fall få uppskov med betalning av stämpelskatt enligt 32a § stämpelskattelagen. Läs mer om uppskov av stämpelskatt för juridiska personer (pdf)

Expeditionsavgifter

*En expeditionsavgift för varje nytt pantbrev.
** En extra expeditionsavgift om ansökan förklaras vilande. 

BeskrivningAvgift (SEK)
Lagfart/Inskrivning av tomträtt**) 825
Inteckning*) **) 375
Dödning av förkommen handling (förskottsavgift) 500
Utbyte av pantbrev* 375
Sammanföring av inteckningar* 375
Utsträckning*, nedsättning eller relaxation av inteckning 825
Inskrivning av servitut och nyttjanderätt m.m. 375
Förnyelse av inskrivning Utan avgift
Inskrivning av förklaring som avses i 2 kap. 3 § jordabalken 825
Anteckning om intresseanmälan enligt lagen om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt eller lagen om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället 825
Anteckning om ställföreträdare enligt lagen om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter 375
Annan anteckning, till exempel om gemensam bostad enligt lagen om sambors gemensamma hem eller ändringsavtal för tomträtt 60
Fastighetsregisterbevis (hette tidigare Fastighetsbevis eller Gravationsbevis)
Beställ Fastighetsregisterbevis
230

 Avgift för kopior

 
BeskrivningAvgift (SEK)
Fotokopia, 1-9 sidor Utan avgift
Fotokopia, sidan 10 50
Fotokopia, från sidan 11 (en dubbelsidig utskrift räknas som två sidor) 2 kr/sida

Share this page with others

Maps

Grandma’s Grandad’s Grandad

Our historical maps go back nearly 400 years! Discover our map treasure for free.

Historical maps

Your future with us!

Work for us

Job opportunities such as accountants, lawyers, system developers, engineers, communicators and of course Land Surveyors.

Your future with us

Förnyelselagen

Har du ett avtalsservitut som är äldre än 50 år?

Vi tänker städa Fastighetsregistret. Begär förnyelse om du vill ha kvar ditt gamla servitut.

Läs mer

DRK-avtal

Träffar om nya DRK-avtal

Lantmäteriet bjuder in kommunföreträdare till informationsmöten om nya avtalen kring digital registerkarta.

Läs mer om var du träffar oss

Samfälligheter

Årsmöte i din samfällighetsförening?

Har ni ändrat styrelsemedlemmar eller fastställt nya stadgar? Ändringar i föreningen ska anmälas till oss.

Läs mer

Taxeringsuppgifter

Dags att deklarera?

Har du sålt en fastighet under 2017? Så här tar du reda på fastighetens ingångsvärde.

Läs mer

Planera i samverkan - spara resurser

Redovisa era planer för Flygfoto och laserskanning

Kommuner och övriga organisationer - Varför dubbeljobba om vi kan samarbeta?

Läs mer om tjänsten där ni kan bidra.